Květen

Osudové číslo 1
Pokud jedničky využily energií, přicházejících v dubnu, k novým začátkům, možná se teď cítí, jakoby se pustily do neznámých vod, což je poněkud děsí a uvažují, že by se vrátily tam, odkud přišly. Ale situace není tak vážná, jak se jeví, naopak… štěstí jen čeká, že jej jedničky vezmou do svých rukou, protože na této cestě lze nalézt opravdový poklad. Možná i v podobě člověka, který je celým měsícem bude provázet. Bude to osoba spolehlivá, stojící nohama pevně na zemi, s kterou lze jednat na rovinu. Přitom si jedničky zachovají svou individualitu a svůj cíl neztratí ze zřetele. Pomůže jim, když si stále budou uvědomovat, co svým konáním chtějí dosáhnout.

Osudové číslo 2
Dvojky pojmou této měsíc zcela podle svých vibrací, a tudíž se začnou svým věcem věnovat soustředěně, svědomitě a využijí svých praktických dovedností, aby se dostaly k potěšitelným výsledkům. Také mají evidentní zájem přivést své sny a vize k realitě a vedeny vnitřním hlasem si za tímto nezdolně krok za krokem postupují. Dvojky mohou počítat s účinnou podporou blízkých lidí, které možná jen překvapí, jak se dvojky dokážou postavit za svou věc, ale to není nic, co by komukoliv mohlo uškodit.

Osudové číslo 3
Po náročném dubnu si trojky budou moci odpočinout a květen prožít v harmonických energiích s pocitem hlubokého uspokojení. Pozvedne se jim nálada, opustí je strach, opět začnou věřit sobě i svým věcem, za které nyní může přijít i odměna. Takže v květnu je čas si užívat, odpočívat, prožívat skutečný měsíc lásky a třeba si i trochu nechávat unášet sněním.

Osudové číslo 4
Čtyřky v květnu zase získají pevnou půdu pod nohama a s odhodláním sobě vlastním opět nastoupí svou cestu. Hned na začátku dospějí k úspěchu, který jim umožní získat odvahu do dalších kroků, ale také chvíle, kdy si budou moci odpočinout a těšit se z úspěchů. Klid jim bude poskytovat člověk, o kterého se budou moci opřít, i když to bude něco stát. Jen by si čtyřky měly dát pozor, aby nakonec od své věci neodešly, pokud to není jejich cílem. Anebo opravdu chtějí začít něco jiného, někde jinde, nějak jinak?…

Osudové číslo 5
Duben pětkám jistě ovlivní ještě i začátek dalšího měsíce, a ačkoli nerady, budou muset pětky učinit kroky, které nejsou populární, ale nezbytné. Ale jakmile se toto vyřídí, přijdou nové možnosti, noví lidé a také pocit, že o nic nepřicházejí. A nové impulsy, to je právě to, co pětky milují a opět si troufnou i na nemožné. Zda u toho vydrží, jisté není, ale přicházející šance pětkám opět vlije krev do žil a šanci opět dělat něco vzrušujícího a dobrodružného. Je třeba však nezapomínat na slušné jednání.

Osudové číslo 6
A šestkám přicházejí příznivé šance i v květnu a z počátku všechno půjde hladce, bez komplikací a nutnosti cokoliv řešit. Pokud šestky chtějí věci brát příliš vážně, tak by se mohly dostat do slepé uličky, ale pokud vše přijmou jen jako nové zkušenosti, pak výsledek má šanci být opravdu skvělý. Lehkovážný přístup však nebude nic pro okolí šestek, takže je nutno počítat s tím, že své postoje bude nutno hájit a nedat se ničím a nikým odradit. Koncem měsíce však i šestky začnou hledat jistoty a přestanou riskovat. Pokud však budou přehnaně opatrné, jen si tím uškodí. Jediná „věc“, která jim správně poradí, bude jejich srdce.

Osudové číslo 7
Sedmičky mají tendenci si nepřiznat, jak se věci opravdu mají a žijí v domnění, že jsou za vodou a tudíž si mohou užívat, ale opak je pravdou. Nic není u konce a dluhy se musí vyrovnávat. Komplikace a potíže se začnou hromadit jedna na druhou, a pak bude jediné správné řešení si opravdu sednout a zamyslet se nad svými dalšími kroky, protože hrozí, že za mylné kroky patřičně zaplatí. Ještě však není nic ztraceno, řešení zde je, ale jsou to jen sedmičky sami, kdo jim může pomoct.

Osudové číslo 8
Osmičky budou v květnu postupovat krok za krokem a nechají spíše věci se dít, než aby se do něčeho vrhaly po hlavě a to jim poskytne pocit duševní vyrovnanosti a to vše jen proto, aby učinily moudré rozhodnutí a jejich další kroky měly přímý směr bez zbytečných odchylek. K tomu by mohl přispět sympatický člověk, který bude podobně naladěn jako osmičky a tudíž velmi přínosný. Je však třeba dbát na to, aby lpění na jistotách nebylo hlavním cílem osmiček, protože by zůstaly stát na místě.

Osudové číslo 9
Devítkám neproudí příznivé energie ani do tohoto měsíce, jakoby se točily v kruhu. A pravda je taková, že se jim ani do ničeho mnoho nechce a vše vidí v černých barvách. Ale stačí vzít opět život a své záležitosti pevně do svých rukou, a pak lze z tohoto kruhu vystoupit a jít si za svým. Pomůže, když problémy vezmou jako výzvy a přestanou o všem pochybovat. Rozhodnutí, která devítky učiní, by měla být konkrétní a pouze pramenící v jejich srdci.