Červen

Osudové číslo 1
Jedničky tento měsíc budou mít pocit, že jejich pozice je ohrožena a tak začnou bojovat, stěžovat jim to bude neschopnost rozhodnout se, protože jakákoliv varianta bude poskytovat vždy nějaké jistoty a jedničky by si opravdu nyní spíše jen hrály, než dělaly závazná rozhodnutí. To utvrdí lidi z jejich okolí, že když budou udržovat jedničky v iluzi šťastné minulosti, pak všichni zúčastnění budou spokojení. Konec měsícem by však mohl přinést pozitivní obrat v podobě ujasnění si vlastních zájmů a cílů a rozhodnutí se pro cestu, dle vlastních představ.

Osudové číslo 2
Po nebývale pohodovém květnu přichází ke dvojkám červen, v němž se budou dvojky muset postavit k některým svým záležitostem čelem a neschovávat se před nimi. Na místě bude si vytvořit emocionální odstup a vše si důkladně prověřit, prozkoumat a nečinit žádná bezhlavá rozhodnutí. Podstata problému bude pramenit z okolí dvojek, které s nimi nejedná čestně a upřímně. Koncem měsíce asi dvojky nebudou spokojené, protože bude třeba vystřízlivět a podívat se na věci bez růžových brýlí, což může nalomit jejich sebedůvěru. Komplikacím lze však předejít, pokud dvojky včas přehodnotí své plány.

Osudové číslo 3
Trojkám se v červnu nabídne možnost za sebou v některých věcech zavřít dveře a nalézt novou perspektivu, přičemž není nutné na čemkoli z minulosti lpět. Navzdory probíhajícím změnám však trojkám zůstanou pevné jistoty, ale také přichází možnost získat a to v podobě nabídky přicházející zvenčí, kde by trojky mohly dokázat, co v nich dřímá. Konec měsíce by se však měl zpomalit a poněkud zkomplikovat, ale to jen proto, aby si trojky uvědomily skutečné své úmysly a to, o jaké změny vlastně usilují, tak aby vzápětí nemusely hledat cíle a perspektivy nové.

Osudové číslo 4
Ke čtyřkám by se v červnu mohlo vrátit, to co již bylo zapomenuto a nový pohled na staré věci donutí čtyřky přehodnotit svá stanoviska. Ale samy vědí, že nastal ten správný čas, a i když každý krok bude vyžadovat soustředění, odvahu a odhodlání, pak při dodržování pravidel by daná záležitost mohla zásadně ovlivnit i věci budoucí. Aby to byla skutečně životní zkouška, pak na to čtyřky zůstanou samy, protože jejich okolí si řeší své záležitosti a nechtějí se zatěžovat něčím dalším. Co však čtyřkám pomůže, pak nikam nespěchat a dívat se na věci jakoby s perspektivy. Nadhled jim ukáže věci tak, jak se skutečně mají.

Osudové číslo 5
Pětky se v květnu projeví jako iniciativní a dynamické osobnosti, které svůj život tvoří podle momentálních zájmů. Problém nastane, pokud si neuvědomí, co je jejich skutečný zájem a budou poletovat od jednoho k druhému s očekáváním a pochybnostmi. Je také nutné počítat, že se svou bezstarostností mohou narazit u lidí, kteří mají rádi jistoty a pravidla a ti se skutečně nedají. Koncem měsíce i pětky budou potřebovat uklidnění, protože výsledky se nebudou scházet s původními vizemi a tudíž se budou pětky opět cítit jako na začátku. Pomůže vytrvalost a pozitivní myšlenky.

Osudové číslo 6
Pokud si šestky udrží vitální energie i v červnu, pak se velice snadno dopracují nejen k jistotám, ale i k možnostem si doslova vybírat, je však nutné plné nasazení odvahu vynaložit veškerou sílu na svůj cíl. A šestky nemají tendence váhat, naopak mají chuť začít jednat a přitom zachovat pevnost základů, na kterých stavějí. Vše si budou důkladně propočítávat a jistit. Jediný problém by mohly šestky vnímat v neochotě okolí pomoci. Jestliže se však šestky uvědomí, že nikoho na pomoc v současnosti ani nepotřebují, pak se není čeho obávat. Uvolněnost a důvěra pomohou šestkám tam, kam potřebují.

Osudové číslo 7
Sedmičky si v předchozích měsících toho naložily nemálo, a musely hodně zabojovat, aby mohly říct, že „jsou za vodou“. Pokud to však do konce května nestihly, pak červen jim to umožní. Co však jim může opravdu pomoci je, častý pobyt v přírodě, kde naleznou své nové vize. A štěstí, jež se k nim přibližuje, dokážou sedmičky opravdu uchopit a proměnit jej v trvalý úspěch. Samozřejmě je ještě neopustí ostražitost, již si vynutily předchozí události, ale to, že je budou mít i nadále na mysli, bude jen ku prospěchu a konec měsíce se uvolní a pro sedmičky to bude čas bezstarostnosti.

Osudové číslo 8
Osmičky mají svou vizi a v červnu by ji moc rády uvedly v život, ne však vše je možné a dobré uskutečnit v nastalý čas. A právě to může u osmiček vyvolat pocit, že jsou ohroženy a že se ztrácejí. Ale jak se říká, nejúspěšnější cesta je ta, z níž má člověk největší strach a k překonání strachu mají přece osmičku svou vůli a sílu, takže ony vždy naleznou světlo na konci tunelu a neodradí je ani odmítavý přístup okolí. A když si osmičky projdou touto etapou své cesty, tak ještě koncem měsíce zjistí, že se všechny útrapy vyplatily a že jdou s čistým štítem do léta.

Osudové číslo 9
Devítkám stále jakoby se do ničeho nechtělo, dojem, že vše je marné, že nic nejde podle jejich představ, je přivede k nutnosti plně se zaměřit na své cíle, vynaloží nemalé úsilí k tomu, aby opět získaly důvěru a motivaci. To bude mít blahodárný vliv na uvolněnou atmosféru v rodině i mezi přáteli, takže se devítkám bude dařit alespoň na chvíli vždy vyskočit z povinností a užít si něco zábavy. Koncem měsíce by konečně mohly devítky dodělat, to co již dlouho odkládaly, což by jim poskytlo prostor pro novou tvořivou činnost. Důvěra v sebe bude to, co nejvíc pomůže, ať už se děje cokoliv.