Září 2014

Září nám nějakým způsobem uzavře předchozí období. Je dokonáno, a nám nastává nová etapa života, budeme se chystat na nové projekty a naším hlavním úkolem tedy bude nalézt své nové cíle (s množství to není dobré přehánět, ať si neroztříštíme energie), které by měly být totožné s naším celkovým vnitřním záměrem. Start by nemělo nic blokovat. Nápadů, podpory, rychlý spád by se nám mělo dostat dostatečného množství. Konec měsíce však bude ve znamení neuspokojení. Možná nedokážeme jen v danou chvíli postřehnout všechny aspekty věci anebo je budeme doslova odmítat, ale to by nám nemělo bránit v tom, abychom zůstali stát na startovní čáře…

Mandala na září 2014

Osudové číslo 1
Jedničky se po komplikovanějším létě přece jen mají zájem zasadit o svou prosperitu, alespoň v dosažitelných dimenzích. Opět se vrací na svou pozici vůdce, který ví, co chce a také podle toho jednají a nečekají jen, co k nim přijde. Jestli svým předchozím jednáním lidi kolem sebe zahnali do patřičné vzdálenosti nebo se jich jejich blízcí obávají, že vedle jedniček není pro ostatní prostor, není podstatné. Je však jisté, že okolí jedničkám pomoci nemůže. Takže to budou jedničky, kdo si bude muset vzít život do svých rukou a zařídit si všechno samy, na což jim neschází ani schopnosti, ani síla, ani prostředky. Jestliže se však jejich projekty týkají i jiných lidí, pak by měly jedničky zachovat správnou míru a neodhánět ty, kteří jsou pro ně důležití.

Osudové číslo 2
Dvojky v sobě mají neomezenou schopnost intuice a vstřícného citlivého chování, které však budou mít tento měsíc před druhými schovávat. To, že druzí konají změny, však neznamená, že by dvojky měly samy sebe popřít. Změna není destruktivní, změna vždy přináší něco nového. A dvojkám nyní transformace přicházejí z jejich okolí, přináší možnost své schopnosti zdokonalit, přivést na další úroveň. Takže dvojkám je doporučováno se neschovávat, neuzavírat, ale jít se svou vnímavostí, tušením a diplomacií na trh, protože jen tak mohou získat… a zisku jim může zabránit jen jejich „maličkost“.

Osudové číslo 3
Trojkám se dnes otevírají dveře k příjemně prožitému měsíci mezi lidmi, které pro trojky znamenají blízkost a jistotu současně. Otázka však zní, jestli ta jistota je to, co umožňuje trojkám, aby se posouvaly vpřed, anebo jim způsobuje omezení, z kterého se pak jen těžko hledá cesta ven. Trojky by však neměly zapomínat na to, že jsou silné, bystré, přístupné a především životem naplněné bytosti, které mají především zodpovědnost vůči sobě. Trojky tedy v září nic nepřekvapí, když otevřou oči a budou si hledat svou cestu.

Osudové číslo 4
Pro čtyřky bude září měsícem hledání. Moc dobře jsou si vědomy faktu, že správnou cestou je jít si za svým srdcem, ale jejich sklon neustále bojovat a nemít pocit dosažení vítězství, tedy vnitřního uspokojení, je vede neustále cestou, na které jen bloudí a ztrácí se v temných uličkách. Ale není třeba se obávat, že by se čtyřky měly toulat v beznaději a pocitu marnosti. Tak jako se po každé noci vrací den, tak i čtyřky mohou nalézt své světlo. K pomoci jim bude třeba nějaký čas strávený jen samy se sebou, který by využily pro ujasnění si svých priorit a nalezení směru, energie tohoto měsíce jsou pro toto přímo ideální.

Osudové číslo 5
To pětkám se bude září líbit, jako už dlouho nic. Pro ně bude tento měsíc přímo ideálním prostředí pro jejich náturu, která ráda poznává, nepoutá se a prostě si užívá. Znamená to, že se pětky hned s počátkem září vrhnout do víru dění, ať už se to týká jakékoliv životní oblasti. Okolí jim půjde na ruku, takže pětkám bude dopřáno si užít měsíce přesně tak, jak by si přály. Možná si budou připadat, jako když jim nastaly prázdniny, ale opak je pravdou. Tento měsíc pro ně má hlubší význam, který by neměly přehlédnout, aby vše jen nebylo několika pěknými dny, které se ztratí v zapomnění.

Osudové číslo 6
I pro šestky bude září měsícem hledání, navíc s tím, že ony se budou učit pracovat se svou silou, ať už se jedná o sílu fyzickou, psychickou, emoční či duchovní. Jako by jim šlo o to, utrhnout všechny plody, které podzim přináší a to najednou. Jenže si brzy uvědomí, že úrodu je třeba někam uskladnit a to se v tom množství těžko realizuje, nebo zkonzumovat, a pak je nutné počítat s tím, že je bude bolet břicho. Prostě září má šestky naučit přiměřenosti, nevydávat ani nešetřit silami, mít cíl, jít si za ním, ale aby ten cíl měl význam i pro jejich blízké, protože jen tak šestky dosahují uspokojení.

Osudové číslo 7
Ani sedmičky nezůstanou ve svém růstu a pokroku stranou a září využijí k prvním krokům k jejich novému cíli. Času na rozmyšlenou si již dopřály dost a dost a vědí, kam chtějí dojít. Prostředků z venčí se jim dostane, ať už se jedná o hmotné, finanční či duchovní příspěvky, mají druhé na své straně. Jakoby teprve nyní učinily rozhodnutí nebo krok, který plně souzní s jejich srdcem a ony to budou plně vnímat, cítit, uvědomovat si. Možná se nebude jednat o radikální změnu, ale dveře, které si sedmičky tento měsíc otevřou, je přivedou na tu správnou cestou.

Osudové číslo 8
Osmičky si půjdou tak, jak je jim vlastní, svou cestou. Jen pokračují ve směru, který si vytyčily již svou duší, a proto se jim možná i lépe bude přijímat to, že ne vše je takové, jak by si představovaly. Ale pro ně je takový stav výzvou a i v nepříjemné situaci budou usilovat o nastavení rovnováhy v sobě, ale i s okolím. Vyváženost je pro ně tématem pro tento měsíc, tak jestliže mají svou cestu vyjasněnou, pak mohou postupovat vpřed. Jestliže si však ještě nejsou plně jisté, kam budou směřovat jich další kroky, pak by si bez obav měly poskytnout čas. Rozhodnutí je totiž dobré dělat, když je člověk v pohodě.

Osudové číslo 9
Když by devítkám nezáleželo na mezilidských vztazích, pak by jistě mohly očekávat příjemný měsíc, který je vede přesně tam, kde chtějí být, ale ten lidský faktor… Ať už z jejich pocitů nebo z dojmů, které vyvolají svou osobou u druhých, musí počítat s četnými nedorozuměními, ústrky, omezením. Ale pláčem se nic nezpraví. To co devítkám umožní mít příjemný měsíc je jen jejich ochota se s lidmi s láskou domluvit a výmluvnost jim neschází. Takže jestliže budou respektovat vyšší záměr (nikdy nám do cesty nepřijde nikdo, kdo nám nemá pomoct), pak mají šanci být tím vítězem.