Září

Osudové číslo 1
V září se jedničky budou rozhodovat, kterou cestou se dát. Je to čas, kdy si mohou ujasnit, co chtějí a pokud nebudou otálet, tak je to vhodná doba k tomu vydat se na svou cestu, i když se jí doposud vyhýbaly. Jediné na co by měly hledět je to, aby si udržely stabilitu a své síly držely v rovnováze. Nejde v tom však o to, aby byly přehnaně opatrné a stabilitu proměnily za lpění na domnělých jistotách a neochotou pohnout se dál, a tím ustrnuly v nehybnosti. Je však možné, že lidé kolem nich se vydají vlastní cestou, protože nabudou dojmu, že v cestě jedniček pro ně není místo a ačkoliv nebudou odcházet s radostí, ale z nutnosti, budou vědět, že je konec. Koncem měsíce se vše zklidní a jedničky přestanou usilovat a nechají věci dít se přirozeným způsobem a dovolí sobě i druhým nalézt svou vlastní cestu.

Osudové číslo 2
Protože pro dvojky byl srpen náročným měsícem, tak ještě část září budou doznívat energie předchozích dnů a dvojky se tak ještě chvíli budou potýkat s pocitem beznaděje a pochopení, které k nim postupně dojde, bude kruté a jen těžko se s ním budou vyrovnávat. Jediným řešením pro ně bude odchod. Odchod však v tomto případě bude jen ukončením záležitosti, která již nemá možnost dále růst, a dvojky se vydají za novým cílem, ačkoliv ještě svůj nový cíl zcela nevidí. Pomoci se dvojky nedočkají, pokud si o ní vysloveně neřeknou. Ačkoliv se vše bude nejprve jevit, jako úplná katastrofa, ve výsledku dvojky zvítězí a brzy pochopí, že zvládnout odejít se vyplatilo.

Osudové číslo 3
Trojky i v tomto měsíci měly zažívat pocit uspokojení a jejich jednání bude zaměřenou vítězství. Stačí se jin ohlídat, aby nechtěly zvítězit za každou cenu… za všechno se platí. Pro trojky by všechno mělo plynout v ustáleném tempu, pokud nebudou pochybovat o výsledku a postupovat budou tak, aby jejich mysl i srdce bylo v harmonii. Aby získaly podporu ze svého okolí, bude třeba přijít opravdu se zajímavými plány, dalo by se říci výjimečnými. Nejlepší projekty jsou ty, které nejsou na první pohled zřejmé. Takže bude opravdu dobré jít do hloubky a nebát se zkusit netradiční postupy. V závěru však stejnak trojky zvolí variantu, kdy se budou spoléhat na sebe a druhým ani mnoho šancí podílet se na jejich záležitostech nedají. Trojky by neměly zapomínat na smysl, který možná není zcela zřejmý, ale uvědomit si, co vlastně chtějí, velmi pomůže.

Osudové číslo 4
Čtyřky se v září budou projevovat ze své cílevědomé a nezávislé stránky a za tím, o co jim půjde, si vykročí přímo, sebevědomě a neustoupí ani o krok. Pokud nebudou čtyřky líné vynaložit úsilí, nápaditost i tvořivost, pak mají velké předpoklady dosáhnout svých cílů. Možná však nebude od věci ohlídat si, aby jejich cesta nebyla bezohledná a neomezily svým postupek někoho druhého. To, že se čtyřkám bude tak dařit, jim má umožnit smířit se s minulostí a především se sebou samými. Mohou se uzdravit, ale i vysvobodit a nalézt nové, cennější hodnoty jak kolem sebe, tak i v sobě. Všechny jejich zkušenosti tak mohou být příkladem a pomocí druhým a čtyřky, tak mohou dalším ukázat cestu a šířit světlo. Začíná období prosperity.

