Říjen

V říjnu můžeme očekávat, že pokud se opravdu postavíme za své, jasně dáme najevo, o co nám jde a neustále budeme motivováni svými zájmy, tedy neztratíme ze zřetele své cíle, pak lze opravdu překonat nepřekonatelné anebo probudit něco, s čímž jsme už vůbec nepočítali. Od lidí kolem nás lze počítat leda s tím, že nás svými starostmi o nás budou chtít od našeho konání zradit a naše zájmy se jim nebudou ani trochu líbit. Fakt však je, že v podstatě není třeba, abychom někoho brali na pomoc. Tento měsíc půjde nejvíc o to ukázat sami sobě, co v nás je, jaké máme zájmy a jak si za nimi dokážeme jít. I když nás některé věci donutí vystřízlivět a podívat se na věc reálně, pak by nebylo dobré se vzdávat, jen tak můžeme dojít ke svému srdci.
Říjnem letošního roku nás bude provázet Anděl smrti a znovuzrození. Nemusíme se bát, že by s námi nebo s někým blízkým byl konec, ale pokud jsme připraveni opustit vše, co k nám již nepatří, co nás brzdí, pak můžeme požádat tohoto Anděla, aby nám byl, při této části naší cesty, nápomocný. Stačí ho jen požádat, aby nás provedl temným tunelem a vyvedl nás na světlo, kde pocítíme příliv nové energie, pocit štěstí a svobody… právě jsme se znovu zrodili.

Osudové číslo 1
Jedničky do října vstupují s jasnou vizí toho, čeho chtějí za tento měsíc dosáhnout a pokud tomu tak není, tak si to ujasní hned v první dny. Již od začátku totiž jedničkám bude vše zapadat do soukolí a půjde všechno jako na drátkách… konečně po několika měsících získají pevnou půdu pod nohama. Proto, aby si jedničky získaly podporu druhých, musí za nimi přijít s jasnými návrhy a ucelenými projekty, na pouhé sny nyní není místo. Jedničkám se tak může podařit odstartovat nový projekt, podstatné však bude, aby si ponechaly prostor pro jeho rozšiřování nebo korekci, není třeba všechno stihnout za pár dnů jednoho měsíce.

Osudové číslo 2
Dvojky se v říjnu mají tendenci, po dynamickém září vrátit do starých kolejí a opět se postavit do role těch nenápadných, tichých a úslužných. Než tak učiní, možná by nebylo od věci zhodnotit, zda je tohle opravdu jejich touha, protože to, co dokázaly za minulý měsíc, se budeme mít tendenci pak vytratit jako pára nad hrncem. Důsledkem bude přinejmenším pošramocené sebevědomí a odliv příznivců. Možná však, že tyto zkušenosti mají dvojkám ukázat, jaká je jejich cesta a i přes nepříznivé zkušenosti mohou dojít samy k sobě.

Osudové číslo 3
Trojky vstupují do října s přesvědčením, že již jejich snažení dosáhlo požadovaných met a tak si budou z počátku užívat spokojenosti, stability a pocitu bohatství, ať už toho hmotného nebo duševního. I po vztahové stránce se dá říci, že si budou trojky užívat. Ale přece jen si ty růžové brýle i v říjnu budou potřebovat sundat, protože vnitřní pocity jaksi nebudou korespondovat s realitou, která bude přicházet z venku. Jde o to, že lidé kolem trojek jsou v zajetí naprosto jiných pocitů a jen trpně se utápí ve svých problémech a mají pocit, že je trojky nemohou nebo nechtějí chápat. Počáteční rozjezd se tak najednou zpomalí, možná až zastaví a trojky budou muset hledat jinou cestu anebo se smířit, že se na své cestě na nějaký čas zastaví.

