Srpen

V srpnu ve všeobecných tendencích a energiích jde o to, abychom nic neuspěchali, nic příliš netlačili dopředu a udržovali se v poklidu a harmonii, protože jen tak můžeme udělat ten správný krok. To, však neznamená, že bychom neměli dělat nic. Na místě je postupovat krok za krokem, vše si důkladně ověřit s vědomím, že pokud se nyní do něčeho pustíme, pak nebude snadné nebo dokonce možné z toho utéct, dokud nebude opravdu hotovo. Tento měsíc nás budou provázat lidé, kteří budou našimi projekty potěšeni, ale než se nějakým způsobem rozhoupou k tomu, aby nám projevili podporu a třeba nám i pomohli, bude na nás, abychom se obrnili trpělivostí. Spěch se tento měsíc opravdu nevyplatí. Koncem měsíce však získáme na sebejistotě a nápady, které v ten čas přijdou, je přinejmenším dobré si zaznamenat, abychom je v pravý čas mohli realizovat. V rukách máme vše, co potřebujeme, abychom šli svou správnou cestou.
Srpnem roku 2012 nás bude provázet Archanděl Chamuel, který nám právě má dopomoci k tomu, aby se nám dařilo žit v harmonii a vyrovnanosti, v lásce a sounáležitosti. Pokud se na něho budeme chtít napojit, pak si stačí vizualizovat růžový paprsek, který k nám proudí až z hlubokého vesmíru a přináší nám lásku. Tuto energii pak stačí jen dlouze a hluboce nadechovat a naplnit se tak dobrosrdečností, jemností a vděčností, čímž přivedeme v soulad své pocity a chování. Lidé, kteří prožili dětství bez pocitu lásky a bezpečí Archanděl Chamuel právě pomáhá zahojit rány, které jejich duše i psychika v tomto období života obdržela tím, že navrací člověku důvěru a bezpečí do mezilidských vztahů.

Osudové číslo 1
K jedničkám se opět navrací klid, dobrá nálada a jistá uvolněnost, i když to neznamená, že už mohou jedničky jen tak profitovat ze svého předchozího snažení se. Přece jen ještě bude třeba obhájit své pozice, i když to svou rozhodností a cílevědomostí dokážou celkem snadno. Na místě není žádná lehkomyslnost, znamená to tedy pokračovat tak, že všechno se nějakým způsobem vrátí… v zájmu jedniček je, aby se jim vrátil smysl, s kterým do projektů vstupovaly. Tentokrát lze okolí plně důvěřovat, protože lidé, kteří budou nějakým způsobem pro ně důležití, se projeví upřímně a ze své nejlepší stránky. V srpnu se jedničky mohou odpoutat od něčeho, co k nim již nepatří, ale pozor na to, aby za sebou dveře nezabouchly i v případě, pokud některé záležitosti nebo lidi v jejich životě ještě mají své místo.

Osudové číslo 2
Dvojky se v srpnu užijí to, co milují ze všeho nejvíce… tedy spolupráci, láskyplná setkání anebo třeba potkají nového, perspektivního partnera ať už pro lásku nebo práci. Takže, jak to napsat obsáhle… dvojky se budou cítit skvěle a jejich srdce doslova bude jásat. Přitom lidi, kteří budou dvojky provázet nebo se objeví, budou sdílet s dvojkami vše, na co si jen lze vzpomenout a samozřejmostí je tentokrát i podpora a pomoc z jejich strany. Ale snad proto, aby vše bylo v rovnováze, konec měsíce přinese dvojkám lehké vystřízlivění v podobě kritiky, která bude pramenit jen ze závisti. Tak se snad dvojky nedají odradit…

Osudové číslo 3
Trojky čeká rozhodování, u kterého bude třeba používat jak hlavu, tak i srdíčko, protože co nyní zasejí, také sklidí. Co jim může pomoct, o co se mohou opřít, je bezpečí a jistoty, které si zas svou cestu v sobě vybudovaly. Jakoby v sobě měly chrám, který, pokud se do něj uchýlí, jim poskytne zázemí, klid a pocit spokojenosti, z kterého mohou čerpat bez omezení. Lidé kolem trojek příliš nápomocní nebudou. Není to proto, že by pomoci nechtěli, ale mají zábrany a dost dobře nevědí, jak k trojkám přistupovat, aby to trojky byly schopny přijmout. Koncem měsíce se opět v trojkách probudí kreativní schopnosti, které jim pomohou realizovat další ze svých snů. Podstatné je tedy, aby trojky naslouchaly samy sobě.

