Březen 2011

Osudové číslo 1
Jedničky se tento měsíc budou muset postavit realitě, ale také protivníkům a dát najevo jasně své stanovisko, ačkoliv budou mít spíše tendenci oddávat se snění. Představy a cíle, které si jedničky ve své mysli malují, jsou však přinejmenším odvážné, ale tím se také vrhají do nebezpečí, že je někdo velmi snadno oklame anebo na nich někdo, kdo stojí pevně nohama na zemi, bude nepěkně parazitovat a profitovat z jejich úsilí. Ale zodpovědnost za vše si nesou jedničky sami a tak se mohou rozhodnout, zda by nebylo lepší, ke svým cílům činit menší, o to jistější, kroky.

Osudové číslo 2
Dvojky stále mají pocit, že jim věci nejdou podle jejich představ, že někdo nebo něco ohrožuje jejich projekty. Ale protože už toho mají dost, tak se pustí do boje, byť se setkají s ne zrovna čestnými protivníky. Ale právě tito lidé, jsou pro dvojky v životě velmi cenní, protože uštědřená lekce je posune o hodný kus cesty vpřed, kde naleznou možnost osamostatnit se, získat nezávislost a jasnou představu, jak postupovat dál.

Osudové číslo 3
Trojkám by se tento měsíc mělo dostat účinné podpory a také skvělé příležitosti, kterou by si neměly nechat ujít. Jen je třeba dát pozor, jakým způsobem tuto šanci uchopí a využijí. Protože se jedná o příležitost pro trojky a ne pro ostatní, tak pokud by chtěly trojky realizaci převelet na někoho druhého, pak by svou šanci pouze promarnily. Není to však záležitost, která se vyřeší v rámci tohoto jediného měsíce, je třeba si uvědomit, že se jedná teprve o začátek a ten se jeví, při správné volbě, velmi perspektivně.

Osudové číslo 4
Čtyřky tento měsíc pojedou na jistotu, ve svých vibracích a s nadšením, jako by je jarní sluníčko probudilo a není síly, která by je zastavila. Pozor však na zbrklost a přílišný risk, protože lidé v okolí nejsou naladěni tak jako samy čtyřky, utápějí se ve svých problémech, takže čtyřky pokud si chtějí udržet své vize a optimismus, musí počítat s tím, že jsou na to samy. Co jim však opravdu pomůže, pak se spoléhat na svou intuici a pokud se nabídne příležitost, pak ji dle svého přesvědčení, mohou uchopit a vést k vítězství.

Osudové číslo 5
Pětky budou mít v březnu možnost zpomalit a věnovat se záležitostem srdce tzn. lásce, radosti a užívání si štěstí, což jim dodá hodně síly a žádná překážka pro ně nebude nezdolná. A také toho patřičně využijí a s odhodláním a důvěrou se oddají proudům láskyplné energie, a když se budou muset rozhodovat, pak to udělají z hloubi srdce. Ale vše bude pouze na nich, druzí nesdílí jejich nadšení a spíše se oddělují, protože již mají vlastní zkušenosti s tím, jak to s pětkami chodí. Navzdory tomu si pětky tento měsíc dokážou patřičně užít a přetvořit k obrazu svému.

Osudové číslo 6
Šestky vstupují do tohoto měsíce poměrně skleslé, v očekávání potíží, komplikací a neblahých výsledků. Ale je to pouze jejich mysl, která tyto obavy vytváří. Samotné šestky, svými schopnostmi, zabojují proti splínu a postaví se ke svým náladám čelem a přijmou výzvu, která tím vznikne. Lidé v jejich blízkosti si trpělivě počkají, zda se šestky vzchopí a podle toho se k nim obrátí buď čelem anebo zády. Ale šestky se tak snadno nevzdávají a dokážou, že pesimismus jim dlouho nevydrží a naleznou opět elán k tomu, aby si svůj život vytvářely podle svých představ.

Osudové číslo 7
Protože se sedmičky tento měsíc pohybují i nadále v pozitivních energiích, vzpomenou si na některé ze svých dřívějších projektů, které tak nějak uložily k ledu a začnou přemýšlet nad jejich realizací a to s patřičným soustředěním, takže nejprve se stáhnou do ústraní, aby si patřičně vyprojektovaly další postup k realizaci dané věci. Na to, aby však ke svému projektu přijaly další pomocníky, není vhodná doba, teď je lepší samostatná práce. A má to své opodstatnění, protože ten správný člověk do týmu, ať již se jedná o pracovní nebo partnerský tým, se objeví z čista jasna a budete to člověk, kterého by sedmičky vůbec nečekaly.

Osudové číslo 8
Osmičkám se v březnu otevírá další šance na zisk, ať už má jakoukoliv formu, tedy finanční či duševní, byť je tato možnost poněkud vyleká a budou mít pocit, že se na nich chce více, než jsou schopny zvládnout. Ale na druhou stranu se nemusí obávat přizvat někoho na pomoc. Stačí si jen říct a najde se dostatečný počet pomocníků. Nemusí se přitom bát, že by ovace za výsledky sklidili tito lidé, protože vše stojí a padá s osmičkami a na nich jednak zůstane patřičný díl práce, tak i zasloužená odměna.

Osudové číslo 9
Protože únor nebyl devítkám příliš nakloněn, sami se v březnu chopí iniciativy a začnou realizovat své plány a představy a to dostatečně energicky. A zase se přesvědčí, že vše záleží na člověku samotném, že vlastní iniciativa otevírá dveře k neskutečným možnostem. Rychlé tempo devítek však neuvítá jejich okolí, které se obává, aby je snad devítky nezačlenily do svých projektů a nechtěly snad od nich nějakou činnost. Devítky by si především měly dát pozor na to, aby jejich nadšení někdo nevyužil k podvodu, což by jim mohlo přinést nemalé ztráty.