Únor 2014

Od února můžeme opravdu čekat, možná i díky tomu, že mám svých obligátních dvacet osm dnů, že bude rychlý. Vše k nám bude proudit ve svižném tempu a nám se i navzdory zimnímu počasí bude chtít být aktivní. Bude toužit po tom, si užít každý okamžik, k věcem i lidem budeme přistupovat s důvěrou a ochotou se domluvit, i když je nutno počítat s tím, že vnitřně se bude prát náš mozek se srdcem a někdy zaváháme v důsledku nějakých pochybností. Pak bude „stačit“ když také vnitřně uzavřeme dohodu mezi rozumem a naší intuicí a půjdeme. Dosažení cílů únor však energie nemá. Jeho úkolem je přinést nám dílčí úspěchy a těch by se nám mělo v jisté míře dostat. Omezovat se nebo nechat se něčím nebo někým omezovat je naše volba, jak si dovolíme roztáhnout křídla, tak poletíme.
Afirmace pro tento měsíc zní:
Vyzařuji přijetí a jsem ostatními hluboce milován/a.
Jsem krásný/á a každý mě miluje.
Láska mě obklopuje a ochraňuje.

Mandala na únor 2014

Osudové číslo 1
Jedničky mají pevnou půdu pod nohama, nadějné vyhlídky a ideální čas pustit se do projektů, které již dlouho chystají. Ale ideální podmínky podle všeho nejsou všechno. Sami jedničky si totiž mají tendenci zakázat jakýkoliv rozlet, vidí jen omezení , překážky či mají osobní zábrany, které je jakoby nepouští dál. Z toho jednak plyne pocit bezmoci, ale také snaha okolí, jedničky vyburcovat k činu. Karty však naznačují, že jedničky nedokážou udělat krok ven ze svého. Ale tytéž karty jim poskytují radu: Neřešte co bude, nebo co nejde, čeho se bojíte, co se Vám zdá nemožné, co neumíte, nebo nejste zvyklé, vezměte svůj život do svých rukou a řiďte si ho k cílům o jakých sníte!
A karty sebelásky k tomu dodávají:
Spojte se s někým blízkým.
Milovaná bytost je dar, který je třeba střežit jako poklad.

Osudové číslo 2
Dvojky se únorem budou snažit proplout rozvážně, tak nějak nenápadně, aby se náhodou nedostaly do střetu s někým, ze svého okolí, tak aby neztratily nic z dosaženého, protože přece jen mají už na kontě nějaké výsledky, které by bylo neradno ztratit. Takové alibistické chování však povede jen k tomu, že se blízcí i lidé, kteří budou mít s dvojkami něco dočinění, od dvojek odvrátí a jistě nebudou mít zájem o spolupráci. Takže i dvojky v příznivých únorových energiích postupně dospějí k tomu, že se uzavřou a jen těžko budou hledat další sílu postavit se osudu. Důvěra v lepší zítřky je však cesta, jak si otevřít dveře k nepřeberným možnostem a k tomu:
Naslouchejte svému moudrému Já.
Dovolte svému vnitřnímu kompasu, aby Vašemu životu udával směr.

Osudové číslo 3
Trojkám bude v únoru ku prospěchu se spolehnout na svou vnitřní moudrost a duševní sílu a jistě jim pomůže, když se na případné problémy budou dívat z různých úhlů. Z jejich strany je, dá se říci, všechno v pořádku, nemusí se obávat, že by o něco mohly přít nebo se o něco připravit, ale možná závist, možná jistá nedůvěra ze strany okolí bude trojky nutit k nějakému jednání, které bude v lepším případě pouze bojovné. Proto by se i dvojky měly spolehnout na svou sebedůvěru a fakt, že všechno má svůj smysl, takže i to, že ony se mají dobře, svůj smysl má, ať říká kdo chce, co chce. Navíc je tu jejich karta, která jim v únoru říká:
Přiznejte si svou sílu. Každá bouře přináší nový začátek.

