Leden 2014

Lednu roku 2014 budeme přikládat patřičného významu a on ten význam každopádně mít bude, protože je to on, kdo dá smysl celému našemu dalšímu bytí. Hned na začátku pochopíme, že když něčeho budeme chtít dosáhnout, pak to nebude možné, pokud bychom věci nedali dostatek času, poctivou práci a navrch dávku lásky svého srdce. Ale pustit bychom se do toho měli, i když ne všem se budou naše kroky líbit a třeba se i postaví proti nám. Už na konci měsíce totiž dosáhne takových výsledků, které budou stát za oslavy. Když se tedy ve svém konání budeme cítit být na svém místě, naplněni, pak pracujeme na tom, abychom se dostali o úroveň výše, ať už se jedná o duchovní podstatu nebo třeba pozici v zaměstnání.
Když to nebude snadné, a budeme mít pocit, že nám cosi blokuje cestu k úspěchu, pak nám budiž nápomocná afirmace z karet Myšlenky síly od Louise Hay…
Osvobozuji sebe a všechny ostatní ve svém životě od starých bolestí.
Pouštím se minulosti a odpouštím.
Jsou volní a já také, abych se mohl/a vydat k novým, nádherným zážitkům a životním zkušenostem.
… a to jen proto, že se příliš necháváme ovládat věcmi minulými a ze strachu si neodvolíme zažívat nové zkušenosti.

Osudové číslo 1
Jedničky lednem nového roku proplují, jako by byli ve svých vodách. Ví, co chtějí a nebojí si na výsledky počkat. Cítí jistotu a věří v uskutečnění svého záměru. Když se obrní trpělivostí, pak i ostatní, kteří jsou součástí jedničkových projektů, přiloží ruce k dílu, takže o podporu nebude nouze. Takže cíl, který třeba dosud byl v nedohlednu, pak je ho možno hned v lednu dosáhnout. Výsledek bude významným krokem k naplnění jedniček. A když se nenechají jedničky ukolébat iluzemi, budou konat to, co je třeba, pak mohou počítat s tím, že ten pocit jistoty nebude jen domnělý.

Buďte vděčni za vše, čeho se Vám dostalo a dostává.
Vděčné srdce přitahuje více radosti, lásky a úspěchu.

Osudové číslo 2
Dvojky s optimismem hledí vstříc své budoucnosti, mají své plány a cesta, která se jim otevírá, v tomto lednu poskytuje nepřeberné množství možností. A dvojky tentokrát vědí, co chtějí a dokonce si i věří a chtějí se spoléhat sami na sebe. S takovým přístupem si nejen zakládají na dosažení výsledků, které jistě dvojky potěší, ale navíc si tak přitáhnou k sobě ty správné lidi, které do rozvinutých plachet dvojek budou intenzivně foukat, aby se dvojkám plulo lépe. Pro dvojky je čas na změnu a leden je nyní k tomu ten ideální.

Projevte svou tvořivost.

Osudové číslo 3
Trojky se nyní potřebují ukázat světu ze své šlechetné stránky a důležitá pro ně bude pomoc druhým, ať už se jedná o anonymní charitu nebo konkrétní pomoc, konkrétnímu člověku, blízkému či neznámému. Nemusí se obávat odmítnutí, dobře to myslí, dobře to bude přijato. Takový přístup by mohl trojkám přihrát do cesty člověka, s kterým by se díky jeho smyslu pro realitu a logickému uvažování dalo spolupracovat na větších projektech podobného rázu. Je na trojkách, jakou cestu si pro sebe zvolí.

Mějte víru.
Víra roste, když jednáte, aniž byste předem znali výsledek.

Osudové číslo 4
Čtyřky se cítí pod tlakem a nějak se jim nebude dostatečně dařit dělat to, co chtějí. Přitom nejde o to, že by neměly dostatek šancí na úspěch, ale spíše jde o to, že chtějí pro své získat druhé, kteří nechtějí nebo nemohou díky svým závazkům investovat energie do projektů čtyřek. Ale rok nám teprve začíná, tak když se čtyřky nyní stáhnou a počkají na vhodnější čas, tak jen získají a vše se samo sladí tak, jak má být. Nyní se tedy čtyřky spolehnou samy na sebe a na své schopnosti.

Pečujte o sebe.
Sebeláska a sebepřijetí jsou nejvyšším vyjádřením péče o sebe.

Osudové číslo 5
Pětky v lednu prostě budou na svém místě v harmonii se svým cílem, kterého se snaží dosáhnout a opravdu není nic, ani ony samy, co by jim tu cestu za vítězstvím, nebo za uskutečněním dávného snu, pokazilo nebo zkomplikovalo. Karty jen doporučují naslouchat hlasu svého srdce, to je prostředek k dosažení.

Připusťte si, že jste skvělí.
Svět potřebuje Vaší skvělost a ušlechtilost.

Osudové číslo 6
Jestliže úmyslem šestek je zajistit sebe nebo své nejbližší po hmotné stránce, pak si nemohly nalézt vhodnější dobu, ale musí překročit omezující myšlenky, které je zatím nepouštěly tam, kde by šestky mohly být. Nadšení nebo podporu zatím očekávat nelze, okolí samo vyčkává, co šestky vytvoří. I tak však šestky mohou jen získat, ať už nové zkušenosti nebo ty hmotné statky. Při poctivém přístupu a víře ve šťastný konec nemohou ani šestky nic jiného než uspět.

Zklidněte svou mysl.
K dobré péči o sebe patří také klid a ztišení.

Osudové číslo 7
Sedmičkám se nyní formují šance jak něčeho trvalého, hodnotného dosáhnout a na víc přitom dělat to, co je těší s lidmi stejného zaměření. Najde se i někdo důležitý, na koho se budou moci sedmičky spolehnout, pokud ty uznají jeho pozici a přijdou s konkrétními návrhy. I tak však je třeba sedmičky varovat… není všechno zlato, co se třpytí a klid může být také jen zdánlivý. Sedmičky by si měly hledět toho, pokud jim nezáleží pouze na momentálních výsledcích, aby nic a nikoho neošidily, ale také se ošidit nedaly. Koncentrace na cíl je nyní hnacím motorem.

Vrhněte se do toho.
Vaše odvaha je zárukou Vašeho úspěchu.

Osudové číslo 8
Osmičky se cítí sebejistě a jdou vstříc novému, ať už je to cokoli. Cítí, že je čeká něco, co pro ně má velký význam a jde jen o čas. Vše se rozjíždí, ať už se jedná o práci, vztahy nebo zdraví, jako po drátkách a osmičky si dokážou uvědomovat, že si stávající přízeň opravdu zasluhují. Obklopovat je budou lidé vyznávající stejné hodnoty a konec měsíce potvrdí, že projekty osmiček jsou založeny na pevných základech a ony tak mohou postupovat plynule a vytrvale ke svému.

Neudělat nic je někdy to nejlepší, co můžete udělat.

Osudové číslo 9
Devítky se do nového roku vrhají s nadšením a zápalem, nové je láká. Chtějí se do něčeho pustit, nebojí se jít do toho samy za sebe, i když by jejich okolí bylo ochotno jít na pomoc devítkám celou svou duší i tělem. Devítky však potřebují nyní získat vlastní zkušenosti a možná silnější sebevědomí, tak pomoc asi odmítnou a půjdou si svou cestou. Jen opatrně, aby až bude potřeba pomoci aktuální, zbyl někdo, kdo pomůže.

Dopřejte si trochu lenošení. I nicnedělání je někdy v pořádku.

(Výklady doplňují praktická poselství Karet sebelásky.)