Únor 2015

Únor k nám vtrhne silně a možná i bezhlavě, a opět nás vrátí již k navyklému způsobu života, tedy ke spěchu, shonu, pocitu nedostatku času. Co na tom, že má všechno spát, odpočívat… je potřeba zrychlit a energie tohoto měsíce to umožní. Navíc se nám to bude líbit. Poklid, nečinnost není nic pro nás a tak se v únoru budeme cítit lépe, prostě energie nám budou milejší. Určitě se aktivně zapojíme do svých životů. (Proč nechat za nás někoho něco dělat, když chceme žít?) Angažovat se a přitom pracovat na stabilních hodnotách bude v únoru typické. Tentokrát jsou karty na radu skoupé, což znamená, že bychom se opravdu více měli spoléhat na sebe a nečekat, co nám spadne do klína. Je to prostor k otevření se svému potenciálu. Vesmír nás na holičkách nenechá, ale sebepoznání, sebeuvědomění, je nyní to, co nám pomůže jít vpřed tou svou správnou cestou.

Mandala na únor 2015

Osudové číslo 1
Jedničky se v únoru chtějí schovat, nebo se v něm ztrácejí, jakoby nechtěly dělat to, co jim je jinak vlastní, tedy být sebejisté a jít si za svým. Naopak jsou naplněné pochybnosti a nevědí, jakou cestou se dát. No, nemusí si myslet, že si takto někoho získají na svou stranu. Okolí bude vyčkávat, až se jedničky opět najdou, což nebude snadné, ale také to není nemožné. Letošní únor opravdu není o pasivitě, a jestliže se jedničky dokážou chopit opratí svého života, pak navzdory všem tendencím mohou směřovat k svým cílům.

Osudové číslo 2
Dvojky vstupují do února s představou, že nyní mohou vyčkávat, co k nim přijde, ale již první dny je přesvědčí, že o tom, co k nim přijde, rozhodují jen samy. Jejich rozhodnutí však budou dost logická, praktická možná i neosobní, na což je upozorní ten správný člověk, který jim připomene, že praktické znamená také srdci milé. Po tomto uvědomění se dvojky zklidní, přestanou vše tlačit, bojovat a s klidem a vnímavostí vplují do energií, které ve výsledku přinesou to, co očekávaly dvojky na začátku měsíce, tedy že k nim přijde to, co k nim patří. I ony by neměly zapomínat, co je jejich podstata, která je vede přesně tam, kde mají být.

Osudové číslo 3
Trojky mají v únoru zájem něco uzavřít, ať už je to část života, dokončení nějaké práce nebo ukončení nějakého vztahu. Ale připravené na to nejsou, samy sebe klamou a připravují se o mnoho důležitých věcí i poznaní. Z venčí k nim však přichází nabídka, která by mohla mnoho věcí vyřešit, a trojky by pak nalezly to, co je pro ně důležité, tedy lidi, s kterými jsou rády a ty lidé mají rádi je. Karty trojkám radí změnit energie… ve věcech, které jsou pro trojky důležité dát najevo jasně své stanovisko a naopak nechat ladem věci, na kterých nezáleží.

Osudové číslo 4
Čtyřky pro únor mají pod nohama pevný základ a vyhlídky, které se nedají jinak nazvat, než nadějné. Jenže to by nebyl čtyřky, kdyby šly po té cestě, která je umetená a osázená růžemi. Jakoby měly strach se podívat do sluncem zalité budoucnosti a jít do ní. Naopak se nechají ovlivnit svým pesimismem a možná i strachem. Ale i čtyřky mají možnost volby, což jim jasně připomene jejich okolí, aniž by na ně nějak tlačilo. Únor je pro čtyřky měsícem, který je přivede na křižovatku a jen ony se rozhodnou, zda půjdou za strachem, bolestí, nemocí a neúspěchem, nebo za láskou, radostí a spokojeností. Takže čtyřky tento měsíc mají ukázat sobě, okolí, ale i Vesmíru, o co jim jde, protože brzy to, o co si řeknou, dostanou.

Osudové číslo 5
Pětky touží jen po jediném… užívat si, slavit, bavit se, ale jakoby na to neměly náladu nebo sílu. Mají tendence stáhnout se do sebe, podlehnout skepsi či nemocem a někam si zalézt, aby nemusely vůbec nic. Ale nemusíme nad pětkami lámat hůl, naopak někdo z blízkých pětkám pomůže postavit se na nohy a jít opět vpřed. A jakmile si ujasní priority, což by jim stáhnutí se ze světla umožnilo, pak opět nabudou jistotu, odhodlání i nadšení jít vstříc lepším zítřkům, nebo alespoň příštím měsícům.

Osudové číslo 6
Šestky si podle všeho neuhlídaly to, co k nim v lednu přicházelo a nyní vstupují do února s hlavou v dlaních. Pokusí se tedy o nový začátek na druhý pokus. Opět, kdyby záleželo jen na nich, je všechno jednodušší. Ale ony jsou přesvědčeny, že když je do toho vstupy z venčí dostaly, měly by jim z toho pomoci… a to je to, s čím nelze počítat. Šestky se potřebují oprostit od všeho zaběhnutého, od navyklých přesvědčení, prostě odložit vše zastaralé, aby pod tím vším nalezly své srdce, které je vyvede ven ze začarovaného kruhu.

Osudové číslo 7
Sedmičky mají sílu a odhodlanost se se vším, co k nim přijde v tomto měsíci patřičně vypořádat, ať to stojí, co to stojí, jenže chtějí do toho jít hlavou. To ale znamená přijít o podporu z venčí. Přece jen se od sedmiček očekává intuitivní jednání na vyšší úrovni. Ale i ony se najdou. Koncem měsíce, jakoby věděly, že jen na jedné pracovat jen na jedné úrovni jim štěstí nepřinese, vyjasní si priority a následně se vydají za svým štěstím.

Osudové číslo 8
Pro osmičky by měl únor být měsícem, který přinese světlo do nejasných záležitostí, do těch, které se dosud nedařilo posunout vpřed. Osmičky to vnímají a pracují na tom, aby se kruh, v kterém dosud tápaly, uzavřel. O podporu se obávat nemusí, všechno jakoby začalo zapadat do sebe a osmičky vstoupí na úrodnou půdu, kde se rozvinou a uplatní své schopnosti. Srdce jim budiž vodítkem za jejich úspěchem.

Osudové číslo 9
Devítkám jakoby v únoru chyběly informace, a tak jejich posun bude komplikován jejich obavami. Neznamená to, že by nevěděly, co chtějí, mají svůj záměr, ale všechno jako by bylo proti nim. Domluvit se s druhými snadné nebude, prostě jen proto, že se okolí má pocit, že se před devítkami musí schovat. Proto by se devítkám vyplatilo zkusit s druhými jednat jinak, prostě přijít na strategii, která z protivníků vytvoří spolupracovníky. Vše pročistit, odstranit zátarasy, uvolní devítkám cestu vpřed.