Výklady tarotu na listopad 2022

výklady tarotu listopad 2022

Na základě výkladů tarotu na listopad 2022 bude měsíc velmi cenný, především v poznání našich mylných přesvědčení. Někdy se stane, že věc, záležitost či člověk, kterým věnujeme všechno úsilí, nadšení, čas, peníze, prostě energii, se stane pomyslnou „koulí na noze“. Ano, přineslo to zkušenosti, úspěch, zisk, lásku a stalo se to součástí našich životů. Ale toliko úsilí, nadšení, času, peněz, prostě energií věnovaných jedné věci, nás paradoxně svázalo, a uniklo nám, že se svět kolem nás, ale i my sami někam posouváme, rosteme, měníme. Jakmile toto pochopíme, pak také uvidíme jedinou svou možnou další cestu… odpoutat se. To co jsme se naučili přetvořit, posunout na vyšší úroveň, jinak v podstatě ustrneme.

A to, jakým způsobem se dopracovat k vyšší úrovni, uvolnění a novým perspektivám je propojení s Vesmírem, pochopení a přijetí hlubšího smyslu. Třeba tak, že vyjede ze zajetých kolejí, změní styl, taktiku, směr. Zvyky a jistoty jsou nyní tou „koulí na noze“. 

Proč to dělat? Jaký to má smysl zase něco měnit? 

Vždy a všechno děláme z nějakého důvodu. I ty naše zvyklosti, styly, taktiky, způsoby, směry. A nyní ten důvod spočívá v dosažení skutečného úspěchu a blahobytu. Ne jen dílčí úspěchy, ne jen čekání a víra v úspěchy. Prostě „fakt“. Ne jen „jako“, ne že něco „vyzkoušíme“, ale prostě FAKT!

Ve výsledku pak výklady tarotu na listopad 2022 přináší informaci o získání sebejistoty, víry v sebe, potěšení nad tím, kým se den za dnem stáváme. Cítíme se v bezpečí smyslovém i materiálním a můžeme s klidem své štěstí sdílet s ostatními.

Výklady tarotu na listopad 2022 pro osudové číslo 1

Pro Vás, Jedničky, bude osobním tématem přátelství, spolupráce, dosažení společného cíle. Vzhledem k tomu, že jste spíše individuálně zaměřené, je to výzva. Vy se jedničky nemusíte potýkat s nedostatkem sebedůvěry, ale právě s tím sdílením práce, názorů, výsledků. Přitom nyní energie na Vás nechtějí, abyste se do někoho zamilovaly a žily s ním na věky, ať už partnersky nebo pracovně. Teď jde o sdílení myšlenek, nápadů, zkušeností a Vaší obdivuhodné vůle. 

Využijte spolupráci a společný cíl, aby Vás nyní přiblížily k naplnění plánů. Stále si zachováte svou svobodu a můžete kdykoli jít zase jen svou cestou. V letošním listopadu však poznávejte, rozvíjejte ty projekty, které je dobré sdílet se svými spojenci.

Osudové číslo 2

Jestliže nás listopad učí vnímat skutečnou podstatu úspěchu a blahobytu, pro Vás, Dvojky, toto téma bude především lekcí sebedůvěry a spoléhání se na sebe, svůj úsudek a svou schopnost ten úspěch a blahobyt přijmout a nechat si ho pro sebe. V podstatě se máte učit to, co je pro Jedničky přirozené, a naopak Vaše samozřejmost ve sdílení můžeme být příkladem pro Jedničky. Podstatné však je, že se příliš spoléháte na radu a pomoc druhých a zapomínáte, že jste samy dostatečně schopné a znalé, a tudíž potencionálně úspěšné. Takže Vaše téma je naučit se být prospěšný sám sobě.

Výklady tarotu na listopad 2022 pro osudové číslo 3

Za svou opravdu skvělou vlastnost, Trojky, považujete akčnost. Přináší Vám Vám spoustu poznání a zážitků. Ale Vaše listopadové téma je vytrvalost. Nejde jen o to, něco zažít, ale ale také něco vytvořit, dosáhnout a získat to správné uspokojení. Prakticky jde o to, abyste si svá poznání a žážitky prožívaly, užívaly, dodaly jim tu správnou hodnotu. Abyste si mohly říct: „Jo, stálo to za to!“. 

