Září

Září opravdu není měsícem, který bychom mohli prospat. Pokud se nyní nepostavíme ke svým věcem čelem a nevyužijeme příznivých energií, které k nám nyní proudí, pak si znemožníme vlastní úspěch a odsuneme vše na dobu, kdy věci nepůjdou tak snadno, jak mohou jít nyní. Když tedy chytneme svou vlnu, pak můžeme počítat s tím, že nám vše půjde snadněji, navíc s účinnou pomocí a nadějí, že přijde chvíle, kdy sklidíme více, než třeba nyní očekáváme. Jak je psáno, ostatní nám budou nápomocní celou svou bytostí, pokud tedy na ně nepůjdeme s logickými argumenty, ale s tím, že do svých věcí půjdeme srdcem. Výsledky však v září nečekejme, možná vše bude vypadat jako pouhé plácnutí do vody, ale pokud se tímto nedáme odradit a vydržíme, pak se k svému dopracujeme… tedy pokud víme, co chceme… pokud ne, pak než něco začneme konat, měli bychom se soustředit na vyjasnění si svého záměru.
A aby nás provázel i v září nějaký anděl, přihlásil se nám ku pomoci Anděl opuštění… ano, čtete správně, nejedná se o odpuštění, ale o opuštění… My máme mnoho přání a mnoho se nám jich také nedaří uskutečnit. Je to proto, že na svém přání lpíme a vlastně znemožňujeme jeho realizaci. Našimi myšlenkami, které se neustále věnují, předmětu přání, blokujeme energie, které by nám takové přání mohly pomoci naplnit. Když dokážeme soustředit svou pozornost na jiné věci a naše přání necháme v rukách Vesmíru, pak se nám zázračně splní. A jak přesvědčit tu naší „myslivnu“, aby nesoustředila pozornost na to, po čem toužíme? Posaďte se, zavřete si oči a přiveďte si na mysl právě to své přání. Vůlí mysli jej uchopte a vložte do krabice, krabici zabalte do pěkného balicího papíru a převažte stuhou, jako by to byl dárek pro Vám nejmilejšího člověka. Balíček zavěste na vzdušný balón a pusťte jej do vzduchu. Dýchejte a sledujte, jak stoupá výš a výš, až se Vám ztrácí z dohledu a přitom si jej přebírá Vesmír, cítíte velkou úlevu a radost… právě se Vám podařilo opustit od lpění na jeho uskutečnění.

Mandala na září 2013

Osudové číslo 1
Jedničky čeká krok, který by se měl navzdory jejich náhledu vyplatit, ať už z finančního či duševního hlediska. Než však tento krok jedničky učiní, budou si muset projít úsekem cesty, na kterém se budou trápit, a asi jim jejich záležitost nedá spát. Neměly by se nechat ovlivnit strachem, lepší bude, pokud si o svých starostech s někým popovídají. A Ať už budou hledat dobrého rádce, pomocníka nebo se jejich věc týká druhých lidí, pak se na všech frontách setkají s přízní a podporou. Koncem měsíce se již vše bude odvíjet v potěšitelných tendencích a otevře se jim šance třeba se i vydat novou cestou. Úkol, který nyní na sebe nakládají, snadný není, ale vyhnout se mu také nelze, naštěstí mají jak sílu, tak schopnosti vše zvládnout.

Osudové číslo 2
Dvojky se nám nějak dostaly do slepé uličky, tak ani září nebude mít ty správné energie, aby šlo všechno a hned podle představ dvojek. Dvojkám se tedy nejprve jevit vše v růžových barvách, že dosáhly toho, o co usilovaly a budou toužit využít všeobecně příznivých tendencí i pro sebe, ale jakoby jim něco nebo někdo zavíral dveře před nosem. I pro ně je to ale jen pouhé učení. Když upustí od sebestředného jednaná a vrátí se ke své všeobjímající lásce, pak by jim konec měsíce mohlo přijít ulehčení a jejich smířlivá osobnost bude opět tam, kde má být. Pro dvojky tedy nyní obzvláště platí, aby mysl nechaly těm, co to jinak neumí a ony šly cestou srdce.

Osudové číslo 3
Trojky nějak na své cestě mají tendenci znejistět, protože ať už volí pozvolné kroky nebo se do všeho vrhnou po hlavě bez zbytečných odkladů, pak se jim nedaří dosáhnout toho, o co se snaží. Září je však pro ně vlídným měsícem a naděje trojek jsou tedy podporovány. V jejich blízkosti přitom bude člověk, který se na svět dívá realisticky, objektivně a nenechá se, na rozdíl od trojek, unášet fantazií, takže pro trojky velice prospěšný člověk, kterého si mohou získat reálnými projekty. A výsledky vůbec nebudou špatné, protože se bude jednat o něco, co bude trojky bavit a budou mít přitom tolik potřebnou podporu. Trojky tedy přestanou snít a začnou konat, jinak si svou vlnu nechytí.

