Duben

Jak jsem avizovala při „Tajemství“ na začátku března, duben nás rychle posune dál, tam kam každý z nás patří. Všechny změny proběhnou rychleji a tak případné šrámy také rychle přebolí. Ale těch strastí v dubnu bude opravdu pomálu (pokud si je nebudeme stůj co stůj chtít působit sami), protože duben by se dal jednoduše shrnout pod pár slov… SPOKOJENOST – VOLBA – UVĚDOMĚNÍ – PŘÍLEŽITOST. V předchozím čase jsme dělali každý, co potřeboval, nyní by měl vnímat, že se jeho konání „vyplatilo“. Znamená to, že po nějakém čase užívání si nabytého, je na čase volit další cestu. A jasné rozhodnutí, založené na osobních hodnotách, přináší šanci uskutečnit to, po čem toužíme. Ať už mámě za sebou jakkoli dlouhou cestu, každý se má možnost na každém kroku poznávat. Usnadní se nám tak výběr a s jasnou představou nelze zabloudit.
Pomoci Vám může i afirmace z Myšlenek síly:
Osvobozuji sebe a všechny ostatní ve svém životě od starých bolestí.
Pouštím se minulosti a odpouštím.
Jsou volní a já také, abych se mohl/a vydat k novým, nádherným
zážitkům a životním zkušenostem.

Mandala na duben 2014

Osudové číslo 1
V dubnu se jedničky setkají sami se sebou. Nechávali své věci plynout, ať už úmyslně nebo z pocitu, že se vše nějak vyřeší samo a nyní si uvědomí, že sice nic neztrácejí, ale ani nezískávají. Najednou si jedničky uvědomí, že nic nedělat je přivádí do nepříznivé pozice a bude tedy nutné se odhodlat k dalším krokům. Nemusí se obávat, že by jim někdo házel klacky pod nohy. Okolí je jim nakloněno, ale o pomoc si budou muset jedničky říci samy. Přestat čekat, váhat je nyní bezpodmínečné. Jakmile se jedničky vydají tou svou cestou, s každým krokem si budou uvědomovat, co jim bralo jejich váhání a jejich sebedůvěra poroste. Že se jedná o podstatné věci, bude jasné na každém kroku, jestliže nezapomenou, jak praví karty Poselství Atlantidy, že:
Vaší realitu utvářejí Vaše myšlenky.

Osudové číslo 2
Dvojkám duben přináší možnost smíření, ať už v osobní rovině, ale i také v rámci mezilidských vztahů. Řešení je nasnadě a nabývané zkušenosti budou mít cenu zlata, takže jít touto cestou má svůj význam. Okolí sice nebude mít sílu být nápomocné, ale také nebude vnášet komplikace, které by nějakým způsobem dvojky omezovalo… každý má svou cestu. Duben bude mít pro dvojky v sobě stabilitu a pocit bezpečí. Výsledky tak budou cenné. Realistický pohled a poctivá práce je nyní to, co dvojkám dopomůže k úspěchu. A pokud se bude něco jevit náročným, pak…
Cesta vede tam, kde pociťujete největší strach.

Osudové číslo 3
Trojkám se duben pravděpodobně bude líbit, protože k nim bude přicházet mnoho nového a zajímavého a vše, co dosud stagnovalo, se dá do pohybu. Možná se jim splní sen, možná propadnou pouhé fantazii. Ale ve své blízkosti mají člověka, který stojí nohama na zemi a tak trojkovým idejím pomohou dát reálnou podobu. Konec měsíce vše uvede do harmonie a trojky po dlouhé době pocítí skutečnou radost, smíření i lásku. Na kolik se trojky otevřou, natolik k nim bude moci přijít dobrého. Nápomocné jim budiž vědomí, že minulost se už stala, budoucnost vždy nějaká přijde a
Všechno se tvoří v přítomnosti.

Osudové číslo 4
Čtyřky se dosud řídily pravidlem „kdo si počká, ten se, při troše snahy, dočká“. Vědí moc dobře, že pro štěstí se musí něco udělat a ony se práce nebojí. Nyní vkládají do svých projektů velké naděje a vše vidí v příznivých konstelacích. Pravděpodobně však k tomu potřebují pomoc druhých, kteří se však chtějí jen bavit. Konec měsíce tak má tendence přinést rozčarování a potupu. Proto by si čtyřky, aby své nadějné vyhlídky udržely a dovedly ke zdárnému konci, měly hned na začátku ujasnit priority a pokud je nutné spoléhat se na druhé, pak si je obzvláště důsledně vybíraly. Cestu jim usnadní, jestliže se nechají vést
Řekni, co chceš od života.

