Srpen 2014

Letošní srpen bude ve znamení nových začátků, odvahy a důvěry v život. Energie se pomalu dávají do pohybu a umožňují nám nechat minulost minulosti a jít vpřed. Každý z nás bude vědět, kam se chce dostat a jako správné se bude jevit, prostě přizpůsobit se, ale přitom neztratit cíl ze zřetele. Je léto, tak nás to jistě potáhne k vodě, ale už nám bude jasné, že u ní nemůžeme ležet celé dny, a je tedy třeba se chopit díla. Nemusíme se obávat, že by nás to nebavilo, budeme pracovat na svém a vše zatím půjde tak nějak automaticky.Může se stát, že se s lidmi kolem sebe budeme rozcházet v názorech, ale jestli se rozejdeme zcela, je otázka. Prioritou by měla být pozitiva dosavadní spolupráce a ne to, co neklape. S výsledky tohoto měsíce budeme moci být, i na ty malé roztržky, spokojeni a najdeme si čas i na zábavu a odpočinek. Pomůže nám, když si ujasníme koncepty a uděláme vše proto, abychom směřovali k cíli a netoulali se někde ve své fantazii.

Mandala na srpen 2014

Osudové číslo 1
Pro jedničky bude srpen prostorem, kde se budou moci vyrovnat se svou minulostí, která je pouze omezuje. Cesta ven je volná, ale to jestli se od ní nebudou odvracet, to už je další otázka. Jejich okolí jim bude nabízet lásku a vytvářet harmonickou atmosféru, ale pokud se jedničky neotevřou, pak se jedničky, ani nikdo z jejich blízkých ze srpna radovat nebude. Jestliže si jedničky budou udržovat svou zatrpklost a sebelítost a nebudou se ctít s tou svou minulostí vyrovnat, pak samy budou zklamané. Ujasnit si nejen minulost, ale i současnost a kam chtějí dále pokračovat, by jim mělo pomoci ve volbě, jakou cestou se dají.
Karty sebelásky mají pro jedničky informaci na víc:
Rozhodnutí: Respektujte své nejvyšší priority. Jestliže to není jednoznačně ano, pak je to ne.

Osudové číslo 2
To dvojky se pro změnu potkají opět se svou nerozhodností. Lákadel jim srpen nabídne plné náruče, ale i když se dvojky pustí za svým srdcem a bude jim dopřáno to, co mají nejraději, tzn. možnost zažívat pospolitost, jako by jim neustále něco chybělo. Jestli si budou něco namlouvat nebo se budou obávat udělat krok vpřed, není podstatné, tak či tak se mají tendenci zatoulat v temném lese. Pomůže jim, když se budou angažovat, když jasně řeknou, co chtějí a půjdou si za svým. Neměly by zapomínat ani na svou intuici. Ta jim řekne nejlépe, kdy a co je povede tou správnou cestou.
Poselství karet sebelásky pro dvojky v srpnu:
Osvěžení: Dopřejte si vydatný noční spánek. Umožněte svému tělu, mysli i duchu, aby se občerstvily.

Osudové číslo 3
Trojky se mohou na srpen těšit. Sice je čeká zdlouhavá a poctivá práce, ale ta by se měla každopádně patřičně zúročit. Je potřeba stát nohama na zemi, ale i tak jsou trojky schopny pracovat tak, aby nic nečinily s násilím a přitom si šly svou cestou. Lidé, kteří se v životě trojek pohybují nebo přijdou noví, přinesou další dobré možnosti, které by trojky mohly zajímat a nastartovat tak nové projekty. Nyní se trojkám vyplatí trpělivost, soustředěnost a klid, který umožní, aby se vše dělo pěkně postupně a přitom úsilí přineslo kvalitní ovoce.
A karty sebelásky doplňují:
Hranice: Stanovte si hranice. Chraňte svůj drahocenný čas a energii.

Osudové číslo 4
Čtyřky srpen zastihne nerozhodné a nějak ztracené samy v sobě. Ale je to jen taková ta pauza než něco začne a zatím to nemá jen pevné obrysy, které čtyřky mají rády. Takže, jestliže čtyřky přijmou stagnaci a pojmou ji jako čas k plánování a hledání cesty, pak se jim nabídnou zajímavé příležitosti, které by se čtyřkami pohnuly, aby vše dostalo jasné obrysy. Čtyřky půjdou po tom, aby jejich věci dostaly jasnou formu a staly se jistými, ale takto se mohou spíše zablokovat. Aby k tomu nedošlo, karty doporučují vědomě konat, nezůstávat pasivní a aktivně regulovat svou činnost, tak, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.
Karty sebelásky dodávají:
Priority: Uvědomte si své priority. Když víte, co je důležité, bude pro Vás mnohem snazší říci ne.

