Červenec

Osudové číslo 1
Jedničkám se v červenci nabízí skvělá šance, jež by v konečném výsledku měla přivést doslova zhmotnění jejich snů, ale nyní jsou teprve na začátku. K tomu, aby dosáhly na uskutečňování zázraků, budou muset projít nelehkým úsekem. V první řadě, pokud se nezaleknou a nevzdají vše na začátku, tak bude třeba opustit to, co jim už do života nepatří. Ano, vynaložily nemalé úsilí, odvahu i lásku, ale tato etapa, tento projekt je hotov a je čas jít dál. To, že se ony vydávají na další cestu, však ponese jejich okolí se značnou nevolí a začne bojovat a férové jednání se od něho nedá očekávat. Takže červenec bude pro jedničky náročný a koncem měsíce budou schopny pouze odpočívat, ale aby nalezly samy sebe, svou podstatu, svůj úkol, pak by se tomuto přechodnému období měly oddat s důvěrou ve správné vedení a sama v sebe.

Osudové číslo 2
Dvojky v minulém období něco podcenily a nyní se jejich projekty mají tendenci rozsypat, jako domeček z karet. Takže dvojkám nezbude nic jiného, než chopit se iniciativy, vzít věci do svých rukou, uplatnit svou vůli a sílu, aby udržely alespoň základy, když se jim nepodaří zachránit stavbu celou. Naštěstí mají kolem sebe dobré lidi, kteří jim důvěřují, takže bude koho žádat o pomoc. Se závratnými výsledky nelze však počítat a nálada koncem měsíce se nebude dát nazvat optimistickou. Ale není třeba hned lámat hůl, tohle všechno má dvojkám pomoci, aby si uvědomily, že i ony jsou individuální bytosti, a že když člověk jedná za sebe, je sice třeba převzít zodpovědnost, ale tím člověk jen roste a získává svou hodnotu a tak i když nemá všechno, má především sebe… a co by vlastně měl mít člověk více…

Osudové číslo 3
Trojkám se v červenci vyplatí, když budou jednat chytře a vše si nejprve připraví, aby nešly oklikou tam, kde se dá jít přímo. A vyhlídky jsou opravdu více než optimistické. Ať už se trojky chtějí pustit do čehokoliv, pak když nebudou váhat, pak bude dobré využít momentálních konstelací. Nejen že je vhodná doba, ale i lidé jsou více než příznivě nakloněni, doslova budou trojky hýčkat. Ale není na místě všechno chtít hned, dávka trpělivosti je to, co může trojkám přinést opravdu plody jejich práce a snažení. Pokud však nezkrotí svůj temperament a nedočkavost, pak se naopak budou vyrovnávat s nenadálými zpožděními a ztratí tak možnost si své věci vést, dle svých představ.

Osudové číslo 4
To, že čtyřky měly skvělou příležitost se podívat střízlivě na své věci, jim nyní umožňuje učinit rozhodnutí. Nebude to však rozhodnutí, jež by bylo lehké, ale ve výsledku bude pro všechny zúčastněné osvobozující. Čtyřky jsou si vědomy, že momentální situace se nedá obejít a pokud se s tím „nepoperou“ nyní, vrátí se jim totéž v budoucnu a v naléhavější formě, ale přeci jen bude dobré neriskovat a udržet správnou míru ve svém konání. Konkrétní podpora okolí není jistá, ale že by čtyřkám někdo házel klacky pod nohy, se není třeba obávat. Je jen na čtyřkách, jak jejich projekt dopadne, čím více srdce do svého jednání vloží, tím lepšího výsledku dosáhnou.

