Květen 2015

V květnu na nás čeká mnoho práce, tvořivé, konstruktivní a poctivé práce. Nemusíme však mít obavy, že budeme dělat něco, co nás nebaví, co nemá cenu. Naopak, právě ten smysl, pro který se do činnosti pustíme, bude obrovskou motivací. Květen je měsícem, jenž nám umožní se pustit do nových projektů nebo do těch starých, ale novým způsobem a také s nadšením a vědomím, že to, co nyní děláme, je to naše, že je to ta správná cesta, že jste přesně tam, kde je to pro nás víc než jen dobré. Nejen v sobě, ale i kolem sebe budeme vnímat sílu koncentrace, vytrvalosti a čerpání ze svých zkušeností, jež přinese perspektivu do budoucna. Neznamená to však, že se bude jednat o týmovou práci. Teď je to o individuálním přístupu, práci na svém projektu i životě. To, do čeho se nyní pustíte, je požehnané samotnými nebesy.

Mandala na květen 2015

Osudové číslo 1
Jedničkám by šance na nový začátek měla plně vyhovovat a do května tedy vstupují se sluncem v duši. Samy si totiž uvědomují, že jejich vnitřní proměna je již prakticky nezbytná a očištění od minulých vzorců, dogmat a omezení, jež si samy vytvořily nelze již dále odkládat, pokud nechtějí tratit. Motivací jim bude člověk, který je moc přitahuje svou sebevědomou a aktivní podstatou, ale ze své současné pozice se k němu nemohou přiblížit. Aby se k němu jedničky dostaly, bude třeba změnit postoj, názor nebo se něčeho vzdát. Zisk však bude stát opravdu za to. Jejich růst a cesta vpřed budou opravdu radikální, i když celou podstatu věci pochopí až později.

Osudové číslo 2
Dvojkám bude květen přát, jednak proto, že budou tam, kde je jim nejlépe, tedy s lidmi, ať již v rodině nebo v kolektivu a ani se moc nenadřou, protože hlavní změny nebudou nyní probíhat uvnitř jejich bytosti, ale venku. Což znamená, že ony budou nyní pouze pozorovateli, ale ne původci změn. Aby to snad neměly tak jednoduché, dvojky budou na vnější změny muset reagovat. Řekla bych, že je nyní nelapí jejich dualita, protože, ať se vydají jakoukoli cestou, vždy na konci naleznou i důvod ke spokojenosti. Možná z pohledu dvojek pasivní měsíc, ale i tato forma znamená pro dvojky ukončení nějakého cyklu a začátek nového.

Osudové číslo 3
Pro trojky bude květen prostorem, kdy se mohou posunout o úroveň výše, jestliže mají takový zájem. Ať už se jedná o pracovní pozici, duchovní růst nebo cokoli jiného, co už nepřináší nic nového, trojky nyní vkládají svůj díl investic a dokážou přijímat i to nejlepší, co k nim nyní doslova pádí. Během jedenatřiceti dnů května tedy trojky učiní takové změny, jež přinesou přirozený konec dosavadním záležitostem. Sice to znamená, že po celou dobu je třeba mít na mysli cíl svého konání a možná již nyní přemýšlet nad tím, jaký cíl si trojky stanoví v následujícím období, ale to už je otázka pouhého soustředění a volby směru, jakým se trojky vydávají dál.

Osudové číslo 4
Čtyřky uvítají energie měsíce května s radostí a odvahou, protože pro ně je posun přirozenou součástí bytí, jestliže si v takovém čase zachovají svou pozici a to by neměl být tento měsíc problém, jež by čtyřky zpomalil nebo odradil od další ch kroků. To, s čím budou čtyřky bojovat, je zcela odmítavý postoj druhých. Přece jen i čtyřky potřebují mít podporu a uvítají pomoc lidí kolem sebe. Taková situace je bude mást a jen na nich zůstane fakt, že se pro svou cestu, ať už je jakákoli musí rozhodovat nyní samy. Ale protože pro čtyřky není typické, že by se takové situace zalekly, tak jestliže využijí svých schopností, prostředků a zkušeností, pak jsou i ony schopny úspěšně projít květnem a to bez jakékoli pomoci z venčí.

Osudové číslo 5
Pětkový květen bude ve znamení uvolnění se z dosavadních omezení, pout a rozšíření zorného pole. Možná se pětky dosud krotily, aby „zapadly“ mezi ostatní, ale svět potřebuje i pětkové lidi. A pětky nyní mají ideální podmínky učinit rozhodnutí a „rozjet“ to, ať už „to“ znamená cokoli. Příliv energie, které nyní mohou pětky zachytit je opravdu silný a jestliže jej zachytí, pak se nebudou koncem měsíce pětky stačit divit, co se jim všechno podařilo. Ale nedůvěra není na místě, naopak víra v sebe i v dobrý směr je pro pětky motorem, jež je posune vpřed.

Osudové číslo 6
Pro šestky je květen znakem obav a potíží, s kterými si již předem „dělají hlavu“. Ale „dělat si hlavu“ opravdu nemusejí. Energie mají nyní více než příznivé. V předchozím čase opravdu zapracovaly a nyní jen sklízí plody svého konání, které nebylo vůbec špatné. Energie se tedy budou plynule a poměrně pro šestky hýbat a ony se mohou tedy jen nechat, alespoň chvilku, pasivně unášet. Udržení si takových energií si však vyžaduje pozornost a případnou obhajobu před těmi, kterým se tak skvěle nepovede.

Osudové číslo 7
Sedmičky opět chtějí vše vnímat jako mizerné, nedokonalé, omezené. Ale je to jen jejich omezený pohled na věc. Ono totiž tentokrát bude jen čistě na nich, co přinesou, jak se budou angažovat, komu pomohou, aniž by vyčkávaly, jestli si jako obvykle okolí nepomůže samo a ony získají patřičné ovace. Jestliže nyní sedmičky budou aktivně samy hýbat svým kolem osudu, pak brzy uvidí, že se to vyplácí. A vyplatí se i naslouchat své intuici, protože v síle nyní není prostředek, který sedmičky posune dál.

Osudové číslo 8
Květnové energie vedou osmičky k citlivému, otevřenému, tvůrčímu, ale i soucitnému jednání. Z počátku ještě sice nebudou vidět svou další cestu v jasných obrysech, navíc budou vnímat, že nejsou přijímány těmi, od kterých by je to potěšilo nebo by se to očekávalo. Ale svůj směr naleznou a ztráty, jež je potkají, budou mnohonásobně vykompenzovány ziskem, třeba jen v jiné podobě. I pro ně je důležité, aby se spolehly na svou vnímavost, citlivost, intuici, a bezestrachu překonaly, pro ně typickou, melancholii a na svět se opět začaly dívat s jasným zrakem a vírou ve slibnou budoucnost.

Osudové číslo 9
Devítky nyní budou ve fázi zmírnění, zklidnění energií, jakoby vše, co dosud mělo pro ně hluboký význam a nešlo řešit, tak to odloží k ledu a užijí si alespoň toho, co mohou. Nechtějí nic řešit, o něco usilovat, prostě jen tak žít. Možná až navzdory všemu, a všem, protože z venčí, z okolí devítek mnoho podpory očekávat nelze. Pro devítky bude květen rychlým měsícem, ale je to z jejich klidu nevyřadí, prostě jen tímto měsícem proplují, aniž by cokoli řešily. Klid, důvěra a přijetí stavu věci jim vše usnadní.