Výklady tarotu na říjen 2022

výklady tarotu říjen 2022 mandala k naladění

„Chce to změnu!“ Vnímáte to stejně? Tak se pojďte začíst do toho, co nám přináší výklady tarotu na říjen 2022…

Již poslední dekádu září jsme cítili, že je čas hýbat s energiemi. A protože se samy nepohnou, nebo pohnou, ale pak jsme ve vleku, je na čase, bychom s nimi hýbali sami. Proto jsem také vzala jiný balíček tarotových karet, a proto také trochu jiné výklady.

Ať už to vychází z nás, nebo na nás působí jiné mocné energie, jakási fáze klidu je u konce. Nastává změna, která proběhne dosti intenzivně, možná nečekaně, o to pro nás dramatičtěji. Jistě se teď lekáte, děsíte „co bude“, ale to je naprosto přirozené. Instinktivně se potřebujeme na něco takového připravit, abychom „přežili“. Ale změna je život! Všechno, co v sobě nosíme zastaralé, neladí s námi, masky, které si nasazujeme a držíme se věcí, lidí, přesvědčení, potřebujeme teď omladit, vyladit, odstranit či pustit. Prostě dovolit transformačním energiím, aby se staly skutečností.

Jak to zvládnout?

A proč to všechno přináší výklady tarotu na říjen 2022?

Je na čase se jasně rozhodnout. Vystoupit z chaosu své mysli, odložit své pochybnosti a alibi, že něco nezvládnete, anebo svou pohodlnost či lenost. Možná se vzdáte něčeho, o co jste v mysli dlouho stáli. Paradoxně se Vám uleví, protože to, po čem touží mysl, není vždy to, po čem touží srdce. Opět a vždy se obracejte na své nejniternější já a opřete se o něj a nechte se svým duchem vést vpřed, dál nebo výše.

Osudové číslo 1

Pro Vás, Jedničky, bude ústředním tématem letošního října otázka vztahů… vztahů k ostatním, ale i vztahu k sobě. Vlastně již dlouho čekáte právě na tyto energie. Právě proto, že to vnímáte jako šanci očistit se (viz všeobecný pohled na energie října výše) a nalézt opět rovnováhu v sobě, ale i vzhledem k ostatním. Ať už jste se k někomu upnuly nebo někdo lpí na Vás, vnímáte to jako omezení, a vnímáte to správně. Teď je na čase dopřát sobě i ostatním svobodu, prostor i lásku. 

Pouta, která jste si vědomě či ne vytvořily Vás omezují ve všech situacích a neposouváte se vpřed. Žárlivost je forma strachu, s láskou nemá nic společného. Stejně tak držení se „vyjetých kolejí“ anebo soustředění pouze na hmotnou stránku života, ať už je to majetek, finance či pouhé fyzické tělo a jeho potřeby.

Přestaňte se tedy, Jedničky, bránit svobodě. Dovolte si být zranitelné, nejisté. Sejměte masky, mluvte otevřeně. Vytvořte změnu… je cesta ke svobodě.

Výklady tarotu na říjen 2022 pro osudové číslo 2

Předmětem Vašich energií, Dvojky, bude otázka citů, pocitů, potřeb i svobody.

Z podstaty svého osudového čísla, jsou pro Vás blízké vztahy důležitým měřítkem osobní spokojenosti. Ať už jste vyrůstaly v ideálních vztahových podmínkách nebo ne, společnost i životní zkušenosti Vás nutí, abyste své city, pocity a potřeby skrývaly nebo alespoň opatrně dávkovaly. Stejně tak téma bezpodmínečné lásky je součástí esoterických a duchovních knih, ale ne běžného života. Tam je vždy „něco za něco“. Tím však ale vznikne spíše závislost, nesvoboda, ale nic jako láska.

Tento měsíc je o změně, o sejmutí masky a pokud to dovolíte, pak může být i měsícem „být sám/sama sebou“. Co to znamená? Nepopírejte svůj cit, přiznejte si své pocity, mluvte o nich otevřeně, užívejte si lásky a respektu k sobě a věnujte ji i svým blízkým. Neřešte, co si o Vás a Vašich způsobech myslí druzí, a také nežádejte od nich stejné „na oplátku“. Možná se Vám tolik citu a lásky nedostane, ale budete jako ta vlajková loď, která nese jasné poselství, jak to bude dál. Myslete na to, že Vaše očekávání, že Vás někdo bude milovat a naplní Vaše potřeby, jsou brzdou, kterou nevědomě používáte. Brzdou, která brání lásce a citu být součástí Vašeho bytí. Buďte otevření, svobodní a dopřejte prostor sobě i druhým.

