Březen

V březnu, ještě než se dočkáme prvního jarního dne, je nutné počítat s tím, že mezi lidmi bude panovat značný nesoulad. Každý bude chtít vybojovat své a to za jakoukoli cenu, jako lidé zapomněli na svá srdce, na slušnost a lásku a preferovali jen svá ega a sobectví. Není to o to, že by se lidé najednou stali bezohlednými a necitelnými, ale jednak jsou již po zimě vyčerpaní, dostavuje se únava, ale už také veškeré zásoby, ať už se týkají osobních energií nebo třeba finančních zdrojů jsou na hranici existenční krize. Ale nic není jen černé, vždy když se dostaneme na dno, pak máme skvělou šanci odrazit se od něho a začít stoupat. A o tom právě vypovídají karty, které provází tento měsíc. Můžeme třeba ten první jarní den považovat za nový začátek a vykročit vstříc novým projektům, učinit změnu, na kterou jsme dlouho čekaly a chopit se možností, které nám následně přijdou do cesty. Vždyť nemusíme dělat konečná rozhodnutí hned na začátku, ale můžeme své tělo, myšlení i svůj život rozhýbat, aby vše bylo po celý rok pružné, flexibilní a kreativní.
Do března nás bude provázet Anděl trpělivosti a nezávislosti na čase. Naučit se trpělivosti v dnešní uspěchané době se může zdát jako paradox. Zvykly jsme si, že musíme jít s dobou, na nic nečekat a za své se rvát, ať to stojí, co to stojí. Přitom pro Vesmír čas nic neznamená. Naopak, všechno má svůj čas. Jsme zvyklí usilovat, snažit se, kdo zůstane stát, nemá další šanci. Anděl trpělivosti a nezávislosti na čase nám pomáhá si uvědomit, že pokud se nám něco momentálně nedaří, možná že jen na to není ten správný čas. Ani jablko ze stromu neutrhneme, pokud nezasadíme strom, na jaře strom vykvete a z květu se za několik měsíců nestane plod. Stačí si jen počkat, a pak se věci začnou řešit samy jakoby zázrakem. Někdy nám ani nepřísluší zasahovat do dané záležitosti, jen počkat a užít si tu cestu k danému cíli. Vždy jsou pro nás plody přichystány, pokud nebudeme chtít vše hned.

Osudové číslo 1
Jedničky v lednu budou potřebovat především ze sebe vydobýt rozhodnost, přesvědčivost a pevnou vůli, místo toho, aby si myslely, že už jsou za vodou. Bez diskusí, už toho zvládly mnoho, ale stále ještě hotovo nemají. Nebude špatné udělat si rekapitulaci a usměrnit svůj další postup. Nejde o to, že by jim „osud“ do cesty chtěl klást překážky, ale někteří lidé určitě. Tentokrát jedničkám hrozí nepříjemné střety a boje o pozice i prostor ze strany druhých. A koncem měsíce by se jedničky neměly zapomenout hodně rozhlížet, protože jim přijde šance, která je posune o hodný kus dál.

Osudové číslo 2
Dvojky si i v březnu uchovají své energie a proplují jím bez zásadních změn a nečekaných událostí. K tomu jim postačí, když budou vědět, co chtějí, čeho potřebují dosáhnout a využijí svých předností. Pokud dvojky budou chtít pomoc, podporu, pak se je na koho obrátit, ale iniciativa musí vyjít od dvojek samotných. Podstatné je nezapomínat na zodpovědnost a nebát se postavit se za své.

Osudové číslo 3
Trojky mají své sny, ale otázka zní, jestli by nebylo vhodnější mít pevné cíle a vize, aby trojky snadno nepřišly o iluze. Přitom se všechno děje podle přirozených procesů, tak aby i trojkám byl zaručen jejich růst, takže přílišným zasahováním a usilováním lze dosáhnout jen neúspěchu. V březnu budu přínosnější spoléhat se na sebe, okolí bude nerozhodné i neochotné pomoci, byť jen radou. Koncem měsíce, s příchodem jara, se však trojkám otevřou nové perspektivy a možnosti, které jejich pozici přece jen upevní. Tento měsíc jim umožní se zbavit svých závislostí.

