Březen

Březen bude pro nás ve všeobecných tendencích měsícem „lámání chleba“. V jednoduchosti půjde o to, abychom se rozhodli, jakou cestou chceme jít, přičemž rozhodování nebude snadné, protože jím učiníme zásadní životní změny a sami sebe nasměrujeme vstříc „novému. Takováto „životní“ rozhodnutí však můžeme učinit jen po důkladné rozvaze a tedy rekapitulaci věcí minulých. Takže někoho doběhne jeho minulost, někdo z ní vyčerpá zkušenosti, ale všichni se tento měsíc ohlédneme za sebe. Za každý krok na své cestě budeme bohatě odměněni a i když bude na místě jistá trpělivost, tak pokud jí budeme schopni, pak položíme základy něčemu trvalému a stabilnímu, co má možnost se stát naší skutečnou realitou. S jarem tedy přijde i nový začátek a šance uspět. Takže odložme s teplými kabáty i svou minulost a vydejme se ke své přítomnosti a zároveň tvořme svou budoucnost.
Tímto měsícem nás bude provázet Anděl spirituálního růstu. A co je nejdůležitější, když chceme pracovat a využívat náš vrozený potenciál?… Být pevně ukotven k zemi, vědět, kde je naše místo tady, ve fyzických tělech, v našich denních povinnostech, mezi lidmi, ale i v pozici sami k sobě. Jen tak se můžeme otevřít možnostem a schopnostem, které jsou v nás skryty, a které nám Vesmír nabízí. Jen tak, že jsme ukotveni ve fyzickém světě, můžeme se vydat třeba formou meditace ke své duši a ke zdrojům informací a pomoci z nefyzického světa.
Nyní se pohodlně posaďte, zlidněte svůj dech i myšlenky, uvědomte si svou pozici, své tělo, svůj dech a ve svém středu rozsviťte malé světélko. Uchopte jej svou vůli a přemístěte do svého srdce, abyste pocítili jeho svit i teplo a ponechte jej tam tak dlouho, abyste tímto světlem prozářili celé své srdce. Jakmile budete toto mít, s krví, která proudí Vaším srdcem, pošlete světlo do svých očí, tak aby od teď ve všem a ve všech viděli dobro. Pak jej pošlete do svých uší, aby vždy slyšely, co je pro Vás důležité, prospěšné. Nech ho dotéct až do svých rukou, aby vždy konaly správné věci, také do svých nohou, aby kráčely pro Vás tím správným směrem. A nezapomeňte na svou hlavu, mysl, aby vždy smýšlela s láskou, tak jako Vaše srdce. A když máte celé své tělo naplněné tímto světlem, začněte jej šířit kolem sebe.

Osudové číslo 1
Měli snad jedničky něco připravené, co jim nevyšlo, nebo se obávají nezdaru? Pak bude pro ně nejlepší, když se přestanou trápit něčím, co není, a pustily se do něčeho, co je nebo být může. Nejde však o žádné zbrklé jednání, ale vysloveně se vyplatí rozvážný přístup a nenechat se odradit tím, že na některé věci je nutné počkat. Až jedničky nabudou pevnou půdu pod nohama, pak si snadno pro své záměry získají na svou stranu i druhé lidi. Podstatné je vědět, co chtějí a jasně si o to říct nebo se postavit za své zájmy. Závěrem měsíce se jedničkám otevře skvělá šance, která si však bude žádat odvahu, nasazení neboli zápal, vůli, ale i intuici. Pokud jde jedničkám o změny, pak mají příležitost je uskutečnit.

Osudové číslo 2
Dvojkám přichází příležitost ukončit nebo dokončit to, co je dlouho provázelo, ale už je spíše svazuje či omezuje. Jistě zvykly si na to, ale aby dále rostly, potřebují sebrat odvahu a vydat se novou cestou. Takovou cestu usnadní, pokud dvojky odloží všechny strachy, přijmout svou zodpovědnost a nebudou se stydět za to, že se jim daří. Nemusí se obávat ani toho, že by je někdo soudil a odsuzoval, nebo že by jim jejich cestu znesnadňoval. Na druhou stranu nějakou účinnou podporu čekat také nelze, nejdříve i ony musí zaujmout jasný postoj ke svým záležitostem, aby ostatní věděly, kudy se to dvojky vydávají. I když to není dvojkám vlastní, jde o to, aby i ony daly najevo, o co jim jde a prosadily své zájmy, pokud vědí, co chtějí, základ pro to mají slušný.

Osudové číslo 3
Čtyřkám už ta dlouhá zima nesvědčí a ze všeho nejraději už nedělaly nic, odložily všechny povinnosti a dopřály si klid, odpočinek, aby nabraly nové síly a ujasnily si svůj směr. A vůbec by to nebylo nic proti ničemu, protože jinak mají tendence bojovat, oddělovat se nebo sobecky manipulovat a to obzvláště s lidmi, kteří jsou jim nakloněny a milují trojky bez výhrad a podmínek. Takže ta správná cesta pro trojky je opravdu poskytnout si prostor a klid a nalézt tak samy sebe především v té pocitové a emoční oblasti, tak aby se opět mohly otevřít. Toto je pouze na trojkách, hledat pomoc zvenčí nepřinese to, co momentálně potřebují.