Osudové číslo 5
Pětky jakoby zcela ztratily svou bezstarostnost a začínají se obávat toho, že prostě ať již pracují na čemkoliv, pak nic nemá cenu, nic nemá perspektivu. Ale nebyly by to pětky, kdyby se nechaly utápět v beznaději. U nich je to jen chvilková záležitost a vzápětí se i v červenci pětky chopí iniciativy a budou pracovat na tom, aby ze situací vyčerpaly co nejvíce. A jejich šance přijde, ale své nadšení a angažovanost by neměly proměnit v bezohlednou dravost a agresivitu. Pozvolný postup, při uplatnění zdravé míry vůle a síly, v ten pravý okamžik, bude mít bezpochyby cennější výsledek.

Osudové číslo 6
Šestky vstupují do prázdninových dnů značně nespokojeny a budou se muset opravdu schopit svých věcí a zabojovat, třeba i za cenu toho, že požádají někoho o pomoc. Ale nic není tak černé, jak se jeví. Cesta vzhůru vede, a šestky se po ní vydají, jen si budou muset ujasnit, co to vlastně chtějí, jaký je jejich cíl. To, co by je skutečně mohlo ohrozit, spočívá v přílišném lpění na jistotách a vyžadování záruk, což jim nikdo nebude chtít poskytnout. Ale to je to nejlepší, co šestky může tento měsíc potkat, protože tak se dostanou na startovní čáru a to co před sebou uvidí, se opravdu nebude jevit jako náročné, ale naopak ta cesta, ty možnosti, jež se před šestkami otevřou, poskytnou pocit sebejistoty a chuť se vrhnout vstříc šťastným zítřkům. Takže je na čase s vírou vykročit vpřed.

Osudové číslo 7
Sedmičky opět optimisticky hledí vpřed, sní, plánují a věří, že je čeká pouze šťastná budoucnost. Ale ani sedmičky nic nedostanou zadarmo a bude potřeba zabojovat. Ale není třeba brát do ruky meč a všechno zničit a jít si za svým bez ohledu na cokoliv. Bude dobré počítat i s jistou nečestností druhých a k tomu, aby se sny realizovaly, je potřeba se probudit. Takže bude dobré, když sedmičky neztratí ze zřetele jak vlastní zájmy, tak zájmy druhých, které mohou být nejen, že odlišné, ale přímo protichůdné. Tato situace ale zase pomůže sedmičkám poznat, jaké lidi mají kolem sebe a nejlepší, co pro sebe mohou udělat je spolehnout se sám na sebe a na své schopnosti a sílu.

Osudové číslo 8
Osmičky v červenci čeká zásadní změna. Ano, poněkud budou vyděšeny, protože přeci jen je pro ně příjemnější mít věci jasně dané, ale přílišné lpění na zajetých principech jim neumožňuje jít dál, dál za svým určením. A právě to jediné, co osmičky mohou ztratit, jsou ty jistoty, ale jak se jich zbaví, pak se uvolní místo pro něco nového, co k nim bude patřit mnohem více, než na co byly dosud zvyklé. Bude dobré počítat i s jistou úskočností a nečestností ze strany blízkého okolí, takže držet si lidi od těla bude jen prospěšné. Koncem měsíce se však dá očekávat avízovaná změna, s kterou odejde stres, a problémy se začnou samy řešit. Osmičky by neměly zapomínat na to, že mají svého strážného anděla, který čeká jen na to, aby jim pomohl.

Osudové číslo 9
Důvěra, kterou vložily do svého konání devítky v minulém měsíci, se „vyplatila“, takže i v červenci si ji budou uchovávat. A bude to třeba, protože hned na začátku se devítky pustí do projektů nebo záležitostí, jež, protože ji již dlouho odkládali, narostli do nevídané velikosti, což by pro devítky mohlo být nad jejich síly. Každopádně jim to dá pořádně zabrat a ani se nedá očekávat účinná pomoc okolí, protože to nemá zájem přidělávat si starosti. Koncem července však devítky sami získají nový elán a vrhnou se vstříc novým výzvám a to se jim bude dařit, pokud se zkusí dívat na vše s nadhledem a vírou.