Osudové číslo 3

Jestli bychom hledali pro Vás, Trojky, nějaké typické slovo, pak bychom sáhli k slovům jako „zaujetí, zájem, vášeň“. A tato Vaše stránka, v letošním říjnu, je tím motivem, které potřebujete věnovat svou péči a zájem. 

Když se někde ocitnete, je Vás hned všude plno. A teď k tomu přidejte i vhodný prostor, lidi, kteří nemají pocit, že Vaše přítomnost omezuje nebo doslova vylučuje přítomnost jejich. Znamená to, rozhlédnout se po těch, kterými jste se obklopovaly doposud. Krotí Vás, pomlouvají, omezují nebo alespoň se Vám za zády vysmívají? Můžete být sami sebou, nebo se krotíte, abyste někomu „nešláply na kuří oko“? A stejně tak z Vaší strany… jsou to lidé s kterými ladíte, rozumíte jim, respektujete je, nasloucháte jim? Nebo jsou ve Vaší blízkosti, protože z nich máte nějaké výhody, které však nesouvisí s Vaší náklonností, láskou, ale s prospěchem? 

Tento měsíc Vám ukáže právě Vaše zaujetí, zájem i vášeň ve všech jejich podobách a povede Vás k nastolení změn. Navíc nával energií, které potřebujete ventilovat, žádá Vaši odpovědnost, abyste je ani neskrývaly, ale ani nezneužívaly. Naopak našly v ní svou opravdovost a zdroj síly.

Výklady tarotu na říjen 2022 pro osudové číslo 4

Čtyřky, vy máte rády, když mají věci své místo, řád a vše jde pěkně jedno za druhým jasně a pořádně. Ale již dlouho pociťujete, že ten pořádek jaksi nemáte v sobě. Zmítáte se v myšlenkách, pocitech, žijete v chaosu, nic nestíháte a máte dojem, že jste spíše ve vleku událostí, než že byste něco řídily. A proto tento říjen přichází s energiemi, které Vás vedou hluboko dovnitř Vás samých. Ať už si dopřejete volno, abyste někde v klidu a tichu mohly seskupit své energie. Nebo věnujete denně čas tiché meditaci zaměřené na propojení se svým pravým Já a duchovním vedením, máte příležitost „dát se do kupy“. Tím také najdete opět svůj směr i sílu jít za svými cíli, organizovat si svůj čas, mít ve věcech pořádek a především se jasně rozhodovat, jak, kdy a čemu věnujete své energie. 

Možná jste zabloudily víc, než je pro Vás samotné zvládnutelné. Pak se neváhejte obrátit o pomoc na někoho, komu důvěřujete. Ne proto, aby Vám radil nebo rozhodl za Vás, ale proto, aby Vás jen a pouze vyslechl, a vytvořil Vám tak možnost odstupu, nadhledu a klidu.

Osudové číslo 5

Jako symbolické téma rovnováhy bychom mohli vzít motiv přijímání a dávání. A to je námětem energií letošního října pro Vás, Pětky. 

Ani dávat, ani přijímat, není vždy tak snadné, jak se na první pohled zdá. Možná jste se příliš soustředily na to, co potřebujete a očekáváte Vy nebo jiní. Natolik, že jste ztratily ten správný cit… pro naslouchání, vnímání a intuici, pro naplnění skutečných potřeb srdce svého, nebo druhých lidí. 

Kolikrát si říkáte o lásku, něžnost soucit a nikdo Vás neslyší. A stejně tak hledíte na to reálné a fyzické natolik, že ani Vy neslyšíte o co Vás žádají Vaši milí. Jste spolu, ale vlastně už ani nevíte proč. Žijete v podstatě zvyky a závislosti. Tento měsíc je tu pro Vás nastavený tak, abyste si uvědomily, že jste se pocitově, intuitivně uzavřely. Nebojte se projevit skutečnou lásku, napojení na své vnitřní já, ale i na já, Vám tolik milých lidí. 

Začněte nahlížet na druhé vnitřním zrakem, ale nesoustřeďte se jen na lidi. Kolem Vás je nádherný svět plný zázraků. Přijměte to, co Vám tak ochotně dává.

Výklady tarotu na říjen 2022 pro osudové číslo 6

Říjen letošního roku pro Vás, Šestky, staví výzvu, o které si možná myslíte, že ji nemůžete zvládnout. Ale když si vzpomenete na všechny své zkušenosti, dovednosti, znalosti, prostě to, co už máte za sebou, tak naleznete i správné řešení. Jednoduše by se dalo říci, že se na věc potřebujete podívat v širším kontextu a s nadhledem. 