Osudové číslo 4
Čtyřky si budou potřebovat z počátku měsíce pozor na to, aby ve svých věcech nešlapaly „jako slon v porcelánu“. I ony mají potřebu činit zásadní věci nepatřičným způsobem a nadělat si tak mnoho problémů, které by následně těžko odstraňovaly. Takže na začátku nepůjde nic tak, jak by se očekávalo a čtyřky se tak budou moci pouze politovat a následně nabrat zcela nový směr a současné záležitosti tedy zabalit. Aby všechno nebylo jen tak beznadějné, tak na druhou stranu mají čtyřky šanci potkat spolehlivého člověka, který dokáže za všech okolností stát nohama na zemi, nenechat se unést emocemi, a být čtyřkám k ruce a především je udržet na jejich cestě. Takže hrdost stranou a nezříkat se pomoci.

Osudové číslo 5
I pětky by potřebovaly sebrat kousek optimismu, protože se mají tendenci na své věci dívat značně skepticky a jen tak v sobě vyvolávají energie strachu. Přitom nic co se pětkám děje nebo dít bude, nebude nečekané, ale záležitostí přirozeného vývoje, což by naopak nahrávalo k tomu, realizovat již dlouho projektované záležitosti. Z venčí se pětky dočkají podpory i sympatických nabídek, což by jako impuls mělo být dostačující na to, aby v sobě opět nalezly sebevědomí, činorodost a chuť jít si za svým. Takže čím dřív se pětky zbaví pesimismu, tím rychleji získají sebedůvěru a jistotu, která jim pomůže růst a prosperovat.

Osudové číslo 6
U šestek půjde o to, aby si stanovily priority a směřovaly své síly na to, aby svých cílů dosáhly, protože nyní mají možnost ukázat svůj potenciál a tím mnoho získat. To, že se dosud nechaly utlačovat, přizpůsobovaly se i proti své vůli neznamená, že to tak musí být na pořád a jedinou cestou z toho není se jít hádat a bojovat. Stačí jen s vytrvalostí a trpělivostí pracovat na svém a samy sobě dokázat, že i šestky dokážou pracovat samy pro sebe a dosáhnout úspěchu. Konec měsíce bude vhodný k podepisování smluv, uzavírání kontraktů, ale také pročištění vztahů a užívání si pospolitosti. Když na něco není dobře vidět, tak je dobré si stoupnout na špičky nebo si pod nohy dát stoličku. Z výšky všechno vypadá úplně jinak.

Osudové číslo 7
Sedmičkám v březnu nepůjdou věci tak, jak by si představovaly a musí počítat s tím, že ne každý jim půjde na roku. Přitom ideální přístup je řídit se intuicí se zdravou dávkou rozumu. Možná se sedmičkám bude zdát, že ačkoli se snaží k druhým přistupovat se srdcem na dlani a jsou odmítány nebo nemají šanci, a ono to tak v tomto měsíci bude, ale to by jim nemělo vzít vítr z plachet a jako reakci aplikovat uzavírání se. Aby neblahé energie rychle odpluly, bude dobré překonat obavy a s odvahou jít, i když pomaleji za svými cíly. Vše je jen dočasné, a když člověk ví, co chce, tak ho od toho žádný nezdar ani zpoždění neodradí.

Osudové číslo 8
Na osmičkách tento měsíc bude, aby se pustily někam dál, protože to, na čem pracovaly, už mají hotové, dokončené, a ačkoli to pro ně skýtalo pocit jistoty, tak nyní je na čase jít dál. Na štěstí, tak jak jsou zvyklé, mají dostatek chuti, vytrvalosti a schopností, které jim nové začátky usnadní. Pozor však na lidi, které je budou cíleně vracet zpět nebo zkoušet si osmičky podrobit. Není třeba však brát věci a lid příliš vážně. Na výsledky v tomto případě bude dost času a myslet si, že něco není zvládnuto, je opravdu předčasné. Když osmičky zůstanou věrné samy sobě a svým cílům, tak navzdory jakýmkoli vlivům dojdou dříve nebo později ke svému.

Osudové číslo 9
Březen od devítky vyžaduje jen jednu věc: vědět co chci a jít si za tím s vůlí, iniciativou a motivací. Nyní není čas na legraci a spoléhání se na druhé. Podstatné je vybudit vnitřní potenciál, zmobilizovat síly, vzpomenout na dosavadní zkušenosti a jít přesně tam, kam je to samo vede. Tento měsíc je pro devítky skutečně důležitý (osudový) a vyhýbat se vlastní cestě by jen oddálilo a zkomplikovalo nevyhnutelné. V tomto úseku lze poznat sama sebe stejně jako své poslání a devítky vroste sebevědomí. Kolem devítek je dost lidí sebevědomích a odhodlaných, tak jen pozor, aby devítky nechtěly začlenit do svých cílů a odvést tak devítky od těch jejich. Řešení, výsledek předčí jakákoliv očekávání.