Červen 2014

Měsíc červen bude velmi důležitým měsícem, protože jednak bude prověřovat naší vírů, sebedůvěru a důvěru všeobecně. Bude prostor pro seberealizaci nebo cestu, jež by měla zlepšit život každému jednotlivci, ať už si v tom představuje kdokoli cokoli. Zlepšení si však od nás bude žádat změnu. To znamená se nejprve pustit dosavadních jistot, možná zrekapitulovat nabyté zkušenosti a přijmout z nich patřičná pochopení a následně se pustit do další cesty, navzdory tomu, že by okolí raději nedělalo nic. V závěru měsíce se nám dostane přívalu energie, jež nám naše nové cíle bude pomáhat realizovat.
K posílení nás může motivovat afirmace:
Minulost je pryč.
Je zde nový den. Takový, jaký jsem ještě nezažil/a.
Zůstávám v přítomnosti a s dětskou radostí a zvědavostí
si užívám každičkého okamžiku.

Mandala na červen 2014

Osudové číslo 1
Jedničkám se v červnu do cesty postaví překážky a ony se k nim postaví s chladnou hlavou a bez jakéhokoli projevu jejich laskavého srdce. Možná pocit, že dosáhly svého a že už nemusí vyvíjet jakoukoli energii, jim sice poskytne pocit důležitosti a úspěšnosti, ale na druhou stranu jim zatemní výhled. A to co se bude mít tendenci dít kolem nich, může vše dosažené rozbít na kousky. Lidé kolem jedniček totiž prochází nelehkým procesem změn a nemají sílu tedy držet jedničky nad vodou. Energie tak směřují k nepříjemným změnám, které však mohou přinést nový a čistý prostor pro další kroky. Jestliže však jedničky nechtějí dělat radikální změny, pak by neměly uléhat na vavříny předčasně a za svým si jít s patřičnou zodpovědností. Karty uvědomění jedničkám připomínají:
V mém světě se nic neděje náhodou.

Osudové číslo 2
Dvojky tak, jak vždy vnímají levou i pravou stranu mince, tak i v červnu budou jejich kroky ovlivňovány srdcem i rozumem. Sice mají svou vizi, kam se chtějí dostat, ale na druhou stranu se budou cítit omezovány, spoutány a svůj cíl budou ztrácet z dohledu. Navíc reakcí okolí bude to, že dvojkám nabídne široký výběr dalších možností a lákadel, jež by dvojkám mohl zamotat hlavu a svést je od jejich priorit. Proto bude lepší se spoléhat na svou intuici, nechat se vést srdcem a tím dosáhnout očekávaných výsledků. To, že není vše jasné na první pohled, neznamená, že je třeba se bát a v koutě stát. Dvojkám se připomíná:
Žehnej každému člověku a každé zkoušce a děkuji za ně.

Osudové číslo 3
Pro trojky nastává v červnu období se od něčeho, jim důvěrně známého, odpoutat a odkládáním ničeho nedosáhnou. Možná je celá situace naplňuje radostí, možná se jim vše zdá těžké, ale s každým krokem se trojkám dostane uspokojení. Celý měsíc bude ve znamení flexibility, tvořivosti, radosti z vlastního konání a pocitu svobody. Trojky s lehkostí sobě vlastní mají nyní příležitost překonat samy sebe a učiní zřetelný krok vpřed na své cestě. Jedničky mohou vše zvládnout samy, bez jakékoli intervence z venčí. Navíc, když jim opravdu nic nestojí v cestě:
Neváhej a dělej to, co máš skutečně rád.

Osudové číslo 4
Čtyřky se chtějí v červnu do něčeho pustit, nadšení jim neschází, ale to je tak všechno, co k tomu mají. Jinak jejich situace nemá žádný potenciál, který by naznačoval úspěšné dokončení. Ale ani čtyřky na tom nejsou tak žalostně. Pokud se spojí s těmi správnými lidmi, a ti jistě pro čtyřky existují, pak se i jejich projekt má šanci rozeběhnout. Dobré bude použít i své zkušenosti a vědomosti, které čtyřky dosud načerpaly. Přechodný nedostatek, ať už se jedná o materiální, finanční, duševní či psychické zdroje, je snadno překonatelný a druzí Vám mohou poskytnout naději, ale:
Svou spásu najdete ve svém jednání, nikoli v jednání druhých.

