Červenec

Červenec nás svými energiemi má přenést přes pomyslnou hranici našich možností a posunout nás dál. Neznamená to, že se my můžeme klidně posadit a počkat co to ten letošní červenec udělá. Znamená to, že máme mobilizovat své síly, schopnosti, vzpomenout na dosud nabyté zkušenosti a beze strachu se vydat směrem za svým cílem, ať už je jakýkoli. Z počátku jistě i ucítíme, že jsme na správné cestě a vše je přesně tam, kde má být, což nám jistě poskytne patřičnou energii k tomu, abychom svému konání dodali patřičnou šťávu. Nemůžeme však počítat s nadšením a podporou okolí, nebudou nám sice házet klacky pod nohy, ale jejich postoj nebude zdrojem naší sebedůvěry. Konec měsíce nám však poskytne prostor proto, abychom se postavily životním výzvám čelem a ukázaly světu, ale možná i sobě:-), co v nás je. A rada pro červenec?… Po každé noci přijde den a stejně tak, za každým strachem je schovaná odvaha, tak je možná ten nejlepší čas ji objevit.
Prvním prázdninovým měsícem nás bude doprovázet Anděl novosti a vývoje, který nám pomáhá v oblasti regenerace jak tělesné, tak i duševní stránky. Stejně tak ho můžeme povolat na pomoc, když si nevíme s něčím rady, stagnujeme nebo se nám ztrácí náš cíl z dohledu. Léto je čas odpočinku a po těch deseti měsících snahy zvládnout všechno, místo toho, abychom si prostě užívali dny poklidu, tak rezignujeme na jakoukoli snahu něco uskutečňovat. Takže to je ta pravá chvíle požádat o pomoc Anděla novosti a vývoje, který pomůže odnést vše zastaralé a tím se uvolní místo pro nové energie, zážitky a naděje v budoucnost.

Mandala na červenec 2013

Osudové číslo 1
Jedničky se nyní potřebují pustit do něčeho, co spojují s velkou nadějí pro dlouhodobou budoucnost a červenec by jim v tom neměl nijak škodit, pokud tedy počítají s tím, že nic nedostanou zadarmo a že se o svůj úspěch především postarají samy. Jako velká devíze je fakt, že do té věci půjdou celým svým srdcem a neodradí je ani to, že se teprve staví na startovní čáru a cíl je ještě daleko, navíc s faktem, že co si neudělají samy, nebudou mít, což znamená, že jim nikdo v jejich okolí nic neulehčí. Ale i tak si vybírají velmi dobrou cestu, která je přivede k důvěře v život a k hlubšímu pochopení předchozího dění s tím, že se jasně ukáže, že je něco nebo někdo, kdo je ochraňuje vždy a všude. Takže už není třeba shánět informace, ale je na čase se vydat za svým.

Osudové číslo 2
Ani dvojky by se v červenci neměly vzdávat svých nadějí a snů a rovnou nabrat směr k jejich uskutečnění a první polovina měsíce má opravdu ty správné tendence, aby se dvojky spíše vezly na vlně, než aby se musely usilovně pachtit s každým krokem. Pro dvojky to bude opravdu radost nyní něco dělat. Navíc se setkají s člověkem, který jim bude schopný velmi dobře poradit, jen je potřeba jej patřičně motivovat reálnými vizemi, na fantazie ho dvojky nenalákají. Dvojky v červenci získají důležité zkušenosti a mohou také dojít k zajímavému sebepoznání o jejich životní cestě a získají tak pevnější krok a pořádnou dávku sebedůvěry. Hnací silou pro ně bude, že si nejprve uvědomí, co vlastně chtějí.

Osudové číslo 3
Trojky jakoby dobíhala jejich minulost a stále na ně apeluje, aby se přece jen k životu a svým věcem postavily čelem a zodpovědně, protože výsledky, kterých dosahují, jsou vždy jen výsledky, které si samy připravily. Ve svém nitru jsou i na něco takového připraveny, ale možná právě jejich úžasná schopnost navazovat vztahy, komunikovat, být družné jim nyní bude na obtíž, jakoby totiž ve své blízkosti neměly nikoho, kdo by smýšlel stejně a trojky se budou především potácet v pocitu osamění. Co třeba přijmout fakt, že i když nás je na světě tolik, jsme tu každý sám za sebe? Pokud tohle trojky nepochopí, pak se jejich jakékoli snažení bude jevit jako marnost sama. Trojkám pomůže, když sobě, lidem, světu i vesmíru ukážou, o co jim vlastně jde, co chtějí a slova k tomu opravdu stačit nebudou.