Osudové číslo 5
Pětkám je vlastní jejich svobodomyslnost a přesně v tomto duchu se bude odvíjet i měsíc duben tohoto roku. I pětky se nechají unášet světem představ a vizí, které k nim budou proudit v podobě různých nabídek a svodů. Ve své blízkosti pak naleznou spojence, který jim bude prospěšný v nastartování něčeho nového nebo jim poskytne oporu v podobě vzájemné motivace. Jestliže se pětky spolehnou na svou intuici, nechají se jí vést, pak brzy uvidí smysl jejich konání. Karty doporučují, jen aby si pětky nejprve promyslely, jaký je jejich cíl, to je cesta k úspěchu. Konkrétnost svým vizím dodají, když pochopí smysl atlantské karty:
Až budeš umět přijmout to, co je,
budeš umět přijmout to, co není.

Osudové číslo 6
Pro šestky bude duben náročnějším měsícem. Jednak to, na čem pracovaly dosud je hotové a je nutno se posunout dál, ale také z předchozího dění jsou šestky patřičně unavené a potřebují odpočinek. Protože šestky něco nebo někoho opouštějí, nesetkají se ani s patřičnou podporou a je potřeba počítat s agresivními reakcemi. Konec měsíce však už bude v lepších tendencích, protože šestkám se podaří projít temným kouskem cesty bez ztráty kytičky. Překonání svých možností a umění dokázat nemožné přinese hodnotné výsledky a posun bude o to znatelnější. Možná budou ze svých kroků rozmrzelé, řešením je pak odpuštění, protože…
Odpustit ostatním znamená odpustit sám sobě.

Osudové číslo 7
Duben pro sedmičky bude měsícem hodnot. Otázka zní, jestli jistota, stabilita a vnější či vnitřní bohatství považují pro sebe za důležité hodnoty. Jde o to, že tento měsíc lze opravdu očekávat šance „udělat štěstí“ či dosáhnout konkrétních a cenných výsledků. Přitom nejde o to, že by sedmičkám někdo něco dával zadarmo. Ve svém okolí však mají lidi, kteří své názory nemění a mohou být tak skvělou oporou ve víře a důvěře, která je tématem jejich dubna. Vše dopadne tak, jak se o to sedmičky zaslouží, jak byly k sobě i druhým upřímné, jak se do svého angažovaly, jak věřily sobě, druhým, svým projektům, jak umí pracovat se svou svobodou…
Závislost bere sílu! Buďte samostatní, soběstační a nezávislí.

Osudové číslo 8
Osmičky vstupují do dubna s tím, že opět budou muset prokazovat, jak jsou silné, odvážné a zodpovědné, tak jak jim to jejich číslo přináší. Nabídky a možnosti, které k nim budou přicházet, mají solidní podklad a lze se tedy spolehnout i na vstupy z venčí. Postupně všechno předchozí dění do sebe začne zapadat, dostávat smysl a osmičky budou získávat pevnou půdu pod nohama a klid v duši. A možná je to zkouška, zda své realistické pohledy dokážou přeměnit v pocit víry, že jsou na správné cestě, i když je někdy zarostlá hustým trním. Konec měsíce tedy přinese ulehčení a radost, že se osmičky dostaly přesně tam, kam patří a falešnou skromnost stranou, protože…
Dostáváte jen to, o co si říkáte.

Osudové číslo 9
Devítky chtějí v dubnu prokázat svou dynamickou, podnikavou a vůdčí osobnost a prostě své věci vzít do svých rukou. Nechybí jim motivace ani nadšení, ale samy vědí, že to, na čem pracují, je momentální nápad nebo zda je věc vůbec realizovatelná, je otázka, na kterou nyní neznají odpověď. Navíc na ně okolí tlačí a výsledky chce okamžitě, protože jinak se může stát, že devítkám jejich projekt někdo elegantně vyfoukne. Jako výzva k aktivitě by se dalo těchto energií využít, protože jinak devítky na konci měsíce budou naštvaně lát na druhé a na promarněné šance. Pokud věc koresponduje s devítkami, pak by se za ní měly postavit, ať to stojí, co to stojí. A je fakt, že nejsou jen lidé, kteří mohou komukoli pomoci…
Dovol Vesmíru, ať se o Tebe postará.