Osudové číslo 4
Čtyřky v srpnu budou moci ukázat, co v nich je a popravdě, bude to také vhodné, protože se pohybují na rozcestí, a ačkoliv více méně nemají o co přijít, tak by měly počítat, že se jim vždy vrátí jen to, co vyšlou ze sebe ven. S ostatní lidmi budou čtyřky navzdory svému přímému jednání v harmonii, takže je možno navazovat kooperace nebo nové vztahy, je možno počítat s kladnou odezvou. Koncem měsíce však poněkud narazí na nepřízeň, která by jim mohla přinést pocit nebezpečí, což by mělo za následek zpomalení či zastavení v jejich cestě, ale pokud si před sebou udrží vidinu svého cíle, pak neztratí naději na úspěch.

Osudové číslo 5
Pětkám se v srpnu může podařit překonat vše, o čem dosud jen snily, plánovaly a učinit tedy velký krok vpřed. Potřeba je k tomu vzít dosavadní zkušenosti a prokázat, že na to, o co jim jde, také mají dostatek vytrvalosti a dovedností. Pětkám samozřejmě toto bude vyhovovat a s vitalitou a odvahou jim vlastní se pokusí prosadit. A protože se i ostatním bude projekt pětek zamlouvat, je možno počítat s podporou a to i peněžní, pokud to projekt vyžaduje. Pětky i na konci měsíce budou moci být spokojené, především proto, že se vše bude odehrávat přesně ve vibracích, které pětky milují a rozumí jim. Je čas dělat změny a postoupit dál.

Osudové číslo 6
Šestky tento měsíc budou potřebovat zabojovat, aby uhájily své pozice a zájmy, k čemuž by jim měla pomoci jistá rozhodnost, tzn. vědět, co chci. Nerozhodnost, o které karty mluví, jim sice jejich cestu nepokazí, ale určitě prodlouží a mohla by vyvolat v šestkách obavy o jejich budoucnost. Od druhých lze očekávat, že šestky nikdo neodsoudí, projeví zájem, nebude škodit, ale ani pomáhat. Pocit bezpečí, zázemí a pochopení opět šestky zaznamenají koncem měsíce. Takže aby se šestkám podařilo překonat svůj stín, pak „postačí“, pokud změní svůj náhled na věc a nenechají se chytit vlastním strachem.

Osudové číslo 7
Sedmičkám něco nevyšlo, jak si představovaly a mají tendenci se stáhnout, aby jim nebylo ublíženo víc, než by unesly. Ale takový to postoj je naprosto nemístný, protože s odvahou a důvěrou v sebe, a zase jen v sebe, mohou jít svou cestou, kterou si vysnily. Okolí na projekty a nápady sedmiček dokáže nahlížet realisticky a objektivně, takže by sedmičkám mohlo být opravdu prospěšné, tím, že sedmičky postaví nohama na zem, pokud tedy dokážou patřičně naslouchat. A to je to, co sedmičky potřebují, získat aspoň nějaké jistoty a místo, odkud se mohou odrazit dál, vstříc budoucnosti.

Osudové číslo 8
Osmičky začínají v srpnu realizovat plán, o kterém již dlouho uvažují a slibují si od něho, že upevní to, co dosud dosáhli. Z počátku se tomu budou více věnovat hlavou než srdcem a vše si budou důkladně propočítávat, aby v budoucnosti nepropadly něčemu, čemu by nemohly dostát. Kolem osmiček se nalezne dost lidí, kteří budou k jejich projektům více než skeptických, možná i budou mít pocit, že je osmičky obcházejí. Mohlo by se tak snadno stát, že by to chtěly osmičkám aspoň trochu zavařit. Sice ne vše bude tak, jak si osmičky představují, ale pokud budou mít oči otevřené, pak se jim naskytne nečekaná šance zvrátit nastartované dění ve svůj prospěch. Než se tedy vše bude realizovat, je potřeba počítat s komplikacemi, které však nejsou natolik nebezpečné, aby osmičkám vše překazily.

Osudové číslo 9
Devítky se potřebují v srpnu pustit do věcí, do kterých se jim vůbec nechce, protože nemají představu, jak vše může skončit. Přitom začátek bude opravdu nad jakákoliv očekávání a bude se zdát, že úspěch je doslova na dosah. Je možné zkusit opravdu netradiční postupy a užívat si dílčích úspěchů, k čemuž pomůže i nadšení a energické zapojení se druhých lidí do projektů devítek. A ačkoliv se to zpočátku měsíce nezdálo, lze opravdu něco dotáhnout do konce. Je možné, že se ukončí i něco, s čím se původně nepočítalo, ale to jen proto, že už to v životě devítek není třeba. Prakticky záleží jen na devítkách, kam svou cestu nasměrují.