Osudové číslo 4
Čtyřky v červenci mohou uplatnit svou ochranitelskou stránku, schopnost soucitu, starostlivost a otevřenost a začít měnit… sebe, stav svých věcí, situaci druhých, svět… prostě dělat věci lepšími, což je vlastně jejich největší touha. Pokud se to týká druhých lidí, pak je možné, že čtyřky narazí na lidi, kterým jejich způsob pomoci bude proti srsti, ale i na takové, kteří pochopí postoje i postupy čtyřek a dokážou je přijmout „z logiky věci“. Protože si tak čtyřky užijí vlastní seberealizace, pak se budou cítit skvěle a i když nebude nic s koncem měsíce hotové do konce, tak dobré pocity převáží. Uvolnit se z pravidel a zásad přitom čtyřkám pomůže jít cestou srdce.

Osudové číslo 5
Pětky se do dalšího měsíce mohou vrhnout s lehkostí, protože se mají šance setkat opravdu s něčím, co by jim mělo udělat velkou radost. A lehkost je nyní to nejdůležitější, protože mají tendence si naložit na sebe všechno, ať už se jich to týká či ne, jakoby zapomínaly, že je léto, prázdniny, a vše se zvolňuje. I když jejich cíle mohou být velkolepé, bude dobré mít na mysli, že jsou na začátku a možná by bylo kontraproduktivní chtít dosáhnout výsledku hned. Okolí bude zdrženlivé, ne že by pětkám nechtělo pomoci, ale bude se spíše soustředit na své zájmy, k plodným diskusím si je však pětky dokážou získat. Konec července však ukáže další příležitosti a pětkám konečně věci začnou zapadat do sebe a možná až tehdy vykročí vpřed. Dobré je počítat s lekcemi z trpělivosti.

Osudové číslo 6
Šestky si bez velkého úsilí mohou v červenci udělat pořádek ve svých věcech, ať už se to týká jejich skříní, zásuvek, práce, vztahů nebo zdraví, přitom vše půjde jakoby samo, protože se vlastně jedná o záležitosti, které v šestkách již nějaký čas dozrávají. Okolí bude více méně k šestkám nakloněno, jen se vyplatí nespěchat na něj a počkat si, až přiloží ruku k dílu. Něco uspěchat by mělo nyní přesně opačný efekt. Šestky budou opravdu na své cestě, která je bude vést sama k cíli, který bude vskutku potěšitelný. A rada s takovými kartami?… no, snad jen, že ani šestky nemohou zapomínat, že jsou za své konání plně zodpovědné samy, tak ať se podle toho zařídí.

Osudové číslo 7
Pro sedmičky je červenec měsícem poznání svých vnitřních hodnot, svého potenciálu… prostě budou se rozvíjet ve svých skutečných schopnostech, přitom se nenechají unášet pouhými slovy a sny, ale vše budou potřebovat vnímat v holé realitě, aby si mohly vytvořit nějaký svůj názor. Stejně tak se kolem sedmiček budou soustředit lidi, pro které je typické, že na svět pohlížejí objektivně, střízlivě a vše co dělají má reálný základ a stejně reálné výsledky a je na ně spolehnutí, takže opírat se bude pro jedničky snadnější. I pro tak duchovně založené číslo však realita má velký význam, který by se ještě do konce měsíce mohl objevit a otevřít jim dveře dál. Srdce je to, čeho by se měly sedmičky držet, jinak snadnou upadnout se zvedat se nebude snadné.

Osudové číslo 8
Osmičkám nyní prospěje, když přestanou bojovat, snažit se, prostě o něco se starat, nechají věci prostě, ať se dějí a samy se užijí léta, však si to zaslouží. Není třeba nikam spěchat, vyplatí se jít krok za krokem a budovat jen to, co má význam pro dlouhodobou budoucnost a konkrétní výsledky. Osmičky by neměly zapomínat na své zdraví, ne že by jim něco hrozilo, ale je skvělý čas na prevenci. Jejich úmysly budou motivační i pro druhé, takže tentokrát se nebudou osmičky cítit na všechno samy, jako obvykle. Takže i ony budou opět na své cestě, v dobré pozici, s nadějnými vyhlídkami do budoucna. Jestliže osmičky vědí, co chtějí, pak už se jen je nutno řídit vnitřním hlasem pro to dobré načasování.

Osudové číslo 9
Devítkám bude červenec dost přát a bude to pro ně měsíc sdílení a blízkosti, což je voda na jejich mlýn týmového ducha. Hned začátek bude přinášet dobré zprávy a vše se pěkně rozeběhne tak, jak by si devítky představovaly. Navíc je zde pro ně velká podpora ze strany jejich okolí… získají si sympatie, a pokud se devítkám podaří zabrnkat na srdíčko, tak jim to s lidmi okolo sebe bude klapat jako po drátku. Na konec měsíce však pozor, aby devítky nezaplatily více, než je nutné a samy sebe tak přivedly do nesnadné situace. Takže ve výsledku bude dobré si prostě jen užívat letních dnů s lidmi kolem sebe, ale na velké investice, ať už finanční nebo duševní, bude dobré ještě počkat.