POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Tyto webové stránky jsou vám k dispozici pro nekomerční použití.

Tyto webové stránky, všechny materiály v nich uvedené a také veškeré zakázky jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv, a jsou buď mým majetkem, nebo mám k jejich používání oprávnění. Mezi tyto materiály patří mimo jiné například texty článků, obrázky, fotografie mých děl, příběhy, loga a další texty.

Bez mého písemného souhlasu nesmíte materiály z těchto webových stránek i textů Vám zaslaných kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či zpřístupňovat ostatním jinak než v nekomerčním použití.