Osudové číslo 4
I z počátku měsíce si čtyřky uchovají optimistický pohled na svou budoucnost, ale nedá se očekávat nějaký výrazný posun v jejich záležitostech, protože přece jen energie nejsou všeobecně nastaveny příliš pozitivně a brzy něco nebo někdo postaví do cesty překážky a potíže. Ten kdo čtyřkám pomůže, budou zase jenom čtyřky neboli „pomož si a bude ti pomoženo“, prostě vhodnější je spolehnout se na sebe. Koncem března však čtyřky opět získají pevnou půdu pod nohama a jejich cesta nabude pevnějších obrysů. Bránit se změnám není na místě.

Osudové číslo 5
Pětkám dal únor poněkud zabrat, ale březen jim vše vynahradí. Mohou se vysloveně těšit na pohodový měsíc, kterému nebude chybět šťáva v podobě něčeho napínavého a vzrušujícího. Pětkám půjdou do cesty i lidé, kteří s nimi budou jednat otevřeně, bez postranních nekalých úmyslů. Mohou se vytvořit skvělé pracovní týmy, přátelská i partnerská spojení. I samotné pětky budou březen hodnotit jako velmi cenný, přínosný, prostě teď hrají se šťastnými kartami. Jste pětka a dosud jste seděly v koutě? Pak využijte nynější přízně vyjít na slunce a realizovat své sny.

Osudové číslo 6
Mají šestky dojem, že je minulý měsíc zavedl do slepé uličky? Pak si stačí jen uvědomit, že i slepá ulička má svůj východ. Není nutné dlouho omezovat své možnosti, stačí opět uchopit svou víru a jít za svým vítězstvím. A ani není nutné se snažit samostatně. Kolem šestek je mnoho lidí, kteří na ně počkají a s rozvahou přiloží ruku k dílu. I šestkám konec měsíce přinese obrovskou šanci splnit si svá přání. Pokud se tato přání týkají citových záležitostí, pak jsou šance o to větší. Už není čas na sezení v koutku, je tu nový začátek.

Osudové číslo 7
Sedmičkám se v březnu naskytne možnost urovnat spory a uzavřít dohody, na kterých jim hodně záleží. Řešení se budou objevovat sama a jsou tu velké tendence získávat, pokud si samy sedmičky nebudou klást omezení a otevřou se i zázračným řešením. Opět si získají důvěru druhých a společnými silami půjdou uskutečňovat cíle, které jsou pro všechny zúčastněné důležité. Ale těšit se z výsledků ještě čas není. Přece jen se naskytnou okolnosti, které sedmičky donutí zabrat a postavit se ke svým povinnostem čelem. Není se však třeba bát, schopnost vypořádat se s tímto sedmičkám nechybí.

Osudové číslo 8
Měly osmičky v posledních měsících pocit, že je „osud“ zkouší víc, než je zdrávo? Tak v březnu si konečně vydechnou. Doslova zázrakem se vše změní, bolesti odezní, nedorozumění se vyjasní, ztracené se objeví. Nálada se obrátí ze dne na den a i pragmatické osmičky pocítí záplavu optimismu a euforie. V jejich životě by se mohl vyskytnout nový člověk, který přináší velmi zajímavé možnosti na uspořádání budoucnosti. Osmičkám doporučuju ukázat, kým skutečně jsou. Pokud chtějí osmičky započít nějaký nový projekt, přišla jejich chvíle. Nelze ale hned očekávat nějaké zásadní výsledky. Osmičky opět berou svůj život do svých rukou.

Osudové číslo 9
Tak jak musely devítky minulý měsíc zabrat, je patrné, že nyní na ně doléhá únava a nejraději by někam zalezly, aby nemusely nic a nikoho řešit. Dokonce přijde na devítky i taková nálada, že by vše chtěly vzdát nebo se vůbec do ničeho nepouštět. Ale Vesmír na nikoho nezapomíná, tak i devítkám sešle člověka, který poskytne patřičný impuls, které by opět devítky zvedl ze židle. Nelze očekávat ano zde nějaký konkrétní a monumentální výsledek, ale jako start to vůbec nebude špatné. Koncem března se dočkají i nového přílivu energie.