Osudové číslo 5
Pětky nevstupují do srpna s radostí, ale spíše se snahou ho tak nějak ošidit anebo ho alespoň přečkat někde potichu, aby si jich nikdo nevšiml, a přitom na tom přece jen něco získaly. Tento postoj pramení z pocitu nedůvěry a ohrožení, které má svůj základ v minulých nepříjemných zkušenostech. Nemusí se však obávat druhých lidí, kteří je podporují a milují. Než tedy nějaké vyčkávání v koutku bude lepší pomalu a s důvěrou kráčet krok za krokem vpřed, i když odvaha bude v ten moment pětkám na hony vzdálená. Upřímnost a srdce pomůže nalézt ten správný směr.
Informace navíc prostřednictvím karet sebelásky pro pětky:
Vedení: Požádejte o vedení. Boží vůle naplní všechny vaše potřeby.

Osudové číslo 6
Šestky si v srpnu především chtějí a potřebují udržet přehled, a proto se snaží o nějaký ten racionální přístup. Přitom nějaký projekt, který je v běhu, má už své dílčí úspěchy, za což mohou být šestky vděčné a chvíli se i radovat. Ale přece jen něco bude třeba zcela přebudovat a to od základů, protože si to šestky postavily zatím jenom provizorně a nyní se to hroutí. Tyto kroky, ale ještě v tomto měsíci přinesou patřičný efekt a zkušenosti, které si šestky ponesou dál, budou velmi ceněné, takže zavládne spokojenost a chuť pokračovat.
Karty sebelásky radí:
Odklad: Přijměte svůj odpor. Neudělat nic je někdy to nejlepší, co můžete udělat.

Osudové číslo 7
Sedmičky si srpen opravdu užijí. Fungovat jim bude kreativní stránka, ale chuť dělat něco nového či něco risknout. Nebude jim scházet sebevědomí i objektivní náhled a vše si budou řídit přesně, tak jak si to již promyslely v minulosti. Podporu můžou očekávat v podobě, jakou ji znají. Okolí zatím nemá pocit, že by mělo měnit své postoje vůči sedmičkám a tak spíše poskytne zázemí a jistotu, ale ne finance či něco nového. Jak bylo předesláno, nyní učiněné kroky přinesou užitek, a je tedy jasné, že to co sedmičky chtějí a to co budou ochotny pro to udělat, se patřičně zúročí.
A bonus od karet sebelásky sedmičkám:
Tady a teď: Žijte tady a teď. Smysl, po němž toužíte, najdete v přítomném okamžiku.

Osudové číslo 8
Osmičky si stanovují cíl a priority a s přístupem sobě vlastním, tedy koncentrovaně, důsledně a s radostí, že mohou postupovat vpřed, činí patřičné kroky. Možná hned na začátku srpna dosáhnou toho, o co usilovaly anebo se jim splní jejich tajné přání, tak či tak, je tu naznačen pozitivní posun v jejich konání. Důležité bude, aby si udržely věci ve svých rukách a nezastavovaly se nebo dokonce, aby se nechtěly vracet kamsi zpět. Jestliže by toto učinily, a tendence tu jsou, pak by se musely zaobírat věcmi, které nyní není třeba řešit, a zbytečně by si pěkné energie kazily. Ony drží svůj život ve svých rukách, tak je na nich, kam jejich cesta povede.
Připomínka karet sebelásky osmičkám:
Trpělivost: Buďte trpěliví. Buďte ochotni vzdát se dobrého a počkat si na skvělé.

Osudové číslo 9
Devítky, jakoby zapomínaly, čím jsou a samy se zaplétaly do pout závislostí, slabé vůle a chaosu. Možná je to, že spíše o životě fantazírují a vytváří si snový svět, který však s realitou nemá nic společného a devítkám jen vše komplikuje. Možná, kdyby se poohlédly po někom, kdo je v procesu růstu, života si užívá a přitom neplatí víc, než je nutné, by devítkám poskytlo čerstvý vítr do plachet a ty se osvobodily ze začarovaného kruhu. Pro devítky je skvělý čas vzít si dovolenou a odpočívat. Neznamená to, že by měly být nezodpovědné, ale vytvořit si odstup pomůže vidět věci v celkovém obraze a nasměrovat se tam, kde budou devítky spokojené.
A pro devítky jedno připomenutí karet sebelásky:
Skvělost: Připusťte si, že jste skvělí. Svat potřebuje vaši skvělost a ušlechtilost.