Osudové číslo 5
Pětkám by tento měsíc mělo jít především o srdce. Ne v tom negativním smyslu, ale jde o to, aby mu naslouchaly a nechaly se jím vést při svém důležitém rozhodnutí. Jde o to, že pětky jsou na křižovatce a možná bude nutné něčeho se vzdát. Podle všeho jde o projekt, který možná už dlouho leží v šuplíku a nyní se hlásí k tomu, aby byl dořešen anebo, aby si pětky konečně splnily sen nebo dlouholeté přání. Lidé v jejich okolí, budou mít střízlivý, realistický pohled na věc a zachovají si odstup, což je pasuje do role objektivních rádců, kteří se nadají unést emocemi. Pokud pětky budou uzavírat nové obchody, pak se mohou spolehnout na férové společníky a protihráče. Koncem měsíce mohou pětky očekávat pomalý, ale o to stálejší pokrok a cenné zkušenosti na své kontu.

Osudové číslo 6
Pokud si šestky ohlídaly minulý měsíc svou trpělivost, pak nyní mají velkou šanci vyrazit vstříc novým obzorům, protože pokud vědí, co chtějí, mají vystavěné solidní základy pro další rozvoj. Možná se jim však všechno bude zdát příliš rychlé a změna, která bude probíhat, si žádá odvahu riskovat. Nic však ještě není rozhodnuto a karty napovídají, že vlastně ani šestky jen těžko budou činit rozhodnutí, protože se budou obávat důsledků, které budou následovat. Možná je poněkud bude odrazovat nejednoznačný postoj jejich okolí. Koncem měsíce se však šestky začnou řídit svými city, a pokud se nenechají unést a vynaloží patřičnou snahu v ten pravý čas, pak mou i ona jen získávat.

Osudové číslo 7
Sedmičky by hned v počátku měsíce mohly něco dokončit a splnit si své přání a také dojít k pochopení, že se nic neděje bez příčiny. To však sedmičky bude inspirovat ke spřádání svých nových cílů, přičemž budou hledět na to, aby nic netratily, ale jejich vize získaly konkrétní podobu. Opravdu je v nabídce mnoho možností a sedmičky se mohou projevit ze své kreativní stránky. A sedmičky jsou skuteční klikaři, protože mají hned na počátku nových projektů na své straně mnoho pomocníků, jen pozor, aby dluhy vzniklé v této době, nebyly prostředkem si sedmičky podmanit a zavázat. Září však sedmičky budou hodnotit jako úspěšný, jen neusnout na vavřínech.

Osudové číslo 8
I osmičkám se podaří uzavřít jednu etapu a za svou snahu mohou očekávat i odměnu, čímž dosáhnou harmonie se sebou samými. Jen, snad pro to, aby zcela nepropadly euforii, budou prožívat pocit, že se dostaly na dno a opět je jen na nich, zda se vzchopí a přijmou to co je a nebudou neustále kalkulovat s tím, co by si představovaly. Cesta, na kterou se osmičky vydaly však pro druhé je více než obtížná a tak se nedá očekávat, že by osmičkám někdo přišel na pomoc. Ale to jen jim je ku prospěchu, protože tak naleznou sami sebe a na této cestě mohou uskutečnit vše, co je pro osmičky důležité. Možná se budou osmičky ptát, proč to tak mají těžké, ale je to otázky důvěry v sebe sama a jednou se smysl všeho vyjeví.

Osudové číslo 9
Devítky by svých cílů mohly dosáhnout, a protože je to pro ně hodně důležité, tak by se kolem sebe měly pozorně rozhlížet a nejen stále snít o nemožném, když možné mají na dosah. Možná jen, protože jsou zvyklé mít všechno, nyní je bude provázet pocit nudy, že se prakticky nic nového, inspirativního neděje. Možná stačí jen jít za druhými a požádat je o pomoc, protože na to jejich blízcí čekají, dokážou naslouchat a zasáhnout v pravou chvíli. Devítky však i koncem měsíce budou ovlivněny pocitem marnosti a důležité pro ně bude nalézt emocionální stabilitu ve svém nitru a přijaly, že i „špatné“ období má svůj smysl. Není však na místě uzavírat se před světem.