Osudové číslo 4
Čtyřkám září umožňuje uzavřít projekty, které jsou hotové nebo neperspektivní a jít zcela jinou nebo alespoň novou cestou. A i když nový počátek nebude hýřit optimistickými barvami a vše bude stát více, než si mohou čtyřky dovolit, ať už se to týká sil, prostředků či času, tak i tahle cesta stojí za to. Jde o to, že tímto způsobem si čtyřky během září mohou ujasnit, kam směřují a otevřou se s důvěrou budoucímu vývoji. Dobré bude ohlídat si konkurenci a své projekty držet pod pokličkou, naopak lidi, kteří jsou 100% na straně čtyřek, budou také 100% prospěšní. A i když čtyřky na svou chvíli budou čekat, tak by neměly propadat zoufalství, ale spolehnout se na svou opravdovost.

Osudové číslo 5
Pětkám se nyní uplatní jejich flexibilita i činorodost a pustí se do nové etapy, jako do nového a jistě zajímavého dobrodružství. Navíc celý měsíc bude pro pětky ve znamení pospolitosti, což znamená, že jednak kolem sebe mají a ještě přijdou lidé, kteří mají podobný naturel a zájmy jako samy pětky, takže jediné co bude třeba je, aby měly pětky svůj cíl, aby se i ostatní podíleli na konkrétní záležitosti. Konec měsíce čeká pětky štědrá odměna, aniž by za ní zaplatily více, než získají. Pětky se nyní opravdu nemusí držet zpátky, jít vpřed navzdory všemu je to, co jim prospěje.

Osudové číslo 6
Ani šestky nyní nemusí sedět v koutě a mohou využít toho, že jim září umožňuje si polepšit, šestky však musí dbát na správné načasování, nekonat nic ukvapeně. Samozřejmě takto příznivé tendence budou šestky svádět ke spekulacím, aby vytěžily ještě více, nebo se jinak pokusí o štěstí, ale neměly by zapomenout na slušné chování a přiměřené možnosti, které neomezí druhé. Šestky, snad proto, aby se neunáhlily, budou mít po boku člověka klidnějšího a stálejšího, takže si snad samy nic nepokazí. Konec měsíce tak mnohé pochopí a budou vnímat, že zkušenosti, které za ten měsíc prožily, mají význam i pro jejich budoucnost.

Osudové číslo 7
Sedmičky v září budou vědět, co chtějí, půjdou si za tím bez zbytečných odkladů. A hned na začátku měsíce mají reálnou šanci „udělat štěstí“, ať už po finanční stránce nebo jinak docílit něčeho konkrétního, skutečného. Samozřejmě, dosáhnout cíle hned na začátku neznamená už se jen těšit z výsledku, ale naopak, znamená to, že pro sedmičky započne činnost, do které budou muset dát celé své srdce, protože by se šance mohla stejně rychle proměnit v prach. Lidé se budou sedmičkám přizpůsobovat. Takže teď si sedmičky užijí klidné, pohodové cesty, kde se mohou, v dobrém slova smyslu, sejít samy se sebou, se svou podstatou se svým srdcem, pokud nebudou tedy lpět na minulém a neovlivní je jejich závislosti.

Osudové číslo 8
I osmičky mohou získávat, a to na jistotě, stabilitě a bohatství, ať už vnějším nebo vnitřním, což jim jistě přinese spokojenost a nějakým způsobem polepšení si. Tak, jak je osmičkám vlastní, vše budou brát vážně a zodpovědně, možná si dopřejí i čas, aby si vše důkladně promyslely. Ostatní si na svou stranu dokážou získat tak, že samy osmičky budou vstřícné a laskavé… prostě bez lásky to nejde, tak či tak. I když se koncem měsíce ocitnou v neznámých vodách a výsledek nebude odpovídat jejich představám, tak či tak dojdou k jisté změně, která by jim měla pomoci chytit tu správnou vlnu a pustit se do díla.

Osudové číslo 9
I devítkám září přeje, takže jejich vyhlídky jsou opravdu perspektivní. Hned na začátku měsíce se budou devítky cítit skvěle, protože budou tam, kde chtějí být a nic a nikdo jim jejich pozici nebude narušovat. I tak, aby si devítky zajistily postup, pak se koncem zářijových dnů budou muset ohlédnout zpět, tedy čerpat ze své minulosti, ať už zkušenosti nebo nápady, které nějak upadly v zapomnění a přesně si rozpočítat, aby v závěrečné bilanci nebyly v mínusu. Nyní devítkám opravdu nejvíce prospěje, pokud vezmou rozum do hrsti a vše dělaly s vědomím, že sklidí jen to, co samy zasejí.