Leden

A hned z pohledu do karet na první měsíc roku 2013 jasně vyplývá, že opravdu nic nekončí a nás čeká zase mnoho poctivé práce, u které bude dobré vydržet a mnohému se i nadále učit. Začátek roku by se však neměl řešit unáhleně, bez rozmyslu, ale nejprve se soustředit na ujasnění si svých hodnot a cílů, tak abychom se zbytečně netoulali cestami, které pro nás nemohou být přínosné. Věc se má tak, ale že se do tohoto budeme muset poněkud nutit, máme za sebou náročný rok a už bychom si raději vychutnávali plody své práce, než znovu řešili, co, jak, kdy a kde konat. Ale nezapomínejme, že co děláme pro sebe, děláme pro druhé a pokud máme kolem sebe ty pravé lidi, pak se můžeme dočkat pouze podpory a nadšení pro naše cíle. Takže pokud neustrneme, pak už koncem měsíce můžeme pociťovat, že nové cesty, nové vize, nové plány pro nás získávají na významu a my se pustíme s odvahou a odhodláním jich dosáhnout.
Do roku vztahů a lásky nás hned zpočátku pomůže přenést Anděl lásky a bezpodmínečnosti. Lásky se opravdu není třeba obávat, není to nic, co nám bere osobnost, omezuje naše možnosti nebo nás jinak ohrožuje. Navíc „bezpodmínečná“ láska není žádný ping-pong nebo obchod v duchu „Jak mě miluješ ty, tak já budu milovat tebe“. Přestat sobě i druhým klást podmínky, za jakých je budeme milovat a navíc mých v sobě mnohá očekávání, o kterých člověk není schopen mluvit a tudíž druzí ani netuší, co se od nich očekává, lásku jen kazí. Tento Anděl nám bude nápomocný přitom, abychom beze strachu otevřeli svá srdce lásce takové, jaká přichází a nijak ji neomezovali. Pomůže nám, pokud máme strach z osamělosti stejně tak i v případě, že v mezilidských vztazích neustále počítáme „má dáti – dal“ anebo při jakýchkoli potížích s láskou. Naučme se s Andělem lásky a bezpodmínečnosti milovat svobodně.

Mandala na leden 2013

Osudové číslo 1
Pro jedničky nový rok nezačíná vůbec špatně, tedy pokud se projeví ze své citlivé, nesobecké a nápomocné stránky, nechají se vést svou intuicí a pokud už mají, tak se budou držet své vize, nebo si představy své budoucnosti rychle ujasní. Jejich úmysly a víra je opravdu mohou donést velmi daleko na jejich cestě, což jim dodá další motivaci a jasnost cíle. Dokážou si podmanit a nadchnout i lidi kolem sebe. Sice těžší bude si jejich zájem udržet, ale to se dá zajistit tím, že jedničky jasně dají najevo, že jejich plány nejsou jen plácnutím do vody, ale jejich skutečná realita. Podstatné je přistupovat k věci poctivě, otevřeně a s důvěrou v sebe i svou věc.

Osudové číslo 2
Dvojkám se s novým rokem otevírá nová šance na dosažení hlubokého citového naplnění. Už také mají mnoho za sebou, tak si dokážou přicházejícího patřičně vážit, vydat se touto cestou a přitom naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Nemusí se ani obávat, že by se jim nedostalo podpory, i když se třeba bude jednat o pouhé nadšení pro konání dvojek, ale i to jim pomůže získat na sebejistotě. Nelze však očekávat, že se všechno povede do konce ledna, spíše je dobré se připravit na nějaká zpoždění, která by třeba mohla i dvojkám přivést na mysl celou věc vzdát a dát se jinou cestou. Není však třeba kasat kalhoty, když je brod daleko… dvojky tentokrát v sobě mají schopnost zvládnout nezvladatelné.

Osudové číslo 3
Trojky do ledna vstupují s nějakými novými nápady, od kterých očekávají opravdu mnoho a tak si do nich vkládají energie, které do začátku jsou opravdu přínosné. Jenže protože ještě své projekty nemají pevně sestrojené, tak velmi brzy začnou pochybovat a spíše se oddají planému tlachání o tom, co by rády udělaly, než aby se chopily realizace. Na to by si však měly dát pozor, protože tak velmi rychle odstraní ze své cesty lidi, kteří by jim třeba rádi pomohli. Takže budou potřebovat nalézt novou motivaci a odvahu, k tomu aby svých šancí patřičně využily… Není třeba nikam spěchat, někdy je lepší vyčkat na správný okamžik.

