Únor

Energie plná šancí, příležitostí a možností k nám proudí i v měsíci únoru, je však třeba odhodit strach, a když bude třeba, tak i zariskovat. Únor letošního roku je v životě lidském opravdu měsícem osudovým a lidstvo svým podvědomím chápe, že je nutno touto cestou jít. Někomu se půjde s lehkostí, jiného každý krok bude stát mnoho sil, ale na každém posunu bude patrné, že kráčíme správnou cestou. Důležité bude, abychom se naučili spoléhat sami na sebe, když hledáme pomoc, nejprve si pomoci sami, vzbudit v sobě motivaci, rozhodnost i podnikavost. Koncem měsíce dojde ke zklidnění a vše jakoby dosedne na své místo a dostane svůj smysl. Je čas začít.
Únorem nás bude tentokrát provázet Anděl rozhodnosti a nové orientace, který nás vede k tomu, abychom o sobě začali rozhodovat a nebylo o nás již rozhodováno, jinak naslouchat svému nitru a kdykoli se zastavit a rozhodnout, jakým způsobem budeme pokračovat. Umožňuje nám propustit to, co k nám již nepatří a posunout se dál, neuváznout.
Jistě znáte figurky tří opiček, kde jedna si drží uši, druhá, oči a třetí zakrývá ústa. Tento Anděl nám pomáhá sklonit ruce ze svých uší a přijmout i to, co slyšet nechceme, tím, že neposloucháme, ale nasloucháme. Pomáhá nám odkrýt oči, podívat se na vše tak, jak věci ve skutečnosti opravdu jsou. A pomáhá odkrýt ústa a vyslovit své stanovisko a rozhodnutí s láskou, pravdou a odvahou.

Osudové číslo 1
Jedničky mají tendenci stále něco začínat a ani tento měsíc nebude jiný. Otázka zní, jestli se skutečně staví na startovní čáru nebo musí začít ještě jednou a to od začátku. Toto nekončící začínání už samotné jedničky příliš nebaví a poněkud jim bere chuť pokračovat, kladou si otázku, jestli vůbec něco má smysl. Není však třeba na sebe spěchat, jedničkám se vyplatí vyčkat na moudré rozhodnutí a to tento měsíc nelze hledat u druhých. I oni jsou poněkud nestálostí jedniček rozladění a raději ustupují ze scény, aby poskytli prostor pro uvědomění si jedniček jejich směřování. Koncem měsíce se jedničky vyladí s energiemi měsíce a v jejich životě nastane pokoj. Karty radí jedničkám, aby se tento měsíc zdržely při zemi a dívali se ne věci realisticky.

Osudové číslo 2
Dvojkám se v únoru nabídne šance nějakým způsobem položit základy k novým možnostem nebo zajistit to, co již započaly v předchozích obdobích. Měsíc se opravdu plynule rozeběhne, budou přicházet dobré zprávy a skvělé inspirace a i závěr měsíce bude mít tendence poskytnout dvojkám obohacující zkušenosti a stability. Možná jim k tomu napomůže člověk, který přinese opravdu důležité informace, které jsou jinak běžnému člověku nedostupné a navíc dvojky provede jako remorkér do bezpečí. Karty radí, aby dvojky projevily důvěru v sebe, v druhé, ale i ve smysl veškerého dění.

Osudové číslo 3
Trojkám se tento měsíc nabízí šance překonat dosavadní úrovně a stavy. Bude však přitom třeba použít všechny nasbírané zkušenosti a ukázali sobě, Světu i Vesmíru, co v nich skutečně je, i když to momentálně v nich jen dřímá. Trojky se však bojí riskovat a jsou přehnaně opatrné, ale nebude od věci tento postoj odbourat. Něco začaly, tak proč nyní utíkat někam zpět? Navíc se mohou spolehnout na upřímné a otevřené jednání druhých lidí, kteří je bez výjimek podpoří. Takže odložit strach a ukázat svou tvořivost a očekávat zázraky trojkám poskytne zdroj nové energie a možnost vydat se novými směry s optimizmem a nadějí. Hlavně nezapomínat, že kdo nic nedělá ani nic nezíská.

