Březen 2015

Březen by měl být měsícem, který si prověří, o co nám vlastně jde a poukáže na naše vnímání reality. Jde o to, že stále máme tendence pracovat na svých záležitostech silou, z pozice strachu, místo toho, abychom do svých záležitostí vkládaly srdce. To, že nedosahujeme požadovaných výsledků, je pak jen důsledkem našeho způsobu myšlení a jednání. Březen proto bude náročnější v tom, že nás donutí uvědomit si, jak sami sobě nalháváme něco, co neexistuje. Pravděpodobně budeme tento měsíc považovat za krok zpět. Ale někdy je lepší se kousek vrátit, než jít cestou, která nás odvádí od naší správné cesty. Za každou nocí přijde den, ale pozor na to, abychom jej nezaspali.

Mandala na březen 2015

Osudové číslo 1
Jedničkám březen umožní ukončit nějaký projekt, ale radost jim to pravděpodobně nepřinese a opět s bojovností sobě vlastní budou usilovat, aby si udržely své pozice. Pravděpodobně ale budou bojovat se svými větrnými mlýny, protože proti nim nic nestojí, naopak… jejich okolí dělá vše proto, aby jedničky poškozené nebyly. Jestliže to jedničky zaznamenají, pak naleznou svůj klid a pochopí, že to, co se jim děje, je jen změna, která jim přináší dobré, i když to bude nové, neobvyklé, neznámé. Ale nebyly by to jedničky, aby něco takového nezvládly.

Osudové číslo 2
Ani dvojky se nebudou cítit v březnu ve svém. A přitom vědí, co chtějí, ale okolí, jim to hodně znesnadní. Dvojky tedy nebudou vědět nejen čemu věřit, ale co je pro ně dobré. To, že je to od jejich mírumilovné povahy povede ke zlosti a nutnosti to druhým také ztížit, ani nemusím psát. Konec měsíce však nastolí rovnováhu a vše se dá do pořádku. Dvojkám pomůže, ať se kolem nich děje cokoli, prostě uchovat si své priority, ale i lásku v srdci, aby se přenesly přes těžší období do toho lepšího.

Osudové číslo 3
I trojky bude březen budit z jejich představ a pocitů, že všechno funguje tak, jak má. Ani trojky v březnu nebudou moci jen tak sedět a nechat věci plynout, ale postavit se čelem a o to své se zasadit, protože vnější prostředí bude přinášet změny, které mění opravdu mnoho. Proto bude na trojky kladen požadavek, aby se rozhodly, kterou cestou se dají ony, ať už se kolem nich děje cokoli. Březen pro ně totiž znamená konec i začátek, ale ony si zvolí čeho konec a čeho začátek.

Osudové číslo 4
Čtyřkám se počátek března bude jevit ještě horší, než předchozí měsíce. Budou si myslet, že se jejich situace posouvá, ale jen k horšímu, že ztrácí a všechno je vlastně jen jedna velká lež. Ale možná pro ně pád na úplné dno je tou správnou příležitostí, jak se dostat ze ztrát. V pravý čas se jim nabídne šance, která sice nic nezajistí, ale bude to ta příležitost, jak si polepšit. A zde to bude už jen na čtyřkách, jestli se dokážou chopit nabízeného a využít všechny své přednosti k dosažení úspěchu, aniž by o něco usilovaly a bojovaly na život a na smrt.

Osudové číslo 5
Pětkám se v březnu nabídne nepřeberné množství cest, kterými se mohou vydat. Ale aby to mohly vzít, jako šťastné možnosti se říci nebude dát. Jde o to, že si budou muset volit a protože spíše se půjdou rozhodovat hlavou než srdcem, pak se z mnoha možností stane mnoho problémů, které navíc zkomplikuje i okolí pětek, které se bude různit v názorech, co by pětkám prospělo. Jestliže se nechtějí na dlouhý čas ztratit, pak by asi bylo nejlepší naslouchat kartám, protože ty říkají, že nejlepší je nyní počkat a nečinit zásadní rozhodnutí z pozice logiky, protože pak se sejdou jen s tím, pro co se rozhodly, a březen není měsíc pro radikální řešení.

Osudové číslo 6
To k šestkám bude březen milostivější a „jen“ si prověří, jestli šestky vědí, co chtějí. Ony vědí, ale snadno se nechají svým okolím ovlivnit, a pak ztrácejí svůj cíl ze zřetele a toulají se v neznámých vodách bez jasného směru. A jsou to právě šestky, které oplývají jemnocitem, který je může, jestliže mu naslouchají, provést jakoukoli situací a udržet je na správné cestě. Citlivost, srdečnost a soulad se svými záměry je na takové cestě udrží bez marného potulování v pro ně ztracených vodách.

Osudové číslo 7
Sedmičky mohou nyní zůstat v klidu tak, jak si to představují, protože jim prakticky všechno funguje a okolí jim jde na ruku. Jediné na co si musí dát pozor, tak je fakt, že by mohly zlenivět a protože nyní není jasné, jaké energie přijdou v následujících měsících, pak jim karty doporučují si i v pohodovém čase hlídat své věci, aby je vnímaly v širším kontextu a připravovaly se na budoucí.

Osudové číslo 8
Osmičky byly donuceny podívat se již na své záležitosti jinak, než doposud a proto vyvíjí aktivitu, aby se jejich život dal do pořádku. Jistě, nebyly by to osmičky, kdyby do toho nešly s hlavou a patřičnou vervou. Ale přece jen by díky minulých zkušenostem mohly ubrat na síle a nenechat se vtáhnout do toho, kde už byly. Potřebují učinit změnu, ať už postojů anebo celého konceptu, což jim může umožnit okolí. Takže by osmičky měly mít otevřené oči i uši, aby dokázaly rozpoznat svou příležitost.

Osudové číslo 9
Snad jen devítky proplují opravdu březnem bez potíží a zkoušek. Za minulé období toho měly na sobě dost a nyní se pouští do nového s jasnou vizí, aniž by potřebovaly pomoc z venčí. Přišly domů a jsou v bezpečí. Ani zde není na místě si myslet, že to je definitivní stav a poučení a zkušenost se skrývá i v té pohodě, kterou si nyní devítky mají možnost užít.