Osudové číslo 4
Čtyřkám se leden roku 2013 doslova zalije sluncem a to díky tomu, že se jim vyjasní vztahové záležitosti a budou obklopeny harmonizujícím společenstvím. Až obdivuhodně si udrží své energie, vše budou vykonávat v klidu a ve správné míře obklopeny lidmi, kterým se dá věřit a pokud se k nim čtyřky budou chovat stejným způsobem, pak opravdu společně mohou dosáhnout nemožného. Na konci měsíce budou moci být tedy čtyřky spokojené, protože dosáhnout solidních pozic, z kterých se jim budou otevírat potěšitelné vyhlídky. Rovnováha o tu, pro čtyřky, půjde v lednu především.

Osudové číslo 5
Pětky do ledna nového roku vstupují s optimismem, bezstarostností a klidem, ale hned první dny pochopí, že tak snadné to zase nebude a jakoby se zalekly a raději se stáhnou a počkají, jak to tedy opravdu bude. Neměly by zapomínat nechat si pootevřené dveře, protože jejich chvíle ještě v tomto měsíci přijde. Ostatní jim v tom prakticky pomohou… ukážou pětkám, která cesta by pro ně mohla být ta pravá, a ty pak získají pevnou půdu pod nohama a svou příležitost budou moci tvůrčím způsobem přivést k uskutečnění. Uzavírat se do sebe je nyní pro pětky jen komplikace na víc.

Osudové číslo 6
Šestky už podle všeho do nového roku vstupují s jasnou vizí své budoucnosti nebo kompletním projektem, do kterého se vrhnou s nebývalým odhodláním silou a odvahou. Tato věc by jim měla, podle jejich představ, zabezpečit dlouhodobé zajištění. Problém není ani na straně vlivů zvenčí, podpora a nadšení druhých bude příznivá a ti budou očekávat jen potěšitelný vývoj šestkových záměrů. Ale podle všeho není ten správný čas na to celou věc uskutečnit, bude vhodnější se spokojit s dílčími úspěchy a nenechat se odradit tím, že všechno nejde hned. Pomůže, když se vyčká, až se sama správná cesta k cíli ukáže, vize šestek nejsou odsouzeny k zániku.

Osudové číslo 7
Sedmičkám se otevírají hned zpočátku roku příležitosti, které bude dobré zachytit, i když bude jasné, že cesta nebude lehká a člověk na ní bude potřebovat hodně odvahy a odhodlání, aby jí prošel. Sedmičky budou mít z počátku tendenci se stáhnout do sebe a před požadavky se schovávat, aby si zbytečně nezkazily něco, co ani zatím nemají. Sedmičky však v blízkosti mají někoho, kdo jim pomůže učinit rozhodnutí a posílí tak jejich sebevědomí. Takže koncem měsíce budou mít i sedmičky jasno, jakou cestou se vydají, opět budou používat svou intuici a otevřou samy sobě dveře své budoucnosti. Záleží především na tom, jakou sílu do svých záležitostí vloží, aby jim, ostatním i Vesmíru bylo jasné, že sedmičky vědí, co chtějí.

Osudové číslo 8
I k osmičkám se v počátku roku hned přiblíží šance začít pracovat na něčem, co může přinést solidní a trvalé výsledky a mohly se tak vydat na velmi perspektivní cestu. Osmičky se po předchozích příznivých měsících snad ničeho nebojí, takže i do nové příležitosti se vrhnou s odvahou, sebejistě a nebude jim scházet ani optimismus. Možná však již standardně si osmičky opět budou muset dávat pozor na druhé… podporu očekávat nelze a pokud si osmičky neohlídají své, pak se mohou dočkat nepříjemných překvapení. Na výsledky si však osmičky také budou muset počkat, i když by ze svých šancí neměly promarnit jedinou, schopnosti jim na to neschází.

Osudové číslo 9
I devítky po nesnadném prosinci budou moci užívat pohody a radosti z toho, že mají nové možnost dosáhnout spokojenosti, dle svých představ. Je vhodná doba k oslavám, protože něco, co už k devítkám nepatřilo, odešlo, či odchází a ty si jsou tohoto stavu vědomy. Pokud mají devítky tendence se s někým spojovat, ať už na úrovni vztahů nebo v zaměstnání, pak naleznou dostatek lidí, kteří rádi půjdou stejnou cestou jako devítky. Takže i devítkám do cesty přijde šance chopit se svého života, který může mít tu příchuť, o kterou nyní devítky stojí ze všeho nejvíce. Sedět v koutě nyní ani devítky nemusí, mají vše, co k úspěchu potřebují.