2013 – roční náhled

Po 366 dnech roku 2012, který nám mnoho dal, ale také mnohé odnesl, přichází nový rok. Opět si klademe otázky, jestli bude líp, nebo nám přinese ještě těžší zkoušky než ten přelomový rok předchozí… Mnozí se ještě stále necháváme ovlivňovat okolnostmi a lidmi kolem nás, zapomínáme na to, že je na nás, co se nám děje, jak se cítíme.
V roce 2013 půjde o vztahy, tak Vám přeji, ať se máte rádi, ať naleznete vztah sami k sobě, abyste tak měli otevřenou cestu k druhým lidem.
A vzhledem k tomu, že se tu objevuje znovu odkaz s číslem roku, tak již tušíte, že Vás budou i tímto rokem provázet oblíbené výklady pro jednotlivá osudová čísla. (Jak zjistíte své osudové číslo? Např. jste narozeni 31. 10. 1976, pak jednotlivé číslice sečtete následovně: 3 + 1 + 1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 6 = 28, dále součet „redukujete“ tak dlouho, až Vám vyjde číslice od 1 do 9, v daném případě 28 = 2 + 8 + 10 = 1 + 0 = 1… osudové číslo člověka narozeného 31. 10. 1976 je číslo jedna.) Nejprve se však podíváme, na jaké úrovni nám bude umožněn růst v roce 2013.
Z numerologického hlediska bude mít rok 2013 vibrace čísla 6. Pro nás to znamená „spojovat“. Zapomeňme na naší individualitu, z té nic neztratíme, pokud začneme opravdu komunikovat s druhými, naslouchat jim i sobě a společně vytvářet krásné dnešky a nádherné zítřky. Tím, že budeme spojovat, propojovat, oživovat týmového ducha, můžeme uskutečnit to, co dosud nešlo, ať jsme dělali, co jsme mohli.
Prostor, kde můžeme začít, je naše rodina, naši nejbližší. Lidé budou mít tendenci se sdružovat, což vztahy upevní… ne nadarmo nás je na této planetě tolik… vždy se najde člověk, který obohatí náš život a kterému i my můžeme přinést mnoho zkušeností, lásky a posílení. Bude vhodné období pro založení nebo rozšíření rodiny, romantické vztahy, zapomínat by se nemělo na to, že i sex je součástí našeho bytí a pokud se do něho vloží láska, pak se jedná o to, to nás po sexuální stránce dělá lidi. Pozor však na opačné tendence… můžeme se věci i lidi idealizovat (… a pak to vystřízlivění…), od idealismu není daleko k tomu, abychom přehnaně usilovali o dokonalost. Nezapomínejme, že pojem „dokonalost“ je jen úsilí některých manipulovat s námi. No, a pak jsou v tomto roce tendence k žárlivosti… k té není důvodu, pokud člověk věří sám v sebe a má rád, miluje.
V pracovní sféře se nám bude vyrovnávat čas, který věnujeme práci a čas, jež poskytneme sobě, druhým, prostě zase vztahům. Neměli bychom zapomínat, že k dobré pohodě našich duší patří i dobrá pohoda našeho těla, takže pohyb a relaxace by bylo dobré zařadit do našich programů, a nejen jako vratké novoroční předsevzetí. I letos bude vhodná doba na to činit změny rámci zaměstnání, podnikání. Můžeme hledat nové cesty, nové směry, jak se seberealizovat, půjde nám studovat, skládat zkoušky. Na mysli bychom však vždy měli mít, že tu nejsme sami, že naše konání se projeví ve společnosti a určitě by naše činy neměly mít čistě sobecký podtext. Produktivní a úspěšné obory budou ty, co jsou nějakým způsobem tvořivé, tzn. umělecké, řemeslné, prostě ty, kde je za člověkem vidět výsledek jeho činění. Ty ostatní obory nebudou skomírat, ale dá více práce výsledky odprezentovat (a opravdu zde nepůjde jen o slova). Nezaměstnání budou mít více příležitostí k nalezení práce. Pokud máte v úmyslu budovat nové firmy, obnovit jejich zařízení, pak jsou zde příznivé energie… a protože nejen prací živ je člověk, pak tendence roku prospívají i jakémukoliv budování, zařizování našich domovů a bude dobré si také čas od času udělat radost něčím pěkným nebo činností, která nás má za úkol prostě jen potěšit, pobavit.
„Šestkový“ rok je obdobím radostí života, jež nás může naplnit požitky smyslů, ať už se to týká naší duše či těla. Slovem tohoto roku bude „MILUJI“… miluji sebe sama, lidi, svět.
Z tarotových karet nás bude provázet karta Zamilovaných. Zamilovaní nám pomohou v rozhodování… jako bychom se ocitly na křižovatce a naším jediným úkolem by bylo rozhodnout se v tom, zda se budeme řídit srdcem či hlavou, nebo v ideálním případě se naše srdce propojí s hlavou, a pouze na každém jednotlivci záleží, z jaké pozice bude své rozhodování činit.
Ano, ještě mnozí z nás se raději řídí „rozumem“, je to tak z pozice zkušeností bezpečnější, ale v momentě, kdy se pustíme cestou lásky, vnímáním svých pocitů i pocitů druhých, projevením svých citů, můžeme dojít jen k tomu jedinému správnému rozhodnutí, bezpečí je pak samozřejmostí, o kterou není třeba usilovat.
Milenci jsou o lásce, sjednocování, vzájemnosti, předávání jeden druhému. Neznamená to však, že bychom se za každou cenu měli s někým spojovat a spojit, vytvořit závislé vztahy, které sice mají svou podstatu, ale nemohou růst. Důležité je nezapomenout na svobodu, umožnit sobě i druhým zažívat všechny zkušenosti, co ten který potřebuje. Když si osvojíme principy Zamilovaných, kterými je láska i svoboda, v srdci, mysli i v životě, pak dosáhneme důvěrného vztahu se sebou i se všemi okolo nás a tak načerpáme vše, co nám karta Zamilovaných a rok 2013 mohou přinést.