Numerologie

          Numerologie pro mě kdysi byla tím impulsem, který z pouhé zvědavosti a hledání odpovědí na otázky „kdo jsem a kdo jsou ostatní?“ učinily zájem a po dlouhé době studií a bádání se stala i mou další důležitou činností, která Vám může být nápomocná nejen v sebepoznání a využívání osobního potenciálu, ale také v kontextu vztahů nebo životních událostí.
          Každý mnou vypracovaný numerologický rozbor je originál pasovaný na daného člověka, nejedná se o počítačovým programem generované ani obecné informace.
          Nabídka numerologických rozborů včetně ceny je Vám k dispozici ve Službách pro Vás.

Co je numerologie?
          Magie čísel je údajně jedna z nejstarších mystických disciplín a lidé ji používali již více než před čtyřmi tisíci lety. Je to věda, která dokazuje, že veškerý život je podřízen rytmu, že vše je koloběh, pravidelné opakování a vibrace.

          Čísla nejsou jen abstraktní pojmy pro praktickou potřebu, ale především jsou to magické pojmy se zvláštní zákonitostí. Čísla v sobě ukrývají základní hybné síly vesmíru, energie dobré i špatné. Čísla se od pradávna nepoužívali jen k měření a počítání, ale již ve starém Babylóně se kněží po celé dny věnovali výkladům číselných věšteb. Starý Egypt se stejně tak rozhodoval výhradně podle toho, co řekla čísla. Ale až Pythagoras zdokonalil vědění o číslech a to nejen svou poučkou a2+ b2 = c2, ale poznal, že všechny zákonitosti vesmíru mají svou obdobu na Zemi a dají se znázornit jako vibrace. A tyto vibrační vzorce formují životní rytmus člověka a působí na něho nejen na materiální úrovni, ale i v rovině duchovní a spirituální.
          Symbolický význam čísel není „výmyslem“, ale informací, která byla nalezena v největší míře Carlem Gustavem Jungem, který nám poskytl klíč k pochopení symbolů a života jako takového.
Co umí numerologie?
          Každý člověk někdy zažívá pocit, že prochází životem jako bludištěm, z kterého není při sebevětší snaze úniku. Tohoto pocitu se lze zbavit, pokud lépe pochopíme zákonitosti svého vývoje, lépe poznáme sama sebe, ale i druhé, s kterými nás spojují různé životní zápletky. Pomocí numerologie lze zjistit charakter, povahu, talent a životní nasměrování člověka, dále vypočítat správný okamžik pro své jednání, vhodné datum svatby, změny zaměstnání, vibraci dne pro konkrétní osobu nebo identifikovat zájem duše. Ve vztahovém numerologickém rozboru se nejen zpracovávají jednotlivé osobnosti, ale zároveň se posuzují vzájemné interakce, schopnost spolupracovat, sladit se anebo poznat výzvy, jež vztah dvou lidí přináší. Pak samozřejmě není podstatné, zda se jedná o vztah partnerský, pracovní či kamarádský. Je toho mnoho, k čemu jsou dobrá čísla a osobně považuji za velmi efektivní kombinování numerologie s výkladem karet.

Škola numerologie

          Numerologie, stejně jako astrologie, slouží pomocí svých výpočtů k identifikaci osobnosti, chování a talentu člověka. Pomáhá určit povahu, způsob myšlení i konání, osobní potenciál i slabší stránky, stejně jako interakci člověka s ostatními lidmi, ať už se to týká osobních, přátelských nebo kolegiálních vztahů. Díky numerologii lze nalézt a využít ten správný čas a příznivé energie k práci na sobě i své budoucnosti, ale také pochopit svou minulost a mnoho souvislostí, na první pohled neviditelných.
Stejně jako se astrolog spoléhá na informace čerpané z pozic Slunce a planet v danou chvíli zrození, tak pro numerologa jsou zdrojem informací datum narození a jméno člověka.
          Léta studia a především praktické zkušenosti s nespočtem mnou vypracovaných numerologických rozborů, mi umožnila pochopit mnoho principů a souvislostí, jež v sobě numerologie skrývá. I když jsem se zabývala i jinými esoterními technikami, tak ke mně čísla promlouvala svým jazykem, až jsem se dostala na intuitivní úroveň, ačkoliv nebo právě proto, jsem v matematice nebyla premiantem. Na základě svých vědomostí a zkušeností jsem v průběhu roku 2016 byla vedena k tomu, abych otevřela Školu numerologie.

