Prosinec

Osudové číslo 1
Jedničky by v prosinci neměly zapomínat, kým jsou… na svou zdatnost, vytrvalost, ochotu přijmout zodpovědnost a také schopnost posilovat druhé. Na pocit, že se nějak ztratily, že jim jejich cesta mizí pod nohama, by bylo dobré zcela zapomenout, prostě odhodit všechny pochybnosti, protože vše má svůj smysl a Vesmír to s člověkem myslí dobře, a vše jsou tedy jen zkušenosti. Aby se jedničky přece jen cítily lépe, neměly by tento měsíc zapomínat na pomoc druhým, protože co dají, to se jim také vrátí. A v tento požehnaný čas, kdy se mohou dít zázraky, je možné, že i jedničky naleznou své světlo, které je povede dál.

Osudové číslo 2
Dvojkám se v prosincových dnech bude opravdu líbit, protože si dokážou užívat vánočních příprav i samotných svátků, protože to jsou svátky rodiny a pospolitosti a to se dvojkám moc a moc líbí. Takže se do toho shonu pustí s opravdovou vervou a odhodláním a ani jim nebude vadit, že se nebude hlásit mnoho pomocníků. Doporučuji dárky schovat opravdu důkladně, aby překvapení pod stromečkem nebyla jen hraná, protože dvojky kolem sebe mají zvědavce netrpělivé. Pozor také na to, aby se to, co z počátku baví, nestalo jen povinností a z vánočního nadšení dusná atmosféra plná přetvářky.

Osudové číslo 3
Trojky se i v počátku tohoto měsíce budou snažit udržet si optimistický náhled a víru, ale půjde jenom o snahu. Trojky totiž budou mít pocit, že jim něco brání, aby dělaly to, co chtějí nebo rozvinuly o, co již započaly, čímž ztrácejí ze zřetele své cíle a cestu k jejich realizaci. Nebude tedy od věci se jít s někým poradit, kdo má patřičný odstup od záležitostí trojek a dokáže tak rozpoznat a uchopit podstatu a tedy možnosti. Trojkám nepřinese nic dobrého, pokud se uzavřou a podlehnou skepsi a malomyslnosti, protože jediné o co lze přijít jsou iluze a ty nikomu přece nepomáhají.

Osudové číslo 4
Že by se čtyřkám minulý měsíc zalíbila bezstarostnost s nevázanost a nějak se nám ztratily? Anebo je snad reálný pohled a pevný postoj vyděsil? Anebo se plány zdají náročné nebo neskutečné? Tak to co pomůže, bude nastolení klidu a trpělivosti. Nyní není čas na ukvapené kroky. Je vhodná doba se stáhnout a naslouchat opravdu spolehlivým a moudrým lidem. Je čas, odložit nepotřebné a nalézt svobodu, a pokud toto nemají čtyřky v úmyslu, pak je nutné počítat, že se v některých věcech vyskytnou opět na začátku… ale s čistým štítem.

Osudové číslo 5
Pětkám by se v prosinci mělo vyplatit, pokud věcem nechají volný průběh. Flexibilita, která je pětkám vlastní, přinese přesně to, co je nyní důležité, aniž by bylo nutné za vše draho platit. Pětky si mohou užít měsíc podle svých představ, jen si je třeba dát pozor na lidi odlišných názorů nebo vibrací, kteří by je měli tendenci poškodit. Naštěstí si budou samy uvědomovat, že nad nimi někdo nebo něco bdí a hlídá jejich bezpečí. A pětkám se tak otevře možnost k tomu, aby jejich plány začaly dostávat konkrétní podobu.

Osudové číslo 6
Že by šestky potřebovaly jít dál? Ptám se proto, že jsou tu opravdu silné tendence za sebou zavřít dveře a již se nevracet, ať to stojí cokoliv. Je tu sice někdo, kdo půjde dál se šestkami, ale pomoc si budou muset opravdu samy, protože i tito lidé mají své možnosti a varianty cest, pro které v současnosti ještě nebudou zcela rozhodnuti. Karty doporučují si vše dopředu důkladně promyslet, aby nové nebylo postaveno na chatrných základech a vše se nezhroutilo dříve, než by se kdo nadál.

Osudové číslo 7
Sedmičky už jsou za ten celý rok opravdu unaveny a mají i pocit, že se nic nehýbe tak, jak by si přály. Přitom představy a plány mají svůj smysl, ale existuje tu fakt, že sedmičky nedoceňují toho, co se jim dostává a zneužívají svých schopností pouze k vlastnímu prospěchu. Druzí si toto začínají uvědomovat a také pochybují, že se to co, sedmičky zamýšlejí, skutečně realizuje tak, aby za to tito lidé nezaplatili za sedmičky. Sedmičkám se tedy vyplatí bdělost, aby svou šanci nepropásly, případné překážky překonaly a nenechaly se unést svým egem.

Osudové číslo 8
Copak, že by osmičky chtěly klesat na mysli a obalit se energiemi strachu a pocitu samoty? A přitom se tohoto měsíce opravdu nemusí obávat, ať už se jedná o vlastní přístup nebo vlivy zvenčí. Takže je na čase si sundat z očí ty černé brýle a podívat se na vše s optimismem, pokud tedy osmičky nechtějí, aby se jejich obavy naplnily. Jsou zde tendence, potkat člověka, který může být velice přínosný pro další dění, pokud i osmičky přijdou s konkrétní nabídkou. Prosinec může osmičkám přinést období růstu důvěry, jistoty a příležitost pro sebe udělat to nejlepší, co je možné, stačí jen poslouchat vnitřní hlas a počkat si.

Osudové číslo 9
Devítky mají své plány a vize a dokonce i vytrvalost je přivést k realizaci. Nebude však dobré, chtít všechno hned, protože pak by to mohlo stát více, než by to přineslo. O tomto je pro devítky tento měsíc. Silné tendence k zisku, ať už má jakoukoliv formu, ale při nesprávném postupu stejně silné tendence ke ztrátě. K realizaci se hlásí záležitosti, které mají devítky v hlavě již dlouhou dobu a vyplatí se vzpomenout si i na lidi, kteří u zrodu těchto záležitostí byli přítomni a mohou být nyní nápomocní. Devítky mohou v posledním měsíci roku 2011 nalézt skutečný poklad, pokud toto umožní.