Listopad

Osudové číslo 1
Jedničky se v listopadu budou moci vydat na novou cestu. Opravdu opustit staré, nepotřebné a vykročit vstříc… To je právě to, jedničky netuší, čemu by mohly jít vstříc, co je vlastně jejich cíl a to opět způsobuje strach, strach z neznáma. Ale je něco, co jedničky bude na tuto cestu vábit a pokud si uvědomí, že si hrají s ohněm a že v podstatě hrají vabank a musí si dát patřičný pozor, pak by se postupně mohly dostat na tu svou správnou cestu… i když budou jen na začátku. Podpořit jedničky mohou i lidé z jejich blízkosti, ale pozor na protivníky, mají přinejmenším stejné schopnosti jako jedničky samy. Je třeba mít neustále na zřeteli, proč se jedničky vydaly touto cestou.

Osudové číslo 2
Dvojkám by se hned na začátku měsíce mohla naskytnout skvělá, doslova lákavá nabídka, ale než ji dvojky přijmout bylo by vhodné si vše pečlivě ověřit. Jsou zde velké tendence více ztratit než získat, anebo draze zaplatit. Přitom je nutno se držet své vlastní cesty, protože nikdo z okolí nebude schopen účinně poradit nebo pomoci. Na konci měsíce nebudou dvojky hodnotit pozitivně – o výhře, dosažení nějakého cíle se nebude dát mluvit a pokud, pak opravdu bude stát více, než to celé přinese. Karty radí být i navzdory dění v klidu, uvolnění, protože i současné dění má svůj smysl, který se však ukáže až později… trpělivost.

Osudové číslo 3
Trojkám by se v listopadu mohly věci, projekty, pěkně pohnout vpřed, takže by mohla nastat konečně změna, na kterou již dlouho čekají. Na počátku však nebude opravdu nic fungovat a trojky klesnou na mysli, politují se a z proudu raději vystoupí. Ale nezapomínejme, že se tu věnujeme pouze energiím, které lze změnit. Takže pokud se trojky nedají odradit, pak se o konec dané záležitosti jednat opravdu nebude. Na pomoc přátel a blízkých se nelze spoléhat, ti si chtějí momentálně jen užívat. Zpoždění, komplikace budou přicházet tak dlouho, dokud trojky na dané nenahlédnou z jiného úhlu, aby byl opět umožněn posun a růst.

Osudové číslo 4
Čtyřky mohou zažít velice rychlý měsíc, který přinese vzrušení, dobrodružství, nové možnosti, ale i zbrklost, netrpělivost a potřebu riskovat. Motivace bude opravdu skvělá a čtyřky budou mít potřebu vše prožít, užít si, vyzkoušet. Pokud čtyřky zatouží po společnosti, pak nepochybně naleznou mnoho kumpánu pro zábavu, ale na nějakou pomoc s nimi počítat nelze. Bude vlastně měsíc, kdy čtyřky vyskočí ze své potřeby mít vše pod kontrolou a dělat jen ty správné věci. Ale konec listopadu opět postaví čtyřky na pevnou zem a vnitřní hlas jim včas napoví, kdy je ten vhodný okamžik.

Osudové číslo 5
Pětky by mohly v tomto měsíci uzavřít skvělé smlouvy, anebo se třeba usmířit s někým, s kým s usmíření dosud nebylo možné. Vyplatí se však, když budou pětky hrát s otevřenými kartami, nebudou chtít se záležitostmi a i lidmi manipulovat a zachovají si zodpovědný přístup. Oni si také ostatní zúčastnění zachovají odstup a důsledně si budou hájit své. Překonat jejich nedůvěru bude možné jen čestným a otevřeným přístupem a rovným jednáním. Pětky jsou však tento měsíc schopny případné překážky překonat a dosáhnout svých met. Karty radí si vše nejprve důkladně promyslet a naplánovat.

Osudové číslo 6
Kruh se uzavírá… jinak… šestkám v listopadu přichází možnost ukončit nějakou záležitost a to takovým způsobem, kdy všichni budou jen získávat a okamžitě budou na novém startu. Změna, posun, však přece jen vyžaduje odložit to, co k člověku již nepatří a nenechat se odradit lidmi, kterých se daná záležitost netýká, ale přitom mají spoustu „dobrých“ rad, jak by si s danou záležitostí poradili oni. Ano, možná se z přátel stanou nepřátelé, ale pak se stačí jen ptát, co to bylo za přátele. Dá se očekávat, že koncem měsíce šestky se sebou budou velmi spokojeny a uvědomí si, že boj, který právě skončil, byl veden slušným a čestným způsobem a nikdo nebyl a není poškozen a to jim vždy v jednání jde.

Osudové číslo 7
Pro sedmičky nyní nastává doba, kdy bude nutné něco vyřešit, protože to má pro ně velký význam, a pokud tak sedmičky neučiní, mohla by se daná záležitost opět přihlásit, ale v tu nejnevhodnější dobu, ale o to s větší razancí. Pokud v sobě sedmičky probudí své schopnosti jako cílevědomost, samostatnost a silnou vůli, pak jejich projekt bude mít velké šance na úspěch. A na člověka, který ví, co dělá, samozřejmě pozitivně reaguje i jeho okolí, takže se k sedmičkám přidá i jejich okolí a podpoří sedmičky v jejich konání. Sedmičky si však zachovají svou individualitu a nezávislost, čímž si o to více uvědomí své cíle, což je povede opravdu jejich cestou, která jim nabízí dosáhnout úspěchu.

Osudové číslo 8
Osmičkám se v listopadu vyplatí, pokud věcem nechají volný průběh a nebudou nic chtít řešit překotně nebo usilovat o dosažení čehokoliv. Osmičky se někam dostaly a je to pro ně každopádně ta správná cesta, ale musí počítat s tím, že bude mnoho protivníků, kteří je od této cesty budou chtít odradit a to i dost nečestným způsobem. Víra a optimismus osmičkám pomůže i v těžkých chvílích, přitom bude dobré si zachovat své rovné a zodpovědné chování.

Osudové číslo 9
Devítkám se otevírá příležitost realizovat to, po čem již dlouho touží anebo jen o tom spřádají plány a tato možnost jim poskytne opravdu optimistický náhled a chuť realizovat se, i když je nutné použít odvahy a neotřelosti. Pozor však na pýchu, ta přece předchází pádu a devítky by také během chvíle mohly vše zahodit a dát se naprosto jinou cestou a takto stále a donekonečna. Směřování devítkám pomohou udržet blízcí lidé, kteří se pro ně budou doslova angažovat tělem i duší. Jestliže devítky investují své srdce, pak s podporou jim milých lidí budou kráčet vstříc nadějným perspektivám.