Proč se člověk nenaučí numerologii z knih?
          Když někdo začne číst knihy a čerpat z podobných zdrojů, ve snaze naučit se jazyk čísel, vede ho to k tomu, že se seznámí s atributy čísel, jak jsou uvedeny, ale knihy mu neřeknou, jak definovat celou řadu dalších informací, jemných rozdílů, jež jsou skryty v postavení čísel v numeroskopu. Rozpoznání právě jemných nuancí umožní studentovi se seznámit se s každým číslem do mnohem větší hloubky, bez nutnosti mentorovat spoustu vlastností a definic.
          Absolvent se ve dvou semestrech (21 lekcích v rozsahu 2 – 3 hodin) naučí definovat jednotlivá čísla, také rozklíčovat, co jednotlivé vibrace, jež jsou nám jménem a datem narozením dány do vínku, a předurčují tak směr a způsob, kterými po své životní cestě budeme kráčet.
Především na vlastní osobě, svých blízcích, ale i na veřejně známých osobnostech absolvent pochopí a nacvičí nejen znalosti o jednotlivých číslech, ale také jak s nimi pracovat, čeho si všímat, jak se na člověka nebo jen jeho duši skrze datum narození či jméno napojit a přijímat informace, jež čísla skrývají. Pochopí, že tři sudičky z pohádek mají svůj reálný základ, porozumí principům, proč některé vztahy klapou, a s jinými se člověk trápí, jak čísla ovlivňují zdravotní stav, na co je dobrá numerologická mřížka, nebo třeba jak lze nalézt vhodný den pro důležité životní události a mnoho jiného… a vše také patřičně interpretovat.
          Škola numerologie tak nebude jen naukou o číslech, ale i prostředkem k osobnímu sebepoznání a růstu.
          Uchazeč o účast ve Škole numerologie nemusí být matematický expert, stačí, když umí sčítat a odčítat… nebo si s sebou přinese kalkulačku.
          Vědomosti a zkušenosti nabité lze uplatnit buď v osobním životě, ale absolvent bude schopný pracovat jako numerolog ve vlastní praxi, vědomosti lze užít i v personálních agenturách a oddělení firem nebo v psychoterapeutické praxi.
          V průběhu výuky, která probíhá v Trutnově dle rozpisu (viz organizace výuky níže) je nutno počítat se zadáváním a vypracováním domácích úkolů a zkoušením nabitých znalostí, ale nebojte se, budeme si hrát a bude legrace. Po ukončení obou semestrů, vypracování semestrálních prací a absolvování výstupní zkoušky absolvent získá certifikát a příležitost pokračovat v nadstavbovém studiu karmické numerologie.

Organizace výuky 

Reference studentů

          Děkuji za 1. semestr kurzu numerologie, který mě pomohl více poznat sama sebe a posune mě v životě dál a porozumět lidem v mém okolí a využívat potenciál jednotlivých dnů v týdnu. Jsem mile překvapena, co vše lze zjistit nejen z data narození, ale i z rozboru jména a příjmení, jaký má význam a jak mě ovlivňuje. Kurz probíhal ve velmi milé atmosféře. Těším se na 2. semestr, co vše dalšího se naučím.
Jana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          Absolvovala jsem Školu numerologie Dany Rýdlové a jsem nadšená. A to především rozsahem předávaných znalostí. Jednotlivá čísla (psychické, osudové a jmenné) se probírají z různých aspektů a souvislostí. Postupně se mi vyjasňovaly charaktery a vzorce chování nositelů konkrétních čísel (vzorek byl vzat z bližší i širší rodiny). Vřele doporučuji.
Hanka

Numerologický životopis

          Ve své praxi se často setkávám s otázkami typu: Proč se mi nedaří ve vztahu, zaměstnání? Co dělám špatně? Proč potkávám stále nevhodné partnery/partnerky? Proč mám málo peněz? Jaké je mé životní poslání?
          Častokrát mě mí klienti upozorňují, s mírnou výčitkou, že někomu z jejich okolí se až zázračně daří, ačkoli nevyvinou zdaleka takové úsilí, jako oni sami.

          Pomocí „běžné“ numerologie sice lze zjistit v životě člověka tzv. karmickou zátěž, ale je již složitější nalézt odpověď, jakého aspektu se daná zátěž týká, a jak zvolit a zrealizovat cestu k očištění tohoto zatížení. Proto jsem hledala techniku, která by nejen karmu nalezla, ale současně dala člověku odpovědi na jeho otázky a nabídla možnost jak cíle dosáhnout. Právě takovou technikou je karmická biografie (karmická kabalistika).
          Při našem zrození nám rodiče dají naše jméno a získáme i jejich příjmení. Ale stejně jako si duše vybírá rodiče, které ji pomohou naplnit její úkol, tak i jméno je již dlouho před naším zrozením známo v duchovním světě. A je to tedy jméno, které prozrazuje životní úkoly a cíle, vlastnosti a vlohy, povinnosti i způsob jak se s nimi vyrovnáme, co od nás druzí očekávají, odkryje vývoj partnerských vztahů, ale i zjistí úspěch v práci a zda tato práce přinese i finanční zisk, prostě karma.
          Karmická biografie pomáhá, jestliže máme pocit, jako když jsme sešli ze své cesty nebo máme potřebu zcela změnit svůj život, jen nevíme jakým směrem se dát, abychom dosáhli vnitřního uspokojení.
          Jestliže zvažujete, zda je pro Vás vypracování karmického životopisu přínosné, napište mi nebo zavolejte, co Vás v životě trápí, prostě nefunguje a domluvíme se na konkrétní podobě pomoci.