Osudové číslo 5
To pětky by si v červnu měly dát pozor právě na své okolí, zachovat si odstup a přitom se nenechat zahnat do kouta. Přitom by se pětky nyní tak rády o někoho opřely. Ale žít mimo realitu nyní není na místě. Měsíc si žádá od pětek pozornost, protože cesta je nyní uzoučká a snadno se na ní dá uvíznout. I když prognóza pro pětky na červen nevypadá nijak lákavě, tak si přece jen nese svá pozitiva a možnosti. Jen to chce patřičnou dávku trpělivosti, zájmu a vědomí, že:
Co děláš pro sebe, děláš pro druhé.
Co děláš pro druhé, děláš pro sebe.

Osudové číslo 6
Červen k šestkám bude opravdu velkorysý a ony samy ani nepochybují, že by tomu mělo být jinak a jsou si vědomy, že ony samy vytváří svou realitu, takže se do nového měsíce vrhají s patřičným zapálením pro věc. Pro šestky je typické, že jsou pro ně důležité mezilidské vztahy a ty také budou tématem tohoto měsíce. V jednoduchosti lze konstatovat, že lidé půjdou šestkám na ruku a šestky lidem a vše pošlape jako na drátkách. A i když se vše bude vyvíjet velmi dobře, nelze očekávat nějakých výsledků, takže šestky se budou muset obrnit trpělivostí. Jsou v procesu růstu a není se opravdu čeho obávat, protože jak říká jejich karta uvědomění:
Máš právo na radost.

Osudové číslo 7
Sedmičky se mohou radovat, již od prvních dnů měsíce, protože konečně nalézají svou vnitřní sílu, která je před časem nějak opustila, a musely se tedy nějak protlouct, aniž by se cítily být samy sebou. Nyní se jim otevírá další šance, ale je jen na nich, jakou cestou se vydají, protože jejich duševní podstata je bude svádět nechat se unášet sny, iluzemi a realitu by nejraději nechaly někde daleko za sebou. Proto jim pomůže, pokud omezí své cíle jen na ty, co jsou opravdu dosažitelné. Ať už si sedmičky zvolí jakkoli, vždy budou mít za sebou lidi, kteří je podpoří. Červen bude sedmičkám přát a i konec měsíce přinese své šance, které jim mohou přinést mnoho inspirace do budoucna. Sedmičky by měly přestat snít a opravdu se angažovat, protože:
Hledáte nový svět. Přestaňte jej hledat.
Začněte jej tvořit.

Osudové číslo 8
Osmičky se v červnu potřebují více soustředit, a tak budou vyhledávat ústraní a čas samy pro sebe. Ať už je to přílišná zodpovědnost, rozpracovanost mnoha projektů najednou či přetíženost, tak určitě si toho na sebe opět osmičky naložily mnoho. Jestliže si myslí, že jim někdo pomůže jinak, než jen duševní podporou, pak jsou na omylu, ale někdo by jim mohl pomoci naučit se jednat efektivně. Samozřejmě vše povede k potřebě odpočinout si, nabrat síly. A jediné, co mohou osmičky udělat, tuto svou potřebu respektovat, aby se jim to nevymstilo v podobě nuceného klidu. I když toho bude moc, tak by osmičky neměly zapomínat na smysl jejich jednání s tím, že:
Tvá nespokojenost a úzkost pramení z toho, že neposloucháš svou duši.

Osudové číslo 9
Devítky po předchozích měsících už ani nevěří tomu, že by se jim mělo začít dařit lépe. Ale hned začátek června jim ukáže, že nyní mohou využít příležitost, jež jim může v celku rychle přinést užitek, ať už finančního nebo duševního rázu. Navíc si snadno devítky získají podporu okolí, aniž by musely argumentovat reálnými podklady. Devítky se tak s koncem měsíce budou cítit skutečnými vítězi. Nyní je načase už dále neváznout v nesmyslných propletencích, ale jít si za tím, co jejich srdce potěší, protože:
Neexistuje nic než láska.

Výklady doprovázejí vzkazy Karet uvědomění N. D. Walsche.