Září 2015

Tématem září bude rodina, přátelství, práce v týmu a vztahy k druhým lidem. Ale nepočítejme s harmonickými, bezproblémovými vztahy. Jde spíš i to, že pociťujeme nelásku a i nejbližší lidé nás odstrkují, osočují, necitlivě kritizují. A to vše je v podstatě na místě, protože i lidé kolem nás budou otrávení, odsunutí a nemilovaní. Proto se bude nyní dobré zaměřit na detail, zaposlouchat se, co od nás protějšek potřebuje a udělat vše proto, abychom jeho potřeby naplnili. A samozřejmě ani my bychom se neměli obávat říct si, co nám udělá radost, co potřebujeme, abychom se s druhými cítili dobře. V září bychom měli nechat mluvit naše srdce, která nás povedou tou správnou cestou.

Mandala na září 2015

Osudové číslo 1
Jedničky zářijové dny budou trávit naplňováním svých vizí, a pokud jsou zrozeny ve vodních znameních Raka, Štíra nebo Ryb, pak plně uplatní svou intuici, která je povede na každém kroku. Do svých záležitostí dají své srdce, začnou něco nového, i když to bude znamenat, že do toho půjdou prakticky bez zkušeností a tedy potřebou se mnohé učit. Jejich okolí jim nemá možnost pomoci, protože si samo nese svých projektů, úkolů a plánů víc, než je zdrávo. Ale ona pomoc není pro jedničky nyní důležitá. Jsou na začátku a tak není třeba všechno zvládnout hned. Jejich projekt je dlouhodobý a samy vědí, že všechno má svůj čas.

Osudové číslo 2
Pro týmové dvojky bude září synonymem jejich principu bytí. Jejich občasné pocity izolovaností, odsunutí na druhou kolej si budou žádat řešení. A cesta je jednoduchá, jestliže je pro ně něco důležité, pak je třeba si o to říct nebo udělat vše proto, aby toho svého dosáhli. Jen konkrétní a jasná nabídka může dvojkám dopomoci k tomu, o co stojí. A rodina, přátelé, kolektiv, se rádi ke dvojkám připojí a společně vytvoří společenství, které bude přinášet užitek i radost.

Osudové číslo 3
Trojky se nějak ztrácejí, neví, po jaké cestě se dát, mají obavy, ale je to jen dočasné, protože někdy je třeba projít tmou, aby bylo vidět světlo. S energiemi trojek pohne jednoduchý čin… rozhodnutí. Jestliže trojky budou chtít jít vpřed, pak jim bude nabídnuta šance se chopit příležitosti, která bude znamenat oživení. Ještě v průběhu měsíce se trojky dočkají zhodnocení a potvrzení, že jejich rozhodnutí mělo cenu a začínají získávat pocit jistoty, bezpečí a uklidnění.

Osudové číslo 4
Čtyřky budou muset být v září aktivní, prostě řídit si své záležitosti, možná už jen proto, že se jim nějakým způsobem připomene minulost a bude nutné něco dořešit. Ať už vztahové záležitosti nebo plány, které zůstali v minulosti a stali se jen nesplněným snem. Září je tedy skvělým časem se angažovat a zasadit o realizaci věcí, které dosud dlely v minulosti. Vše je pro ně připraveno pracovat a čekání teď opravdu není na místě.

Osudové číslo 5
Pětky mají nyní pěkně nastartováno a ženou se s odvahou k uskutečnění svých záměrů. Mohlo by je snad jen zpomalit nebo ohrozit jejich úmysly, pokud by se držely příliš při zemi nebo zajetých kolejí. Vše v jejich životě nahrává k tomu, aby se posunovaly rychle vpřed a pokud by se nalezla nějaká konkurence, pak je třeba si jí získat pro sebe, než s ní soupeřit. Konec měsíce přinese zúročení vynaložené energie, protože pětkám energie měsíce přímo hrají do karet.

Osudové číslo 6
Ačkoli šestky touží po klidu, vyrovnanosti, správnou cestou pro ně bude pořádný životní úklid. Aby si šestky došly k tomu, co chtějí, potřebují, touží po tom, pak bude třeba nejprve vyčistit skříně od zasunutých kostlivců. Pokud tak neučiní, budou se neustále potýkat jen s planými sliby ostatních, ale i osobní fantazií, která se nebude dařit realizovat. Dosud jen poletovaly šestky v povětří, a jestli to tak bude i nadále, je na nich, ale zůstat v současném stavu je bude stát mnohem víc, než by byly ochotny akceptovat. Ani vyčkávání na lepší časy není dobrou cestou, pouze aktivita a jasný záměr šestkám přinese ten klid, vyrovnanost a vše ostatní, po čem touží.

Osudové číslo 7
Sedmičkám v září o něco půjde, bude však těžké rozpoznat, zda se nejedná jen o plané sny nebo realizovatelné cíle. Nedostatkem prostředků sedmičky v září trpět nebudou a spolupráce s ostatními bude klapat jako na drátku a tak, pokud zůstanou sedmičky nohama na zemi, pak se jim jejich cíle stanou reálnými. Každopádně by si měly polepšit a samy pochopit, že cesta, na kterou se daly, je správná. Karty radí nesnít, neriskovat, ale pracovat s rozumem na reálných projektech.

Osudové číslo 8
I když osmičky činí moudré kroky, jsou příliš ovlivněné rozumem a srdce nechávají nyní ladem. Přílišná aktivita, možná i agresivita, bude jen vyvolávat „blbou“ náladu a lidé se od osmiček odvrátí a půjdou si svou cestou. Protože se však jedná o tendence, tak ty se dají změnit a změna je synonymem osmiček pro září. Osmičky by měly mít na zřeteli cíl,jakého chtějí dosáhnout a důkladně si promyslet, jakou cestou se k tomuto cíli chtějí dostat, zda cestou odporu, překážek a protivenství nebo cestou, kterou si původně vytyčily, protože ne vždy je nutné chodit cestami osázenými trním. Klid, řád a pořádek osmičkám zavládne v životě v momentě, kdy se samy oprostí od chaosu a neštěstí.

Osudové číslo 9
Devítkové září bude aktivní plné zvratů a rychlého proudění energií. Samy budou vyhledávat cestu, která bude přinášet nové impulsy k aktivitám. Sezení by jim bylo přímo proti jejich momentálním energiím. Mohou se spolehnout na lidi kolem sebe, a když nic nedostanou zadarmo, tak mohou počítat s tím, že se jim dostane férového jednání. Bilance měsíce vyjde více než dobře ve prospěch devítek a to, co již dlouho nefungovalo, se dá do pořádku. Jen vědět, jaké jsou jejich priority a jestli to devítky nevědí, tak si dopřát čas k promyšlení této zásadní otázky.