Prosinec 2010

Osudové číslo 1
Prosinec přinese jedničkám nutnost učinit zásadní rozhodnutí a hned po tomto rozhodnutí i nutnost uchopit danou věc do svých rukou a aktivně jednat v dané záležitosti. Z počátku se nenaskytnou ani žádné síly působící proti jejich úmyslu, ale samozřejmě ne pro všechny lidi z okolí bude daná věc podle jejich představ a vyskytnou se snahy to jedničkám neusnadnit. Což by se mohlo podařit, protože vzhledem k tomu, že dané rozhodnutí není standardní, mohly by o něm i jedničky začít pochybovat a poté i ustoupit z realizace.
Osudové číslo 2
Dvojkám, tak jak měly příznivý minulý měsíc, tak i nyní budou pokračovat v nastavených vibracích. Takže přijde skvělá šance, která dvojky velmi potěší. I když některé věci budou stagnovat a sami dvojky se nebudou příliš angažovat z obav před dalším krokem, tak co jim velmi pomůže, bude podpora lidí, kterým na dvojkách záleží a pomohou i v momentě, kdy bude třeba s některou záležitostí rázně pohnout. Důležité je nic neuspěchat a postupovat systematicky.
Osudové číslo 3
Trojky budou moci tento měsíc poněkud oddechnout od povinností a věnovat čas společenským aktivitám, setkáním a oslavám. Stále se budou držet svých vizí a naplnění svých tužeb, a pokud se nechají vést svou intuicí, pak mohou jen získat. Jen je třeba počítat s tím, že jediný člověk, který jim může tento pomoci, jsou ony sami. Při závěrečné kalkulaci za tento rok si uvědomí, co skutečně dokázaly, a nejen na hmotné úrovni, a podaří se jim reálně pohlédnout na všechny události, jež je tento rok postihly a z toho vytvořit svůj další projekt na rok příští.
Osudové číslo 4
Začátek měsíce pro čtyřky bude ve znamení intenzivní práce, trpělivosti a tvoření, pokud nyní něco započnou, pak by se, pokud nebudou na nic spěchat a snažit se zvládnout vše do konce roku, mohly dopracovat i k úspěšnému výsledku. Z počátku se dá očekávat i nadšení a patřičná motivace, ale rozlet čtyřek se pokusí zastavit lidé kolem nich, jistě předloží mnoho argumentů, proč daná věc nelze zrealizovat, což povede k tomu, že čtyřky se vzdají a od svých plánů upustí. Je na nich, zda podlehnou, anebo učiní průlom omezením a pustí se dál navzdory komukoli a čemukoli.
Osudové číslo 5
Pětky tento měsíc budou muset zabojovat, aby se dostaly ze situace, kdy nic nefunguje a překonat sami sebe, protože nyní je čas překročit svůj stín a něco dosud důležitého již odložit. Samozřejmě je možné všechno vzdát, pokud to tak pětky chtějí. Lidé s nimi tak či tak budou jednat na rovinu, nemusí se bát, že by je někdo ošidil nebo jim nedopřál sluchu. Pokud na svém mezníku naberou ten správný směr, pak se budou moci radovat a jejich život se dá do pořádku a nastane tolik potřebný klid. Jistě mají možnost se vydat i druhou cestou…
Osudové číslo 6
Šestkám se nechce příliš něco řešit, možná proto, že dost dobře nevidí, jaké možnosti se jim nabízí. Přitom je čas začít pracovat, tvořit, postupovat krok za krokem k vybudování trvalých hodnot. Zvlášť když okolí je naplněno radostí a ochotou přiložit ruku k dílu. Takže pětky mají možnost vyrazit bez obav na cestu za naplněním svých cílů, získat nové zkušenosti, ale zatím není možné očekávat hmatatelné výsledky vynaloženého úsilí, na to je ještě čas.
Osudové číslo 7
Sedmičky by měly projevit svou rozumnou stránku a vyjadřovat se jasně, čímž si přivodí, že se jim naskytne nová, velmi slibná nadějná vyhlídka a možnost vydat se na správnou cestu. Samozřejmě takové energie přitáhnou i lidi, kteří budou velmi vstřícní a nápomocní. Takže nejen konec roku, ale i události budou pro sedmičky důvodem k oslavám a předmětem jejich dalšího očekávání.
Osudové číslo 8
Osmičky by nyní měly být citlivější, vnímavější, ale přitom mít své city pod kontrolou. Osmičky mohou očekávat jistoty, peníze a velmi cenné zážitky a vše v hojném množství. Dá se očekávat uzavření výhodných smluv, ať už se to týká pracovní nebo vztahové oblasti. Osmičkám se tedy podaří své pozice upevnit, osvobodit se z omezení a jejich budoucnost se jim bude otevírat více než slibně.
Osudové číslo 9
Devítky budou muset udělat nepříjemný krok anebo nepopulární opatření, o kterém vědí, že je nezbytné a správné. To jim však pomůže k tomu, aby se vydaly na cestu, i když mají velké obavy, co je tam vlastně čeká. Dalo by se říct, že v první chvíli se jim otevřou dveře, po kterých již dlouho toužily, aby se otevřely. Za nimi naleznou šanci k tomu, aby jejich srdce a duše došly naplnění a aby se jim splnily jejich sny. Takže vlastně konec roku jim přinese začátek.