Proč byste se měly takto „zdržovat“? Protože jen tak nyní dosáhnete toho, abyste své cíle, záměry, vize rozšířily a dosáhly lepších výsledků.

Osudové číslo 4

Čtyřky, máte toho za sebou opravdu dost. Skutečně jste pracovaly poctivě, vytrvale, přijaly jste dobré i ty náročné zkušenosti, a i ostatní hodnotí, jak jste úspěšní. Dokážete se také tak vidět a ohodnotit? Přiznat, že jste dobré, úspěšné, že jste nějakou etapu svého života dotáhly ke zdárnému výsledku? Ano, chápete to dobře: To je Vaše téma… Uznat, že jste se v jistém ohledu nebo situaci staly mistry a dosáhly jste jak úspěchu, tak štěstí.

Výklady tarotu na listopad 2022 pro osudové číslo 5

Kudy? Kam? Takové otázky jsou Vaším tématem, Pětky, anebo jinak… rozhodnutí. Už možná máte dost toho věčného poletování do úplného vyčerpání. Také jste už dospěly k tomu, že se zlobíte sami na sebe. Teď si spíše říkáte, že by bylo fajn, se nějak dát dohromady a síly soustředit na jeden cíl. A právě volba jednoho cíle, strategie, jak se k němu efektivně přiblížit, je ta správná taktika… jak se začít soustředit, uvolnit a síly používat účelně. Přitom si vždy ověřte s kým sdílíte, radíte se, nebo dokonce dělíte o výsledky své práce. Ne každý to s Vámi myslí upřímně. Opět, ujasněte si své názory, postoje a směr, a pak se rozhodujte.

Osudové číslo 6

Tento měsíc, Šestky, se Vám bude připomínat téma Vašich pocitů, emocí a jejich využití při tvoření vlastní přítomnosti i budoucnosti. Téma k Vám přichází proto, že již nějaký čas buď své pocity a emoce ignorujete nebo popíráte, anebo se v nich naprosto ztrácíte a vedou Vás do slepé uličky. Přitom vnitřně víte, jaká je ta správná cesta a v podstatě byste ostatní mohly učit. Jenže něco umět neznamená, že víte, kam směřujete, respektive co chcete tvořit dál se svým životem. A tak vnímejte své radosti i nespokojenost, dovolte si uvolnit své emoce a přitom pozorujte… pozorujte myšlenky, tělesné projevy, hledejte „znamení shůry“ a dopřejte si návrat na správnou cestu.

Výklady tarotu na listopad 2022 pro osudové číslo 7

V listopadu se, Sedmičky, zastavíte. Proč to? Přeci jen se potřebujete odpojit od klokotu svých zastaralých myšlenek a nalézt nový pohled či postoj k sobě samým, ale i k svým situacím. Nejde se donekonečna „držet při zdi“ a své úžasné cíle ukládat do zapomnění. Třeba je stačí přehodnotit, spojit je s nabytými zkušenosti a vytvořit je pro sebe atraktivnější. Takové, které Vás budou povzbuzovat a motivovat k dalším krokům. Je jasné, že Vy nikdy neukazujete svou pravou tvář, ale zkuste to tento měsíc změnit… vyplatí se to.

Osudové číslo 8

Výklady tarotu na listopad 2022 pro osudové číslo 9

A pro Vás, Devítky, mají energie nový začátek, a opravdu neváhejte udělat ten první krok a berte vážně. Teď není čas si hrát a něco zkoušet. Však už máte nějaké zkušenosti. Navíc nic Vám teď nestojí v cestě. Vše, co se Vám teď nabízí jako nová cesta, nový projekt je tu pro Vás, abyste to přetvořily v něco reálného, živoucího, smysluplného. Dalo by se říci, že celý Vesmír Vám je nakloněn. Nakloníte se v letošním listopadu k sobě i Vy, Devítky?