Leden 2011

Osudové číslo 1
Jedničky by měly do nového roku v kročit odhodlaně s nadšením a s jistou dávkou ochoty riskovat. Nápady, které nyní přijdou na mysl, mají velké šance na realizaci i dosažení úspěšných cílů. Ale samozřejmě je možné, že bude čas na sklizeň úspěchů dosažených v minulém roce a nyní si budou moci jedničky vychutnávat pohodu a odpočinek po dobře odvedené práci. Není na místě podceňovat konkurenci, spíše zvážit, zda by nebylo od věci, z úspěšného protivníka učinit týmového hráče. Celý měsíc bude ve znamení práce, takže k posledním dnům se dá očekávat únava z přemíry činností a přijde moment, že jedničky budou přehodnocovat své priority, kde a v jaké oblasti je opravdu vhodné investovat svou energii.

Osudové číslo 2
Dvojky se s počátkem roku nejprve uchýlí do ústraní a důkladně si rozváží taktiku, jak v tomto roce postupovat, nebudou chybět předsevzetí týkající se dalšího směřování vlastní cesty. A hned jak dvojky dojdou nějakého rozhodnutí, vykročí odhodlaně ke svým cílům. Pokud si uchovají smysl svých rozhodnutí, pak by měly možnost získat si pro sebe i podporu ze strany druhých, chce to ale opravdové osobní nadšení, jinak na to dvojky zůstanou sami. Koncem měsíce by již měly být patrny nějaké výsledky, možná i menší finanční přínos, ale zdaleka dvojky nebudou u konce svého cíle.

Osudové číslo 3
Trojky do nového roku vstupují s optimismem, vírou a nadějí a očekávají pouze radostnou perspektivu ve věcech budoucích. Také hned v prvních dnech tohoto měsíce mohou očekávat mnohoslibné šance, ať už se to týká vztahů anebo osobní realizace. Prostě je tu obrovská šance na splnění jejich snů. Lidé v jejich blízkosti budou laskaví, ochotní pomoci po všech stránkách, ale totéž budou požadovat od trojek. Jenže tyto příznivé energie nebudou proudit neustále a trojky si uvědomí, že jejich počáteční nadšení bylo přemrštěné. V této chvíli bude na místě nechat se vést vnitřním hlasem, jinak se trojkám nepodaří hnout se svým životem tam, kam ho nasměrovat chtějí.

Osudové číslo 4
Čtyřky se vstupu do nového roku poněkud obávají, ale vzhledem k tomu, že tento rok má stejnou vibraci jako jejich životní číslo, měl by tento rok být pro ně srozumitelný a jasný. Takže je na místě hned od začátku vyrovnat se sám se sebou, překonat své strachy, protože právě to jim hned první měsíc přinese možnost navázání dobrých vztahů nebo oživení těch stávajících, i pracovní smlouvy by měly být uzavírány ve prospěch čtyřek. Tento pozitivní vývoj dodá čtyřkám sebevědomí a vůli a tím koncem měsíce budou mít mnoho důvodů k radosti i hrdosti.

Osudové číslo 5
Pětky nevstupují do nového roku v radostném rozpoložení, spíše by se dalo říci, že jejich nálada je mizerná a možná je ovládá deprese. Chtějí mnoho, ale strach jim nedovolí si o to říci anebo se postavit za to, co je pro ně důležité. Proto se také vrhají do věcí, které jsou při nejmenším rizikové, ale v mnohém na ně číhá i nebezpečí. Svým přístupem dokážou odradit i lidi ve svém okolí a ti se raději budou držet od pětek v bezpečné vzdálenosti. Konec měsíce však přinese nečekaný obrat k lepšímu s výhledem na možnost jistého zisku, ať už má formu hmotnou či duševní.

Osudové číslo 6
Pro šestky bude leden tohoto roku vhodný proto, aby započaly to, co již dlouho nosí v hlavě a pustily se s tvořivosti jim vlastní do díla. Samozřejmě přijdou pochybnosti, možná jen, že nebudou chvíli tušit z které strany začít, poněkud je také zpochybní přístup druhých lidí, kteří budou jednat obezřetně, ale přitom mají evidentní zájem se na projektu šestek podílet. Ve chvíli, kdy šestky učiní rozhodnutí k realizaci svých záměrů, pak se jejich cesta stane potěšením a přinese jim v posledních dnech měsíce radost a klid do života.

Osudové číslo 7
Sedmičky by se hned na začátku nového roku mohli dočkat nemilého překvapení a své pozici, doposud vydobyté, budou muset tvrdě hájit. Sice zapochybují jak o sobě, tak smyslu jejich počínání, ale dostane se jim jasného stanoviska ze strany druhých lidí, kteří jim srozumitelně vysvětlí, jak je třeba postupovat, aby si přinejmenším uchovaly to, na čem jim záleží. Takže leden mnoho radosti nepřinese a bude třeba se na chvíli zastavit, přehodnotit své priority a nalézt možná řešení k tomu, aby se nepříjemná situace vyřešila.

Osudové číslo 8
I pro osmičky má tento rok skvělý začátek, protože vibrace sudé čtyřky příznivě působí i na sudou osmičku. Nositelé tohoto životního čísla se budou cítit naprosto skvěle, do srdce jim bude proudit pocit štěstí a lásky, protože budou mít dojem, že jsou konečně tam, kde být chtěli. Sice okolí nebude sdílet podobné nadšení, jen se tak budou dívat, jak se někomu daří, ale nezaujmou žádné určité stanovisko. Koncem měsíce osmičkám přijde do života obrovská šance, splnit si to, po čem jejich srdce prahne. Je však třeba mít opravdu oči otevřené a chopit se všeho, co bude přicházet.

Osudové číslo 9
Pro devítky nastává v lednu vhodné období pro postup či osobní růst, byť bude nutné vynaložit patřičné úsilí, aby se z možnosti získat, stala opravdu realita. Ale hned na začátku bude třeba ukázat, co v devítkách opravdu je a na čem jim záleží. Naštěstí okolí devítek je otevřené jakýmkoliv návrhům, kterým však nebude chybět dostatek laskavosti a pokory ze strany devítek a tak by se konec měsíce mohl odvíjet v poklidné atmosféře, kde se devítkám vyjasní pohled na další vývoj, který by do života devítek mohl přivést harmonii a rovnováhu.