2015 – roční náhled

Rok 2014 kolem nás doslova prosvištěl jako svěží vítr a neznám nikoho, kdo by během jeho dnů neříkal, jak všechno hrozně rychle letí, ale to jsou prostě energie lichých, tudíž aktivních, čísel. I tak nám bylo poskytnuto dostatek času na to, abychom našli svou cestu, své místo, sebe sama. Abychom se očistili od nezdravých způsobů žití i myšlení. A pro přemýšlení, uvědomování, byl ten loňský rok právě dost dlouhý, v tomto případě možná máte pocit, že bylo času až moc.
Někdo se svým životem zásadně pohnul. U jiných by se na první pohled dalo říct, že sedí na svém, ale ne každý posun musí být očím zřejmý a nikdo z nás už není takový, jaký byl před rokem. Učíme se každým okamžikem a otevřeme-li se svému učení, pak také každým okamžikem získáváme.
Ale teď už je v běhu rok nový, rok 2015, a s ním „osmičkové“ energie.
Z numerologického hlediska synonymem pro letošní rok jsou pojmy „spravedlnost“ a „vyváženost“, zkrátka rovnováha, míra, dohoda, smíření.

Osmička je mocné číslo. Skrývá v sobě sílu a vůli, kterou jiné číslo nedokáže pojmout a využít. Svým způsobem je osmička číslem nového začátku, jestliže počítáme s tím, že všechno bude jiné, tedy na vyšší úrovni, protože osmička nám umožňuje spojení s Vesmírem. Osmička a tedy i tento rok se nebojí tyto atributy využívat, což bude patrné v jakýchkoli vztazích, jež v tomto roku budou probíhat. Vždy půjde o pozice, o moc. Protože osmička myslí všechno vážně, přesněji řečeno smrtelně vážně, pak můžeme počítat s tím, že žádná hra prakticky hrou nebude, takže ani ty mocenské půtky nebudou žádná legrace. (Politickým předpovědím se úmyslně vyhýbám, ale v celku těm politikům ten osmičkový rok přeji, protože by se i v této oblasti měl vzít rozum do hrsti a začít uvažovat v širším měřítku, než je vlastní zájem, jinak i v této branži bude nutno vzít v potaz, že všechno co si kdo zaseje, také si sklidí.)
Každý z nás má nějaké ambice a s patřičnou dávkou osmičkové kreativity je v tomto roce dobré za nimi jít a realizovat je. Snění bylo tématem loňského roku, nyní je čas realizace. Plkání a čekání na kdoví co, budou vyvolávat jen napětí, které může explodovat a rozbít i to, co dosud bylo postavené na pevných základech. Jak tedy mohou dopadnout projekty, které jsou v kategorii vzdušných zámků nebo jim není poskytována silná podpora?… ano z ničeho se nic nenadělá.
Možná jste předchozí roky intenzivně pracovali na svých projektech a letos konečně bude znát, jaký smysl Vaše práce a úsilí mělo. Možná ne všechno vyjde tak, jak jste počítali, ale osmička se bude projevovat právě ve Vaší vůli se s nezdarem nespokojit a jít si za svým s nebývalou vytrvalostí. Tento rok půjde i o to, si za svým jít sám. Sedmička nám umožňovala převelet své povinnosti na druhé, ale osmička ta, si všechno drží ve svých rukách, a byly by chyba toto její umění nevyužít.
Na druhou stranu, osmička ráda sdílí, a tak nám umožní neskrývat se doma za svou virtuální podobu (jak jsme si v posledních letech zvykli), ale vyjít na světlo, ukázat kdo jsme, na čem nám záleží a co míníme uskutečnit.
V pracovní oblasti je vhodná doba pro změnu, obzvláště jestliže se někdo chce osamostatnit a ví přesně, co je jeho posláním. Kdo má v úmyslu postoupit na vyšší pozici, tak jestliže se nebojí nové zodpovědnosti, pak by se o svou pozici měl zasadit. Ale protože člověk živí jen svou prací, pak nesmíme zapomínat i na odpočinek, který by nám měl vyrovnat nasazení uplatněné v práci.
I symbolickou kartou tohoto roku je list s názvem Spravedlnost (ve své praxi uplatňuji původní číslování tarotových karet, tzn., od Pythagorových časů byla osmička číslem spravedlnosti, protože se dá vždy dělit na stejné části, až v Rider White tarotu, z roku 1909, získala jinou pozici). Na této kartě je zobrazena osoba, jež v jedné ruce třímá meč a v druhé váhu, čímž nám říká, že než něco „rozsekneme“, je dobré zvážit všechny okolnosti, které věc ovlivňují. Neznamená to však, strčit hlavu do písku a dělat, že nic není takové, jaké se na první pohled zdá, a tudíž je rozumnější být schovaný a vyčkat, co udělají ostatní. Spravedlnost apeluje na to, aby naše skutky byly ovlivněny láskou a milosrdenstvím, protože cokoli tento rok uděláme (anebo neuděláme), zapíše se do naší karmy výrazným písmem a počká si to na nás v jiném čase, v jiné době. Rovnováhu zajišťujeme správnou mírou v jednání, myšlení, ale třeba i v jídle, provází nás doslova na každém kroku. A i když se někdy bude jevit, že všechno s námi jde z kopce, pak vězte, že Spravedlnost, osmička, nás nikdy nenechá padnout, protože je v ní síla i vůle.
V pracovní oblasti se uplatní rozum, otevřené jednání a objektivita. Je jasné, že se nám někdy něco nepovede, ale přiznat si selhání je cesta, jak se opět dostávat k úspěchu a zisku. Úplatky, podvody tentokrát necháme v šuplíku. Je možné, že se vše bude jevit těžší, ale lze se dostat k čemukoli, za co se patřičně zasadíme.
V mezilidských vztazích bude panovat upřímnost, zodpovědnost i jasná rozhodnutí (které nám loňská sedmička svými energiemi blokovala). Komunikace by měla být o to snazší, protože budeme „hrát s otevřenými kartami“, jen nelze očekávat nějaká překotná, nerozvážná rozhodnutí. Všechno chce svůj čas a rozvahu. Možná budeme postrádat emocionalitu a skutečné city nebude snadné rozeznat v podobě slov, ale činy budou tentokrát hovořit za ústa.
Vnímám jako skvělé, že přichází zrovna osmičkový rok, protože ten nás povede především k upřímnosti a zodpovědnosti k sobě samým. Bude to velmi vhodný rok k práci na svém sebevědomí, ale i na své fyzickém zdraví. Všechno jakoby chtělo uvést do rovnováhy na všech úrovních. Cokoliv uděláme pro sebe, uděláme pro druhé, ať už tím, že se jim s námi bude žít lépe, nebo je inspirujeme k podobnému přístupu.
Jestliže chceme začít tento rok nové projekty, pak by jejich znakem měla být vyšší úroveň průběhu i výsledného efektu, než měly naše předchozí projekty.
Osmička spojuje nebe se Zemí, když ji položíme na bok, znázorňuje nekonečno. Proto Vám nyní na začátku úžasného osmičkového roku posílám z celého srdce nekonečně mnoho úžasných příležitostí užít si báječných 365 dnů na Zemi, jako v nebi.