Září

Tento měsíc, ačkoliv začíná opět škola a mnoho povinností, tak nastává čas radovat se, ať už z toho, co jsme dosáhli nebo z toho co nás čeká. Strachy můžeme odložit a naopak si lze vložit svého života potěšení a pocit dokončení něčeho, na čem jsme dlouho pracovali. Jde o to, jakou náladu a energie vložíme do tohoto měsíce, tak se nám povede, dalšího tři čtvrtě roku, tzn. do poloviny roku 2013. Nečekejme hned nějaké výsledky, všechno, co má mít trvalou cenu, roste pomalu. Soustřeďme svou pozornost na důležité věci… na zdraví, práci, peníze i vztahy, na kterých nám záleží. Lidé v našem okolí nám mohou být inspirací svou rozhodností, vůlí a nadšením, s kterým si jdou za svými cíli, ale k tomu, aby nám byli také nápomocní, musíme ukázat, že i my sami máme své cíle a jsme schopni za nimi jít. V září, i když se to nebude zdát zřejmé na první pohled, máme šanci vstoupit na tu svou správnou cestu a získat na ní velmi cenné zkušenosti. A pokud se Vaše cesta nebude jevit zrovna snadnou, pak zkuste vydržet a neutíkat z ní… vyplatí se to.
Zářím letošního roku nás bude provázet Anděl starého vědění. Každý z nás je moudrý, ale tím, že jsme se naučili poslouchat jen ty, co v nás vyvolávají strach a bezmoc, tak jsme se v podstatě odpojili od své vnitřní moudrosti. I když vnímáme co je dobré a co ne, přesto to potlačujeme, vnímáme jen pochybnosti, ztrácíme se. Proto požádejme Anděla starého vědomí, aby nám umožnil se spojit se svou vnitřní moudrostí a ta nás vedla za svým srdcem, za svou duší. Napojit se na tohoto Anděla lze tak, že v meditaci nebo jen v osobním zklidnění, otevřeme korunní čakru a necháme se prostupovat jasným bílým světlem do všech buněk, dokud neucítíme klid a jasnost ve svých myšlenkách i pocitech.

Osudové číslo 1
Jedničkám by se v září opravdu mohlo dařit. Buď mohou nalézt svůj obor seberealizace, nebo odložit velký díl starostí, kterým se dosud musely zaobírat. Tentokrát se nebudou do věcí vrhat neplánovaně, ale krok za krok budou rozvíjet své projekty tak, aby získaly trvalé hodnoty. Společníky a průvodce si je však dobré vybírat promyšleně. Nejde o to, že by jedničkám mohly vědomě ublížit, ale o to, že by jejich nadšení mohlo být jen plácnutím do vody, a tak by v rozhodujícím momentě jedničky nemusely mít tu podporu, kterou očekávaly. V září však nebude možnost všechno dokončit, tak by si měly jedničky ohlídat, aby se nenechaly odradit, když ničeho nedosáhnou, na výsledky a úspěchy je času dost.

Osudové číslo 2
Dvojky jsou kartami vyzívány, aby projevily svou vůli a využily své schopnosti, aby samy zasáhly ve prospěch svého osudu. Opravdu nyní není třeba krčit se vzadu, ale aktivita bude to, co je může dovést k úspěchu. Ať už se týká činnost dvojek finančního nebo jiného úspěchu, pak se jim otevírá skvělá šance. A opravdu je na čase ukázat, co v dvojkách ve skutečnosti je. Umožní jim to i jejich okolí, které bude neochotné nějak se ve prospěch dvojek angažovat. To však není třeba vnímat jako problém. Koncem měsíce dvojky pochopí, že tím, že se nebály stoupnout do první řady, přineslo přesně to, co očekávaly. Dvojky – vezměte svůj život do svých rukou a vytvářejte z něj mistrovské dílo, jsou tu skvělé energie právě pro Vás!

Osudové číslo 3
Trojky budou mít v září potřebu bojovat, usilovat a snažit se, přitom jediné co jim pomůže je zdraví rozum a sebevědomí. Problém je že spíše chtějí uplatňovat vlastnosti své horší stránky, a tak závislosti, manipulace a neznalost správné míry je tento měsíc povede temnými uličkami. Jediné, co tím trojky získají, bude naprosté odmítnutí druhými lidmi. Trojky samozřejmě mohou tyto energetické tendence zvrátit, přestanou-li naslouchat svému egu a zaposlouchají se do rytmu svého srdce, které jim jediné může poradit, co je pro ně skutečně důležité a co již je na čase opustit.