Osudové číslo 4
Čtyřky sice mají spoustu nápadů a projektů, které by chtěly realizovat, ale jaksi se jim nedostává na nich prostředků nebo přeceňují své možnosti. To je samozřejmě bude zlobit a bude jim ubírat na chuti realizovat třeba něco jiného, reálnějšího. Přitom celá podstata tkví v tom, že se spojí s někým, kdo má stejné nebo podobné zájmy a společně by se mohli domluvit, jak si budou nápomocní. Čtyřkám tedy ze všeho nejvíc pomůže, pokud hned na začátku měsíce soustředí svou pozornost na to, aby své plány zharmonizovaly s realitou a rozhlédly se kolem sebe. Řešení je to, že si čtyřky poupraví názory i pohled na druhé.

Osudové číslo 5
Pětky se do října vrhnou s bojovností, plné síly a odhodláni se porvat s čímkoli, co jim přijde do cesty. Pravda je však taková, že si říjen mohou užít v klidu a výhodnější pro ně bude se zklidnit a spíše vyčkat, jak se vše bude vyvíjet, než nějak aktivně, možná až agresivně a za každou cenu, usilovat o kdo ví co. Zpomalení a vyčkávání je ta správná taktika, jak pětky mohou vyčerpat všechny možnosti, které jim tento měsíc nabídne. Koncem měsíce se začnou pětkám otevírat příležitosti na citové uspokojení, ale i eventuality, v kterých by se pětky mohly v budoucnu solidně realizovat.

Osudové číslo 6
Šestky mohou v říjnu získat mnoho zkušeností a dojít k hlubokému uvědomění, ale samozřejmě k takovým věcem se nechodí po cestách vysypaných zlatem, ale plným kamenů, propastí a prudkého stoupání… jinak by se dalo říci, že k tomu, aby šestky přehodnotily některé své názory a postoje, budou muset zabrat. Neříkám, že to bude snadné, ale zase se dá počítat s tím, že těžké to bude jen po nějaký čas, a když budou šestky vytrvalé, pak ke svému cíli dojdou. Nemusí se obávat, že by jim někdo házel klacky pod nohy. Pro šestky je důležité, aby si touto fází prošly, jedině tak se dostanou dál.

Osudové číslo 7
Sedmičky nyní budou potřebovat se jasně postavit za své a obhájit pozice, které doposud vydobyly. Sice budou mít tendenci raději utéct, než se s něčím potýkat, ale pokud vytrvají, pak s koncem měsíce plně pochopí, kde je jejich místo a jaké je jejich správná cesta. Lidé v okolí se nejprve postaví do vyčkávací pozice, možná projeví jistou nelibost, ale vysloveně škodit nebudou. Sedmičky by měly převzít zodpovědnost za své chování, nikdo jiný to za ně neudělá, protože co zasejí, také sklidí.

Osudové číslo 8
Osmičky se v předchozím období pustily do projektů, které je poněkud děsily, ale nyní se jim může ukázat smysl jejich konání a konečně se jim blýskat na lepší časy. Ačkoliv budou vyhlídky hned od počátku příznivé, osmičky si zachovají hlavu na krku a neutečou do říše snů a iluzí, takže si všechno patřičně ohlídají. Možná, když do záležitostí vloží více srdce, tak se na konci měsíce nebudou cítit tak unavené. Okolí začne však postup osmiček hodnotit pozitivně, je však třeba, aby jim osmičky jasně osvětlily, co jim přinášejí. Pro osmičky bude nyní nejlepší, pokud si zachovají svůj styl chování… tedy jasné, poctivé a přímé jednání.

Osudové číslo 9
Devítkám nyní půjde o to, aby zvolily nějakou jinou cestu… jakou a kam by měla vést, zatím samy netuší. Samy jsou si však vědomy, že je nutno zapracovat na tom, aby se jim i nadále dařilo a i když budou některé jejich pokusy poněkud amatérské, pak jim jejich snažení alespoň dočasně může přinést nějaký zisk. Bude však třeba, aby se s někým spojily, kdo jim bude ochotný a schopný vypomoci. Když se vydají svou cestou osaměle, pak mohou počítat s tím, že měsíc říjen jin na náladě a optimismu nepřidá. Je však možné, že nepříznivé zkušenosti je obohatí stejně nebo více, jako kdyby šly snadnější cestou.