Říjen 2014

Tento měsíc, i když se nebude ve své podstatě jevit jako důležitý, je v našem rozvoji velmi významný. My do něho vstoupíme s odhodláním, odvahou a jasným záměrem. Záhy však pochopíme, že ne všechno půjde snadno, a že bychom něco získali zadarmo. Možná nás to bude stát pouhé přehodnocení názorů, možná bude třeba zcela přehodnotit své strategie, ale také může dojít na to, že za všechno draho zaplatíme. Bude se to však týkat každého jednotlivce a potěšující je skutečnost, že si navzájem dokážeme poskytnout podporu a kuráž udělat to, co je třeba. A to co je třeba, je změna. Roztočme kolo svého osudu, protože to je smysl tohoto měsíce. Jen to, že se pohneme, nás posune dál, za naším štěstím.

Mandala na říjen 2014

Osudové číslo 1
Jedničky se do října vrhnou s vervou, možná až přehnanou. Přitom co, jim tento měsíc nese, se nemusí bát, že by investovaly více, než se jim vrátí zpět. Ale když by se více angažovaly, pak by se koncem měsíce nemusely cítit omezené ve svých možnostech. Pro jedničky teď je otevřená jedna cesta, a to cesta strachu. Zkuste jedničky jít tam, kam Vás strach dosud nepustil, protože když tam nepůjdete, ztratíte se samy sobě.

Osudové číslo 2
Dvojkám je jasné, co od nich říjen očekává, a tak se pouští se svými dosavadními zkušenostmi, vytrvalostí a poctivým přístupem pracovat na novém cíli. Tu podporu, kterou dvojky preferují, mají prakticky zajištěnou. Jestliže se mají v úmyslu něčemu nyní „upsat“, pak není třeba se obávat nejasností či dokonce útokům zvenčí. Říjen tedy dvojkám přinese přesně to, co očekávají a dokážou přijmout, takže se skvěle odpíchnou do nové etapy.

Osudové číslo 3
Trojky předpokládají, že mají svůj život v rukách tak, jak si přejí, ale již první dny října je přesvědčí o opaku. Samy sebe mají tendenci tlačit do kouta a nevidět šance, které se k nim přímo ženou. Nebylo by konstruktivní najednou řešit jistoty. To, co k nim přichází, má potenciál, takže jde jen o to, udělat krok vpřed a nechat minulost minulosti. Nikdo za trojky nic neudělá a ani za ně nepřevezme zodpovědnost, jsou tu však příležitosti, jít vpřed.

Osudové číslo 4
To, co trojkám přebývá, tedy jejich svobodomyslnost, to čtyřkám schází a zase disponují tím, co trojkám schází, tedy smysl pro zodpovědnost. Tentokrát se ale čtyřkám vyplácet jejich zvyky nebudou. Říjen od nich bude chtít vkládat do věcí jen srdce a cit, protože život není jen o plnění povinností, ale také o žití. Čím víc srdce do svých záležitostí dají, tím blíž se dostanou k důležitému poznání a vyhnou se zbytečnému trápení.

Osudové číslo 5
Pětkám i říjen přeje a stále se ponesou na vlně úspěchu a uspokojení. Vědí přesně, kam směřují, zajistily si k tomu patřičné podmínky a navíc jsou spřízněny natolik se svým okolím, že vše funguje jako na drátkách. Jejich pozornost by však neměla i tak polevit. Koncem měsíce se ukazuje nějaká zajímavá šance, která může jejich kolo osudu patřičně roztočit. A jak jinak, než že je na pětkách, jakou budoucnost si vytvoří.

Osudové číslo 6
Potřeba šestek něco uzavřít, ať za to zaplatí cokoli, bude v říjnu prioritou. Vědí, že je čas jít dál, mají svůj cíl a berou život do svých rukou. Nestandardně nyní nedají přednost blahu druhých, kteří budou počínáním šestek zmateni a jen těžko budou hledat cestu z nových podmínek nastavených šestkami. Ale šestky nikdy jednat proti svým blízkým nebudou, takže okolí postup šestek nemusí brát osobně, a pokud, tak jen jako zisk, který přinese uspokojení šestkám i lidem kolem nich.

Osudové číslo 7
V říjnu jakoby se sedmičky prostě chtěly trápit. Situace není špatně nastavena a přitom sedmičky hledí jen na to negativní a to, co funguje, je nezajímá. Co s nimi dělat? Nelze pomoct někomu, kdo o to nestojí, takže okolí sedmiček může vytvořit v sobě azyl, ale je na sedmičkách, zda jej využijí. A karty naznačují, že jaký bude pro sedmičky měsíc, neovlivní nic zvenčí, jen ty sedmičky.

Osudové číslo 8
Osmičkám se nyní otevírá možnost volby jejich cesty a jak je pro ně typické, nejprve důkladně promyslet své kroky. Jejich postup sice dá poněkud zabrat okolí osmiček, ale to nezmění nic na tom, že si osmičky půjdou dál, krok za krokem, zajistit to, co je pro ně důležité a cenné. Okolí by mělo počítat s tím, že nyní jsou osmičky ochotny za svou věc učinit dost, aby daly jasně najevo, o co jim jde.

Osudové číslo 9
Zisk předchozího měsíce devítky pravděpodobně nedokážou zužitkovat, tak aby byly spokojeny jak ony samy, tak jejich okolí. Říjen devítkám ukáže, že si možná berou více, než jim náleží a za to platí jiní. Devítky však nejsou sobci. Nepochybně budou mít tendenci věci dát do pořádku i na vlastní úkor. Nabyté zkušenosti však devítkám pomohou v jejich rozhodování, jaká je ta jejich cesta vlastně správná, což jim dá více, než všechny peníze světa.