Březen 2014

Potom, co by se dalo diskutovat o tom, jestli únor byl pěkný měsíc nebo ne, půjdeme do března s odhodláním prokázat co v nás je, že zvládneme nezvládnutelné, že se prostě staneme vítězem, alespoň ve svých očích. Březen, možná tím, že ho vnímáme jako symbol jara, přináší všem možnost chopit se svého a přirozeným způsobem, bez obav, započít cokoli, co je pro nás důležité. Možná se z počátku bude zdát, že se nic neděje, ale to opravdu bude jen zdání – nelze očekávat výsledek jen, co začneme. Ale konec měsíce nám vše objasní a nám bude jasné, že jdeme správnou cestou. Pokud se budeme řídit tím, že už není na co čekat, že je čas činů, pak máme otevřené dveře k jakémukoli cíly.
A karty Myšlenky síly mají další motivující ideu:
Uplatňuji svou moc a s láskou tvořím svou vlastní realitu.
Žádám o větší porozumění, abych mohl/a vědomě a s láskou utvářet svůj svět a své zkušenosti.
Nebojím se být silný/á.

Mandala na březen 2014

Osudové číslo 1
Manévrovací prostor jedniček v březnu je dosti omezený, ale to neznamená, že by pro ně neexistovala žádná cesta. Sice na něco takové jedničky nejsou zvyklé a ani s takovou alternativou dosud nepočítali, ale přece jen budou potřebovat využívat zdrojů, které mají a nežehrat na ztráty, které je postihly. Možná by jim pomohlo, kdyby se postavily ke svým věcem čelem, převzaly svůj díl zodpovědnosti, už jen proto, že svými postoji blokují i druhé. Protože březen z kalendáře nevymažeme, pro jedničky se bude lepší nyní stáhnout a vyčkat na plodnější čas. Karty Atlantidy napovídají, jaké téma se tímto řeší:
Pravá láska nemá strach, vše ostatní jsou závislosti.

Osudové číslo 2
I na dvojky bude v březnu vyvíjen tlak. Podle výkladu však vypadá, že tento tlak vytváří dvojky samy… možná „musí“ dělat to, co vůbec nechtějí, možná je pro ně realita příliš tvrdá. Měsíc to pro dvojky snadný nebude, ale střízlivý náhled a praktický přístup dvojkám v březnu pomůže a navíc se i mnoho naučí. Věc se má tak, že dvojky se mají k něčemu odhodlat a mají z toho strach. Je možné, že cesta vede přes žádost, žádost o pomoc. Druzí jen čekají na to, aby byli dvojkám nápomocné a co jiného dvojkám prospívá, než spolupráce. Spojit síly s někým nemusí být omezující, jestliže dvojky budou brát v potaz radu Atlantských karet:
Závislost bere sílu! Buďte samostatní, soběstační, nezávislí.

Osudové číslo 3
Trojkám se v březnu objeví příležitost, jak si něco ujasnit, něco se naučit, pochopit. I když to snadné nebude, trojkám se k věci bude dařit přistupovat s patřičným zapálením a ochotou udělat to, co je nutné. Navíc se tak stanou i patřičnou motivací pro ty „méně šťastné“ a pomoc bude tak oboustranně prospěšná. Trojky si tak otevřou cestu k novým cílům, k novým perspektivám, a pokud si na výsledky jsou ochotny počkat, pak budou v pravdě spokojeny. To, že se jiným nedaří, neznamená, že se nemůže dařit ani trojkám, protože karty Atlantidy doplňují:
Jste svobodní! Nejste tu, abyste naplňovali očekávání druhých.

Osudové číslo 4
Pokud se čtyřky mají v plánu spoléhat samy na sebe, pak jim březen přináší tu příležitost, na kterou již dlouho čekají. Pocit, že jsou přesně tam, kde chtějí a mají být, jim poskytne ten pravý popud k činu či přímo dokončení. Okolí čtyřkám nepomůže ne proto, že by nechtělo, ale spíše nebude moci. Zisk pro čtyřky nebude zásadní, ale proto promarnit tuto šanci by bylo mrháním vesmírnými dary, což by se v budoucnu nemuselo vyplatit. Zodpovědnost je pro čtyřky typická a neměly by na ni zapomínat ani v březnu. Vyrovnat se se všemi aspekty pomůže informace navíc od atlantských karet:
Až budeš umět přijmout to, co je, budeš umět přijmout to, co není.