Osudové číslo 4
Tendence energií plynoucích ke čtyřkám v měsíci srpnu pokračují a tak počátek měsíce bude spíše z těch těžších, kdy bude nutno hodně počítat a možná se i uskromnit, ale jednat proti svému přesvědčení by ani čtyřky tentokrát neměly. Získat mohou, ale z dlouhodobého hlediska je nutno počítat s tím, že se za všechno platí, takže opět kladu důraz na důkladné rozmyšlení se, před konáním kroků vpřed. Vzhledem k tomu, že na čtyřkách jsou vázáni další lidé, o to zodpovědněji by se měly čtyřky chovat. Konec měsíce však přinese zklidnění, energie se pročistí a začne být vidět, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Čtyřky se nemusí obávat změn, prostě jít dál.

Osudové číslo 5
Pětky momentálně netuší, kterou cestou se dát a tak spíše rozvíjejí teorie, než ab y se do něčeho konkrétně pustily. Ale to nebude trvat dlouho, samozřejmě pětkové nespoutané energie si naleznou prostor pro seberealizaci. Tentokrát se však vyplatí nic neuspěchat a přece jen si vše důkladněji promyslet. Lidé kolem pětek nebude vysloveně proti jejich zájmům, ale nedá se počítat s tím, že by něco poskytli snadno nebo bez podmínek. Jistá dávka pozornosti pětkám zajistí, že si své věci ohlídají tak, aby neměl nikdo jiný možnost převzít je do svých rukou.

Osudové číslo 6
Pro šestky je v září obzvláště důležité, aby samy dokázaly odložit to, co k jejich životu nepatří, ať už to jsou věci, lidi nebo myšlenky. Provětrat skříně i hlavu jen urychlí očistu, která je pro šestky nyní nejdůležitější. A pokud to chtějí vzít opravdu z gruntu, pak se mohou očistit i na fyzické úrovni a to zvýšeným příjmem tekutin nebo za pomocí bylinných čajů (rakytník, kopřiva, nebo jemnější řepík). Od lidí ve svém okolí mnoho upřímnosti a pomoci není dobré čekat. Konec měsíce by však měl šestkám pomoci a to na všech úrovních, takže jediné, co si šestky potřebují při sobě za všech okolností je víra, že vše jde svým přirozeným vývojem, nic se neděje proti jejich dobru a má svůj smysl.

Osudové číslo 7
Sedmičkám přichází tento měsíc skvělá šance udělat terno, které by jim mělo především poskytnout pocit uspokojení na té pocitové stránce. To, že se k věcem sedmičky postaví čelem a s patřičnou vážností pomůže jen k tomu, aby koncem měsíce měly doslova pocit, že jsou za vodou a zavládne u nich hluboká spokojenost. Jen je třeba počítat s tím, že okolí bude sedmičkám házet klacky pod nohy. Podceňovat protistranu se nevyplatí, a pokud to bude možné, bude lepší konfrontaci odložit na příznivější období. Pokud sedmičky vědí, kam směřují, pak by je nemělo nic zastavit, k myšlení je dobré používat srdce.

Osudové číslo 8
Pro osmičky bude nyní nejdůležitější, aby se držely svých zavedených postupů, názorů i zvyků a nenechali se unést fantazií a domněnkami. Sice se jim nabídne mnoho lákavých, okouzlujících možností, ale nyní je snadné osmičky oklamat, tak proč tomu dávat šanci. Kritika a neochota pomoci ze strany druhých také není důvodem nechat se odradit. Podstatné je opravdu stát pevně nohama na zemi, sny nechat v říši snů, nevytvářet obavy a pochybnosti a počkat na lepší období.

Osudové číslo 9
I devítkám se může v září dařit bez problémů, pokud nebudou chtít něco uspěchat nebo příliš tlačit dopředu. Jsou zde i příznivé energie pro navazování vztahů, uzavírání smluv a dohod. Není však prozřetelné myslet si, že je protistrana neinformovaná nebo dokonce hloupá… dokáže se snadno a s přehledem o své zájmy zasadit a udělat ze sebe pro devítky tvrdý oříšek. I tak si devítky září skvěle užijí, protože budou moci využít svůj obrovský potenciál a zdravě si zasoutěžit. Prostě tentokrát pro ně neexistuje problém, který by devítky nezvládly.