Osudové číslo 4
Čtyřky jsou spolehlivé, praktické a mají rády, pokud před sebou mají jasný směr a cíl, a únor by jim to měl poskytnout. Pro čtyřky nastává nyní období, kdy bude možné začít právě realizovat své vize, už není na místě čekat, ale jednat. Neexistuje problém, který by čtyřky nyní nezvládly a neuskutečnily své představy v realitě. K tomu, aby si zajistily pomocníky, stačí, pokud budou mít představy jasné a s citem si získají důvěru lidí, které chtějí ke svému projektu přizvat, nebo se jich nějakým způsobem dotýká. A jak jsem již naznačila, čtyřkám se může opravdu v únoru podařit mistrovský kousek a doslova překonat sama sebe.

Osudové číslo 5
Pětkám na dveře zaťukají problémy, které nějakým způsobem odsouvaly nebo přehlížely, takže si nyní budou žádat řešení. Protože jsou zvyklé žít spíše v zajetí svých snů, představ a vizí jen těžko se budou stavět nohama na zem a věci budou tedy řešit skrze své city a emoce. Tentokrát se nedá ani počítat s tím, že by své úkoly převelely na někoho jiného. Dá se očekávat, že se pětky setkají s odmítáním, neochotou a „blbou“ náladou druhých. Takže tentokrát pětky budou donuceny poněkud zvolnit, ne-li se zastavit, aby si promyslely, kudy povede jejich další cesta, aby získala opět nějaký smysl.

Osudové číslo 6
Na šestky v únoru čeká nějaké vážné rozhodnutí, které je by je mělo posunout blíže k jejich cíli, a z počátku se opravdu budou cítit, jako když jsou na správném místě, ve správný čas a jejich radost opravdu bude bezbřehá. Je pravda, že jejich úspěchy vyvolají v ostatních závist a také rozladění, že si šestky jedou svou cestou, aniž by vzali do vleku své blízké. Pokud dojde na nějaké vyřizování účtů, pak by se šestky měly mít na pozoru, aby je právě ti nejbližší nezradili. Každopádně, pokud se šestky nechají zviklat názory a postoji druhých, tak jejich chvíle slávy bude velmi krátká. Koncem měsíce se mohou ztratit a bude nutné hledat opět novou cestu.

Osudové číslo 7
Sedmičky začínají mít pocit, že věci už nejsou takové, za jaké je měly, a vše se začíná hroutit nebo vlivy zvenčí nejsou tak pozitivní, jako bývaly. Přitom se sedmičky nemíní jen tak snadno vzdát a chtějí za každou cenu pokračovat. Pokud však sedmičkám něco nefunguje, pak nemusí hledat viníky venku. Tam opravdu mají, až neskutečnou, podporu a právě lidé kolem jsou prostor, z kterého mohou sedmičky čerpat. Koncem měsíce by se mělo vše vyrovnat a nalézt adekvátní řešení současné situace. Vesmír očekává od sedmiček větší zodpovědnost vůči sobě i druhým.

Osudové číslo 8
Osmičkám se v únoru vyplatí mít oči na stopkách, ohlídat si všechny vstupy a nenechat se ovlivnit emocemi. Bude to čas, kdy si osmičky budou pracovat na svém s vytrvalostí a silou sobě vlastní i s tím, že opravdu do toho dají celé své srdce. Ale jak již jsem předeslala, tak bude na místě být bdělé, co se týká mezilidských vztahů. Kolem osmiček je neustále dost lidí, kteří je chtějí podfouknout, okrást nebo jim prostě nějak uškodit. Není to však vysloveně zaměřeno proti osmičkám, ale je to z pozice sobectví druhých lidí. Rozumné bude si lidi držet od těla. Pokud si osmičky nedají pozor, pak bude dobré počítat s tím, že něco bude ukončeno a pro osmičky to vše bude znamenat nový začátek.

Osudové číslo 9
I devítky budou brát rozum do hrsti, protože jim půjde o to, aby k něčemu dospěly, něco pochopily a nějak se rozhodli. A podle všeho se jim toto velice rychle podaří, takže chytnou opravdu skvělou vlnu, která je vynese hodně vysoko. Ale snad proto, aby nezpychly, přece jen bude něco, co vyrovná jejich strmé stoupání, aby záhy rychle neklesly nebo dokonce padly. Budou to lidé v jejich okolí, kteří je poněkud stáhnou dolů, na pevnou zem. Nebudou to však síly, které by vše zhatily, protože devítky v sobě mají sebevědomí a suverenitu, kterou nic a nikdo neutlumí. To, do čeho devítky dají sílu, to vybojují.