Duben 2011

Osudové číslo 1
Jedničky do dubna tohoto roku nevstupují zrovna s dobrou náladou, protože si opravdu naplánovaly mnoho a zatím se jim nedaří dosáhnout svých představ. Ale to se tento měsíc změní, díky tomu, že se začnou řídit svými city a touha realizovat své vize bude silnější, než jakákoliv překážka. Ani lidé kolem jedniček nebudou proti, naopak zatouží se podílet na životě jedniček, podpoří je a vytvoří tvůrčí společenství. Koncem měsíce se jedničky dokážou už s jistotou spoléhat na svou intuici, takže jejich konání bude k užitku jim i druhým. Když se jedničky přestanou obávat a přemohou, to co je omezuje, mají dveře otevřené k novému startu.

Osudové číslo 2
Dvojky v tomto měsíci opět dají najevo svou citlivou, starostlivou a pečující povahu, ale vzhledem k tomu, že se nesetkají s kladnou odezvou v podobě vděčnosti od druhých, kteří si chtějí dělat věci po svém, podlehnou velice rychle skepsi a obavám, že zůstanou sami a ztratí tak vizi své budoucí cesty. Koncem měsíce se však začne vše měnit a to z popudu právě dvojek. I když opatrně, možná i váhavě, vykročí do neznáma a zkusí věci dělat jinak, nově. Pokud budou mít neustále na mysli, proč to dělají a zachovají si důvěru, pak dříve nebo později dojdou ke svému cíli.

Osudové číslo 3
Trojky budou pracovat na nějakém svém projektu, ale jako by jim zpočátku nebylo přáno a nic nebude vycházet podle jejich představ. Dobré bude si alespoň ohlídat finanční stránku věci a také správné načasování. Protože tu jsou silné energie hlásající změny, za které je nutné zaplatit a ne všechno, co by to trojky stálo, mohou také postrádat. Pokud si trojky uchovají rozvahu, nadhled a trpělivost, pak i tento nelehký měsíc může dospět k tomu, že se přece jen jejich šance na úspěch a štěstí dostaví. Projít si tímto procesem je nutné, ale trojky to mohou zvládnout.

Osudové číslo 4
Začátek dubna zastihne čtyřky nepřipravené, protože ne každý risk se vyplácí a čtyřkám by to opravdu vyjít nemuselo. Vlastně by to znamenalo, vrátit se hodný kus cesty zpět, rozmyslet si další priority a reálnost svých plánů a opět začít znovu. Přitom zapomenout na spěch, ale pěkně krok za krokem, vytrvale a s trpělivostí realizovat své záměry. To vše je bude stát hodně sil, zpoždění a tendence vzdát se. Schůdnější cesta však existuje: naslouchat svému srdci a řídit se jím.

Osudové číslo 5
Pro pětky bude dobré poněkud zpomalit, postavit se pevně nohama na zem a také přiložit ruku k dílu, aby jejich plány došly realizace. Nyní není čas, že by se věci děly samy od sebe, naopak vše má tendenci se komplikovat, odkládat ne-li přímo ztroskotávat. Aby toho nebylo málo, lidé kolem Vás mají tendenci nechat pětky na holičkách, ať si poradí, jak umějí, protože i oni mají své starosti, které si potřebují řešit. Naštěstí je tu šance pro pětky v poslední chvíli, kdy už se bude zdát všechno ztraceno, přece jen si splnit to, o čem pětky sní, ale chce to neusínat nebo nevzdávat se v půli cesty a každý krok si patřičně promyslet.

Osudové číslo 6
Šestky tento měsíc mají možnost upevnit své pozice, do takové míry, že si budou moci být jisté a štěstí budou mít na dosah. Jen je třeba se patřičně zorientovat, protože některé cesty vedou do temna a není, je tedy třeba následovat. Duben proběhne pro šestky v atmosféře přátelství, dobré nálady i času na odpočinek. A koncem měsíce se naskytne nová příležitost, která by mohla nasměrovat k novým, především zajímavým, projektům, takže bude dobré je zvážit a popřemýšlet, zda jsou vhodné k následování. Spoléhat se však šestky mohou jen a pouze na sebe.

Osudové číslo 7
Sedmičky by nyní měly zmobilizovat sílu a soustředění, protože se jedná o důležité období, které bude mít dlouhodobý vliv na další události. Opravdu se nyní nakupí vše, co dosud bylo přehlíženo a bude se to chtít řešit okamžitě a najednou. Mají však možnost využít podpory, jež se jim nabízí zvenčí, a nebo být natolik na pozoru, aby si všimly nečekané náhody, jež jim jde na ruku. Sedmičky mají možnost vyřídit všechny resty, ale bude nutné něco pro to udělat, pořádně zabrat a ukázat, že to je pro ně důležité a to vše ve správný čas.

Osudové číslo 8
Osmičky se budou muset postavit životu čelem a obhájit své pozice, aby energie, jež k nim přicházejí, byly i nadále pozitivní. Duben započne plynule a s dobrými zprávami a vše se dá velmi rychle do pohybu, nelze se však do ničeho vrhat bezhlavě. Vyplatí se nejprve pozorovat, naslouchat a teprve po důkladné analýze zaujmout určitý postoj. Ono stejný přístup zaujmou i lidé, kteří se kolem osmiček budou pohybovat, ale jde jen o to, aby vše bylo konkrétní, jasné a čitelné, protože pak přijde možnost spolupracovat a postupovat k opravdu cenným výsledkům. Koncem měsíce osmičky opravdu rozkvetou, protože energie, jež k nim budou přicházet, jsou natolik motivující, že do všeho osmičky věnují bez obav své srdce. Osmičky právě vstupují na plodnou půdu, tak ať nepromarní svou šanci.

Osudové číslo 9
Devítkám do života na počátku dubna i nadále proudí energie lží, neupřímnosti a vypočítavosti, proto se obzvláště vyplatí spoléhat jen sám na sebe, na svůj vnitřní hlas, protože tomu jedinému se nyní dá opravdu věřit. Opět se vyplatí nechat věci plynout a s jakýmkoliv konáním počkat. A o „vyplácení“ se tento měsíc bude opravdu jednat nejvíc. Jde o to, že čím víc by chtěly devítky získat, tím mohou více ztratit, ať už skutečně nebo jen z jejich tendence vidět věci černější než jsou. Karty radí uchovat si víru, stále je tu někdo, kdo to s člověkem myslí dobře.