Používání těchto webových stránek a práva duševního vlastnictví

Tyto webové stránky jsou vám k dispozici pro nekomerční použití. Tyto webové stránky a všechny materiály v nich uvedené jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv, a jsou buď mým majetkem nebo mám k jejich používání oprávnění. Mezi tyto materiály patří mimo jiné design, rozložení, vzhled, grafika, dokumenty a jiný obsah, jako například články, zprávy, prezentace, příběhy, loga, jiný text nebo fotografie.

Bez mého písemného souhlasu nesmíte materiály z těchto webových stránek kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či jinak zpřístupňovat ostatním.

Materiály z těchto webových stránek můžete tisknout či stahovat pro své nekomerční použití či kopírovat obsah osobám pro jejich osobní potřebu za předpokladu, že:

• žádné materiály nebudou nijak upravovány;

• žádná grafika nebude použita zvlášť bez svého průvodního textu;

• na všech kopiích se objeví upozornění na má autorská práva, a že
uvedete tyto webové stránky jako zdroj materiálu, a

• osoby, kterým tyto materiály poskytujete, budou o těchto omezeních vědět.