Numerologie

Numerologie a já

Numerologie pro mě kdysi byla tím impulsem, který z pouhé zvědavosti a hledání odpovědí na otázky „kdo jsem a kdo jsou ostatní?“, učinily zájem. Po dlouhé době studií a bádání se stala i mou další důležitou činností, která Vám pomáhá nejen v sebepoznání a využívání osobního potenciálu, ale také v kontextu vztahů nebo životních událostí.
Každý mnou vypracovaný numerologický rozbor je originál pasovaný na daného člověka, nejedná se o počítačovým programem generované ani obecné informace.
Nabídku numerologických rozborů, včetně ceny, jsem pro Vás připravila v Ceníku.

Co je numerologie?

Magie čísel je údajně jedna z nejstarších mystických disciplín a lidé ji používali již více než před čtyřmi tisíci lety. Jedná se o vědu, která dokazuje, že veškerý život je podřízen rytmu, že vše je koloběh, pravidelné opakování a vibrace.

Čísla nejsou jen abstraktní pojmy pro praktickou potřebu, ale především jsou to magické pojmy se zvláštní zákonitostí. Ukrývají v sobě základní hybné síly vesmíru, energie dobré i špatné. Čísla se od pradávna nepoužívali jen k měření a počítání. Již ve starém Babylóně se kněží po celé dny věnovali výkladům číselných věšteb. Starý Egypt se stejně tak rozhodoval výhradně podle toho, co řekla čísla. Ale až Pythagoras zdokonalil vědění o číslech a to nejen svou poučkou a2+ b2 = c2. Poznal, že všechny zákonitosti vesmíru mají svou obdobu na Zemi a dají se znázornit jako vibrace. A tyto vibrační vzorce formují životní rytmus člověka a působí na něho nejen na materiální úrovni, ale i v rovině duchovní a spirituální.
Symbolický význam čísel není „výmyslem“. Ale v největší míře Carl Gustav Jung nám v numerologii poskytl klíč k pochopení symbolů a života jako takového.

K čemu je dobré čtení z čísel?

Každý člověk někdy zažívá pocit, že prochází životem jako bludištěm, z kterého není při sebevětší snaze úniku. Tohoto pocitu se lze zbavit, pokud lépe pochopíme zákonitosti svého vývoje, lépe poznáme sama sebe. Ale také lépe poznámi druhé, s kterými nás spojují různé životní zápletky. Pomocí numerologie lze zjistit charakter, povahu, talent a životní nasměrování člověka. Dále “umí” vypočítat správný okamžik pro určité jednání, vhodné datum svatby, změny zaměstnání, vibraci dne pro konkrétní osobu nebo identifikovat zájem duše.

Ve vztahovém numerologickém rozboru se nejen zpracovávají jednotlivé osobnosti, ale zároveň se posuzují vzájemné interakce, schopnost spolupracovat, sladit se anebo poznat výzvy, jež vztah dvou lidí přináší. Pak samozřejmě není podstatné, zda se jedná o vztah partnerský, pracovní či kamarádský. Je toho mnoho, k čemu jsou dobrá čísla. Osobně považuji za velmi efektivní kombinování numerologie s výkladem karet. Klient získá tak ucelený pohled na zúčastněné i na energie, které jeho věc ovlivňují.

Jak nejsnadněji objednáte numerologický rozbor naleznete v odkazu Služby pro vás.

         

Numerologický životopis

Ve své praxi se často setkávám s otázkami typu: Proč se mi nedaří ve vztahu, zaměstnání? Co dělám špatně? Proč potkávám stále nevhodné partnery/partnerky? Proč mám málo peněz? Jaké je mé životní poslání?Častokrát mě mí klienti upozorňují, s mírnou výčitkou, že někomu z jejich okolí se až zázračně daří, ačkoli nevyvinou zdaleka takové úsilí, jako oni sami.

Pomocí „běžné“ numerologie sice zjistíme v životě člověka tzv. karmickou zátěž. Ale je již složitější nalézt odpověď, jakého aspektu se daná zátěž týká, a jak zvolit a zrealizovat cestu k očištění tohoto zatížení. Proto jsem hledala techniku, danou karmu pojmenuje, ale současně dá člověku odpovědi na jeho otázky a nabízí možnost jak cíle dosáhnout. Právě takovou technikou je karmická biografie (karmická kabalistika).

Při našem zrození nám rodiče dají naše jméno a získáme i jejich příjmení. Právě jméno je tím spojovníkem mezi fyzickým bytím a naší duchovní podstatou. A je to tedy jméno, které prozrazuje životní úkoly a cíle, vlastnosti a vlohy, povinnosti i způsob jak se s nimi vyrovnáme. Prozradí, co od nás druzí očekávají, odkryje vývoj partnerských vztahů. Zjistí úspěch v práci a zda tato práce přinese i finanční zisk, prostě karma.
Karmická biografie pomáhá, jestliže máme pocit, jako když jsme sešli ze své cesty nebo máme potřebu zcela změnit svůj život. Ukáže směr. kterým se vydat, abychom dosáhli vnitřního uspokojení.

Jestliže zvažujete, zda je pro Vás vypracování karmického životopisu přínosné, napište mi nebo zavolejte, co Vás v životě trápí, prostě nefunguje a domluvíme se na konkrétní podobě pomoci.

Škola numerologie

škola numerologie

Numerologie, stejně jako astrologie, slouží pomocí svých výpočtů k identifikaci osobnosti, chování a talentu člověka. Pomáhá určit povahu, způsob myšlení i konání, osobní potenciál i slabší stránky, stejně jako interakci člověka s ostatními lidmi, ať už se to týká osobních, přátelských nebo kolegiálních vztahů. Díky numerologii lze nalézt a využít ten správný čas a příznivé energie k práci na sobě i své budoucnosti, ale také pochopit svou minulost a mnoho souvislostí, na první pohled neviditelných.

Stejně jako se astrolog spoléhá na informace čerpané z pozic Slunce a planet v danou chvíli zrození, tak pro numerologa jsou zdrojem informací datum narození a jméno člověka.
Léta studia a především praktické zkušenosti s nespočtem mnou vypracovaných numerologických rozborů, mi umožnila pochopit mnoho principů a souvislostí, jež v sobě numerologie skrývá. I když jsem se zabývala i jinými esoterními technikami, tak ke mně čísla promlouvala svým jazykem, až jsem se dostala na intuitivní úroveň, ačkoliv nebo právě proto, jsem v matematice nebyla premiantem. Na základě svých vědomostí a zkušeností jsem v průběhu roku 2016 byla vedena k tomu, abych otevřela Školu numerologie.

Proč se člověk nenaučí numerologii z knih a kompletní informace o škole i organizaci vyuky jsou pro Vás připravené ZDE.