Osudové číslo 5
Pětky do března vstupují s odhodláním vybojovat si své, ať to stojí, co to stojí. Jednak jim jde o to udržet dosažené, ale také, vědomi si své výhodné pozice postoupit o stupínek dál. Jestliže počítají se ztrátami, na „lidských zdrojích“, jinak počítají s tím, že se s někým chtě nechtě rozloučí, pak svou bojovnost krotit nemusí. Nějaké výhody si pětky vydobudou a další vývoj ukáže, jestli se „investice“ natolik vyplatila. Přitom boj kolikrát není nutný, jestli si pětky ponesou v srdci bonus karet Atlantidy:
Dovol vesmíru, ať se o Tebe postará.

Osudové číslo 6
Šestky pracují na něčem, co by mělo přinést trvalé hodnoty a pokud se neoddají pouze snění a za své se v pravý čas zasadí, pak mají příznivé podmínky na úspěch. Již v prvních dnech měsíce se budou šestky radovat z výsledků, ale to by nemělo znamenat, že usnou na vavřínech. Vývoj by totiž mohl postupovat cestou, která by optimismu nepřidala, spíše by se mohl dostavit strach, strach z budoucna, strach o ztrátu dosaženého. Proto k udržení pozic bude nutné zaujmout jasné stanovisko a případné překážky zdolat vlastními silami. Pokud si však překážkou jsou samy šestky, pak by neměly zapomínat na dodatečnou informaci z atlantských karet:
Hranice budete mít tam, kde si je sami vytyčíte.

Osudové číslo 7
Dění března sedmičky přesvědčí o tom, že je potřeba změnit taktiku, a že bude nejlepší se přitom spoléhat sami na sebe. Ne že by se nenašli nápomocné přátelé, ale pomoc bude spočívat spíše ve vlídném naslouchání, než v konkrétních činech. Přitom sedmičky jakoby ztrácely klid na duši a uvědomují si, že musí přehodnotit své postoje, jinak je jejich věci budou vléct, než aby si své sedmičky řídily samy. Pokud tedy sedmičky nechtějí zabloudit, pak bude potřeba činit změny. Že by březen měl sedmičkám ublížit, však popírá jejich atlantská karta:
Nesetkáte se s ničím, s čím se nemáte setkat.

Osudové číslo 8
Po náročnějších měsících se k osmičkám březen zachová shovívavěji a poskytne jim pevnější půdu pod nohama a otevřenou cestu. Osmičky, tak jak jim je to vlastní, se chopí příležitosti, ale zase na sebe naloží víc, než snesou, a budou se snažit dohnat to, co neměly možnost uskutečnit v předchozím čase. Své okolí svou silou a zaujetím potěší a najde se tak dost příznivců, protože však osmičky vědí, co chtějí, půjdou si za svým, s podporou či bez ní. Možná, že osmičky měly pocit, že ztratily svůj cíl, ale březen jim navrátí naději. Nápomocné jim budiž doporučení karet Atlantidy:
Řekni si, co chceš od života.

Osudové číslo 9
Devítky mohou v březnu překonat překážky, už jen proto, že získali dost zkušeností a vědomostí, které nyní mohou zúročit. Budou postupovat jistě, a na své budou hledat tu lepší stránku věci, navíc s plnou důvěrou ve své okolí, které bude devítkám k dispozici dobrou radou či aktivní podporou. Devítky tak mohou využít plně příznivých energií k tomu, aby rozjely svůj vůz, který možná dosud tak nějak vázl. To, co se naučily v „horších“ časech nyní bude moci být patřičně využito. A lámat si hlavu s budoucností by bylo nyní kontraproduktivní, jak potvrzuje karta Atlantidy pro devítky:
Přijmi přítomný okamžik.