Ono opravdu vše souvisí se vším, a nedostaly jste se do současné situace bez příčiny. Teď jen naleznout souvislosti a nezapomenout, že i v těchto chvílích jste na správné cestě. Možná Vám nějaké „ingredience“ k nalezení řešení schází, ale to, že je nemáte teď v rukách neznamená, že nestojí před Vámi. 

Teď máte čerpat ze zdrojů, ale také se učit. Možná jen to, že pro každého existuje nějaká možnost, tedy i pro Vás. A objevováním této možnosti získáte na pozornosti, ale i kvalitě odměny, kterou za své snažení získáte. Teď pro Vás platí, že „snaha se hodnotí“.

Osudové číslo 7

Sedmičky, Vy jako velmi duchovně vyvinutí jedinci. A v říjnu potřebujete upevňovat, ale i dále rozvíjet, právě svou duchovní stránku. Takže jednoduše řečeno zapomeňte na svůj rozum, na své fyzické potřeby a soustřeďte se na svou duši, vnitřní energii, ale i propojení na energie vesmírné. Setkávejte se s lidmi, pro které je propojení se svým pravým já důležité a žijí tím. 

Co to má přinést? Energie Vás vedou k tomu, abyste bohatství, blahobyt, lásku, radost nehledaly venku, ale v první řadě v sobě. Jakmile je vnitřně objevíte, pak se stanou i realitou ve fyzickém životě. Jestliže po nich prahnete jako po vnějším štěstí, pak se rychle stávají tou pověstnou „muškou zlatou“. Tím, že čerpáte z vnitřních energií, se postupně vytváří vaše životní vize. Tyto vize jsou nejen v souladu s Vaším pravým já. Samy si vytváříte naplněný život.

Prakticky tento měsíc začínáte vědomě pracovat na tom, abyste se staly duchovním mistrem svého života. Ano, za pouhých jeden a třicet dnů není možné uskutečnit vše. Tyto dny však můžete pojmout jako skvělý začátek, který Vás přivede na tu správnou cestu.

Výklady tarotu na říjen 2022 pro osudové číslo 8

Osmičky, prošly jste náročnějším obdobím a možná máte dojem, že jste se tak nějak odpojily od lásky. Ale Vesmír Vás na holičkách nenechá. Právě teď Vás přivádí na rozcestí, z kterého jedna cesta vede přímo k životu v lásce a s láskou. Ne k lásce, která je plná očekávání, co získáte, a podmínek, jak by měla vypadat. Ale k lásce, jež je zralá a propojuje s pravým zdrojem lásky. 

K tomu si však dovolte být otevřený/á lásce v sobě. Nehledejte, Osmičky, vztahy a lásku venku, ale v sobě. Neshazujte své pocity, nevysmívejte se sami sobě, klidně buďte jemné, zranitelné, romantické. Dopřejte si šanci milovat a být milovaný/á. Prožívejte své lidství a sdílejte je. Ano, někdo se Vám bude smát a považovat za Vás za blázna nebo lehkomyslníka. Je to jen jeho neschopnost chápat a žít lásku. V meditaci se propojujte se zdrojem lásky v nejhlubším Vesmíru. Nechte ji proniknout do každé buňky, myšlenky, nádechu, doslova se v ní koupejte.

Láska je to, co Vás vyvede z náročného období, chaosu a vyčerpání.

Osudové číslo 9

Devítky, máte rády věci a lidi pod kontrolou a v současné době se Vám to nějak vymyká z rukou. Vaše představy o životě, o druhých a jejich životě se hroutí, jako pověstný domeček z karet. Proč? Jednak nelze mít život pod kontrolou, ale hlavně jste si ho postavily na představách, což je chabý základ. No, doporučily byste někomu jako základ pro jeho dům sen, o kterém dobře víte, že se s ránem rozplyne?… Tak a to je to, co se Vám teď děje. 

Ale tarotové výklady tu vždy byly proto, aby Vám ukázaly správnou cestu.

Dopřejte si klid. Ať už v podobě pár volných dní, anebo půlhodinku denně, kterou strávíte jen samy se sebou. Nebojte se přiznat, že se Vám něco nepovedlo, že se něčeho bojíte, že Vaše představy selhaly. Jakmile si dopřejete takovou upřímnost, uleví se Vám. V podstatě odložíte masku a těžký kabát, který jste dosud na sobě vláčely. A pak naslouchejte. Ne druhým, ani ne svým myšlenkám (ty jsou právě odložené). Naslouchejte své duši, svému pravému já. A jistě tam uslyšíte, že ta správná cesta pro Vás vede přes svobodu. Svobodu, kterou dopřejete svému životu. Tím, že necháte vše plynout, zbavíte se své potřeby mít je pod kontrolou. Otevřete si tak dveře k nekonečnému zdroji možností a skutečnému naplnění.