Listopad

Tento měsíc pro nás bude měsícem zkušeností, které se nám budou přijímat hůře. Budeme pociťovat smutek, budou se nám vracet nezpracovaná témata, ale i projekty, před kterými jsme v minulosti utíkali. Ale i tyto pochmurné vyhlídky mají svůj smysl a je jen na každém osobně, zda dokáže z takových energií pro sebe vyčerpat to nejlepší, tzn. překonat smutek i skepsi a minulosti se postavit čelem a dokončit to, co si konec žádá. Na takovýto úkol však nebudeme sami a někdo nám přispěchá pomoci nám smířit se s tím, co si neseme. Jen naše tendence lpět, upínat se, záviset na svých zvyklostech, své minulosti bude vyvolávat vnitřní pocit ztráty a prázdnoty. To vše má také svůj hlubší smysl… a tím je právě umožnit nám osvobodit se od svých závislostí. To, jestli se s tímto dokážeme popasovat během třiceti dnů listopadu nebo si toto téma poneseme i v dalších týdnech a měsících, záleží na tom, zda budeme ochotni se na své záležitosti podívat z jiného úhlu a zaujmout jiný postoj, abychom tak mohli získat novou životaschopnost.
A protože zbavit se právě těchto svých vazeb, které jsou pro nás již prakticky nepodstatné, není lehké, tak nás bude provázet na naší cestě Anděl změny a proměny. To on nám umožním, tedy pokud ho požádáme, odložit bolesti, smutek nebo traumatizující zážitky. Abychom si to dokázali představit, vizualizovat, tak se stačí jen posadit, požádat Anděla změny a proměny, aby k nám a do nás transformoval své fialové léčivé světlo a odpoutal naší mysl od témat, která v sobě stále, právě myslí, živíme a podporujeme a přenesl naše vnímání k pocitům, které události, které jsou už naší minulostí, ale také zkušenostmi, provázejí. A tak můžeme vnímat, že veškerá úzkost, smutek a bolest se přeměňuje v osvobozující přijetí.

Mandala na listopad 2013

Osudové číslo 1
Pro jedničky listopad nebude snadným měsícem. Někdo nebo něco v nich vzbudí dávná zranění a jediné řešení budou vnímat v tom, že se uzavřou do sebe, do své bolesti, smutku a pocitu zoufalství. Takovým přístupem však lidem kolem sebe, kteří by velice rádi byli jedničkám po boku i v těžkých chvílích, dají najevo, že s nimi počítáno není. Takže samy jedničky zraněné budou navíc zraňovat i ty, kteří je milují. A tak se jedničky dají do útěku. Pokud si včas uvědomí, že utíkají jen samy před sebou, pak naplní smysl všeho, co se jim dosud stalo a děje.

Osudové číslo 2
Dvojky se v listopadu dočkají uvědomění si, že si samy sobě jen něco nalhávaly, že věci nejsou jen černé nebo bílé, a že mince má opravdu dvě strany. Samozřejmě ten první nápad bude se stáhnout a nemuset čelit pravdě, ale pokud se dvojkám dostane odvahy, nestáhnou se samy do sebe a přijmou nelehké chvíle jako výzvu k očistě a osvobození, pak nejen že učiní obrovský krok vpřed na své cestě, ale odstraní z té své cesty i balvan, který jim neumožňoval jít dál. Když své kroky budou dělat tak, že se nechají vést svým srdcem, pak nemohou zabloudit.

Osudové číslo 3
Trojky se v listopadu mohou věnovat svým projektům, pokud tyto projekty mají být perspektivní a dlouhodobé. Schopnosti jim nescházejí, jen jejich jistá povrchnost by je mohla odvést od možnosti realizovat jejich plány. Jediné s čím nelze počítat je podpora od druhých a nebude od věci si dát na ně velký pozor. Pokud by došlo na nějaký střet, pak bude rozumné nepočítat s ničím čestným. Ale pomoc nyní nebude ani třeba, příležitost si trojky nalezne sama a na nikom ani na ničem nebude záležet, jen a pouze na těch trojkách, zda se nové příležitosti chopí či ne.

Osudové číslo 4
Těžká období jsou pro čtyřky pravým požehnáním, protože nevnímají těžkosti jako překážky, ale jako výzvy. Takže do listopadu vpadnou s nadějí, že jim nemůže nic ublížit. A to je ten nejlepší způsob, jak uchopit příležitosti i podporu do svých rukou. Takže pro čtyřky je tu příležitost věci uvést v pohyb. Jedinou podmínkou je vědět, co je vlastně jejich cílem.

Osudové číslo 5
Pětky energie povedou tam, kde budou moci ukázat své schopnosti a dovednosti a ještě něco na víc, prostě posunout se někam dál či výš. K věci se postaví čistě rozumově a srdci naslouchat je ani nenapadne. Ale i to má svůj význam, a tak je právě k těm pravým listopadovým energiím život přivede až koncem měsíce. Do té doby se budou lehkomyslně a svobodně oddávat společenskému životu a navazování nových kontaktů. Na tom však není nic špatného, to co pětky potřebují, si je najde a ony pak budou nuceny se k věcem postavit čelem a řešit je.

Osudové číslo 6
Za to šestky nebudou na nic čekat a do nevyřešeného vstoupí hned od prvních dnů. Listopad si především od nich bude žádat rozhodnutí, jakou cestou vlastně chtějí šestky jít a koho si k tomu vyberou, aby je doprovázel. Možností se opravdu nabídne mnoho a budou hodně mást, ale pokud šestky nezapomenou, že když jsou se svým srdcem, pak mohou jít jen vpřed, tak koncem měsíce zaznamenají ulehčení a pocit dosažení. Tady jde jen o to, aby se šestky o své zasadily samy a nic nenechávaly na druhých. Jinak by i úspěch padl do klína druhým.

Osudové číslo 7
Sedmičkám kyne příležitost pracovat na tom, co je pro ně důležité, co je může a má posunout vpřed a ani nebudou muset lhát sobě ani ostatním. Utíkat před sebou se dá také jen dočasně, tak proč něco takového zkoušet. Seberealizace sedmiček umožní seberealizaci i lidem kolem nich, takže mohou počítat s podporou i spoluprácí . Koncem měsíce mají tedy sedmičky možnost zaznamenat úspěch a otevře se jim nová cesta, na kterou se mohou vydat plni optimismu a naděje.

Osudové číslo 8
Osmičky mají tendenci mít své věci pod kontrolou, ale jistá svobodomyslnost a flexibilita jim nyní může pomoci se posunout tam, kde už chtějí být dlouho a zatím jim to nevycházelo. Přitom ten největší úkol, řekněme výzva bude, aby si získaly na svou stranu ty, co mají stejný cíl, ale ať už vědomě nebo ne jej blokují. Konkrétní výsledek na sebe ještě nechá chvíli čekat, ale základní kámen budou moci osmičky položit, takže cesta vpřed bude po listopadu otevřená. Jasný cíl může získat jasnou formu.

Osudové číslo 9
Devítky vědí, co chtějí a pokud i ony ovládnou svou mysl, pak by na uskutečnění svých cílech mohly udělat kus práce. Mají jasnou vizi a možnost se do realizace pustit s jistotou a při nejmenším se i jim podaří dosáhnout pevných základů. Jen se nenechat zlákat zbrklostí a netrpělivostí druhých. Snadno by se tak skvělé šance mohly proměnit jen v kupu řečí a to, co by mělo mít svá pravidla a řád, by se stalo chaosem a zbytečností.