Osudové číslo 4
Čtyřky se chtějí pustit do něčeho, co jim jejich okolí, či možnosti neumožňují, jakoby neměly žádnou podporu či šanci uspět. Ale vše je jen otázka času, možná je jejich nápad příliš revoluční, možná na to lidstvo ještě není připraveno, ale pokud si budou čtyřky na svém a v ústraní pomalu a trpělivě procovat, tak i tento jejich projekt má velkou naději být realizován. Jen prostě nyní je čas, pracovat o samotě s jasným cílem a důvěrou v úspěch. Protože i karta sebelásky vede čtyřky k tomuto:
Na chvíli se uchylte do ústraní. Naslouchejte hlasu své duše.

Osudové číslo 5
Pětky tedy pokud nebudou o něco usilovat za každou cenu, ale vždy nechají prostor pro sebe i druhé, pak mohou využít únorových energií k práci, pro kterou již mají vybudované základy z minula. Mají nápad, mají šanci, chce se jim do toho pustit a navíc mohou uvést věci do pohybu. Jistě můžou je potkat, při jejich úsilí, události, s kterými nepočítají, ale pokud se pětky nezaleknou, tak mají dobře našlápnuto k pozitivnímu výsledku. Pomoci jim mohou i přátelé, proto:
Zavolejte příteli. Když je Vám s láskou nastaveno zrcadlo, vidíte se jasněji.

Osudové číslo 6
Šestky chtějí mít všechno v pořádku, v harmonii, ale energie k nim proudící jim jakoby všechno komplikují a cesta se jim tak nějak začarovaně kroutí, ani neví jak. Přitom i toto je důležité… někde odbočit, zatoulat se, aby cesta dostala ten správný směr. Takže šestky mohou počítat s tím, že první polovina měsíce bude komplikovaná, unavující a nebude od věci si dát pozor na lidi kolem. Ale konec měsíce překvapí dosaženými výsledky a přinese nebývalou spokojenost. Cestu třeba usnadní „sebelaskavá“ rada:
Stanovte si cíl, zapište si jej a nelpěte na výsledku.
Velmi důležité jsou však jednotlivé kroky.

Osudové číslo 7
Sedmičkám je jasné, že se potřebují poněkud stáhnout a nejprve si jasněji vytyčit své cíle. Zaměření jim totiž pomůže s lehkostí dosáhnout svého. Dalo by se říci, že jsou v únoru na vítězném tažení. Soustředit by se vyplatí na lid, kteří vědí o čem mluví, dodržují to, co řekli. Samy sedmičky však musí být konkrétní a konstruktivní. Takže koncem měsíce bude všechno jak má být navíc k radosti sedmiček. Sedmičkám k jejich triumfu pomůže jednoduchý krok:
Zklidněte svou mysl. K dobré péči o sebe patří také klid a ztišení.

Osudové číslo 8
Osmičky v únoru nebudou mít mnoho možností odpočívat, o své místo na slunci budou muset vést boj, ještě s tím, že ať se snaží sebevíc, výsledek bude nevalný, nadto s předpokladem, že budou muset jednat proti svému přesvědčení. Přece jen už si chtějí počínat jinak, než jen z pozice rozumu. Jenže je nutné počítat s tím, že někteří lidé a některé věci prostě jsou takové, jaké jsou a možná jen čas ukáže, jestli je změna možná. Navzdory okolnostem bude dobré si uchovat svou optimistickou vizi a řídit stejně jako šestky myšlenou:
Stanovte si cíl, zapište si jej a nelpěte na výsledku.
Velmi důležité jsou však jednotlivé kroky.

Osudové číslo 9
A devítky si na to dobré budou přece jen velkou část měsíce počkat, protože si nejprve musí projít „temným lesem“, než se budou moci hřát na výsluní. Otázka zní, jestli se devítky zaleknou hned na začátku nebo prostě udělají s odvahou, co udělat je třeba. Jistě nepopulárními činy si mnoho příznivců devítky nenakloní, ale každý někdy musí dělat to, co je třeba, nejen to, co se druhým líbí. Zde půjde především o víru a smysl konání. A jestliže bude vše těžší, než devítky očekávají, pak karty sebelásky navrhují:
Požádejte o pomoc. Přijímání je aktem velkomyslnosti.