Červenec 2010

Osudové číslo 1
Jedničky se tento měsíc rozhodnou něco zásadně změnit a nebudou se bát riskovat. Ke svému projektu budou přistupovat střízlivě, nejprve všechno zváží, budou jednat férově a všemu dají dostatek času. I jejich okolí se nenechá strhnout emocemi, zachovají si chladný odstup a počkají si, až co to pro ně všechno bude znamenat. Závěrem měsíce se opět všechno uklidní a bude jen na jedničkách, jak se jejich revoluce bude vyvíjet dál. Každopádně situace si žádá řešení, byť opatření nebudou příliš populární, ale jedničky mají dar vše zvládnout.

Osudové číslo 2
Dvojky se poněkud v červenci na své cestě ztratí nebo spíš se jim ztratí z dohledu jejich směr a cíl. Takže nejprve bude třeba využít pomoci, jež se nabízí, protože to se velice rychle změní a právě lidé v jejich okolí budou poněkud vyděšení, starosti o ně jim nedovolí, aby mohli do nastalých situací jakkoli zasáhnout. Budou se jen moci dívat, jak se dvojky řítí do problémů. Takže je třeba zachovat klid a potíže překonávat postupně a systematicky.

Osudové číslo 3
Tento měsíc pro trojky nezačne příznivě, komplikace, omezení dokonce až znemožnění pokračovat v jejich cestě jim z počátku zabrání jakkoliv se pohnout díl. Samozřejmě to přinese s sebou obavy a zmatenost, pocit, že nic nemá smysl. Naštěstí jsou trojky obklopeny dobrými lidmi, kteří v nejhorším pomohou, ale je třeba si konkrétně říct, s čím pomoci mohou. Závěr měsíce bude už zase všechno, jak má být, klid a po nesnázích z počátku měsíce i bezstarostné období.

Osudové číslo 4
Čtyřky by v červenci měli jednat v duchu své podstaty, tedy zachovat pořádek, strukturu, jednat na rovinu a na základě všech informací, které jsou jen schopny získat. Karty vysloveně radí, aby čtyřky zachovali chladnou hlavu, nedali se strhnout k emocionálním výbuchům a uchovali si nezávislost. Okolí bude velmi nápomocné, ale i zde je na místě si kriticky ověřit, zda daná pomoc nepřijde příliš draho. Na konci měsíce se ukáže, že tento přístup byl zcela na místě, překážky zmizí a budoucnost se bude jevit nanejvýš růžově.

Osudové číslo 5 Pětky vysloveně potřebují již dovolenou a pořádnou dávku odpočinku. Při takové únavě, jakou pětky pociťují, bude na místě se od všeho spíše distancovat, pozorovat děj, ale nenechat se do něj zatáhnout, protože by pak vznikly jen neustále půtky a rozbroje a opravdu pětky nejsou v pozici, kdy by měly momentálně navrch. Naštěstí koncem měsíce se vše vyřeší samo, oživí se kontakty a přijdou i důvody k radosti. Karty nabádají k trpělivosti a zachování klidu.

Osudové číslo 6
Šestky se budou moci tento měsíc chopit příležitosti, která se jim nečekaně vyskytne, je prostě ten nejvhodnější čas jednat. To jim také přinese vysloveně chuť do života, příliv nové energie, no prostě mnoho důvodů k radosti. Jen s druhými to nebude lehké, nebude dobré na ně klást více, než snesou anebo na nich dokonce něco chtít. Závěr bude ve znamení oslav a společenských aktivit.

Osudové číslo 7
Sedmičky by se tento měsíc neměly oddávat snění, ale pevně se postavit za své názory, postoje, projekty anebo třeba jen sami za sebe. Nadšení a motivace nebudou chybět, potřeba jen bude vůle začít a také dokončit vše co přijde. Sedmičky mají štěstí, že kolem sebe mají pevné, citlivé a milující rodinu a přátelé, kteří je podpoří v jakékoliv činnosti. Závěrem měsíce dokážou opravdu dotáhnout věci do zdárného konce a to co neukončí sami i tak bude ukončeno, což bude poněkud náročné, ale pro jejich žití nezbytné.

Osudové číslo 8
Pro osmičky začátek července bude nádhernou procházkou letními dny, ale záhy bude nutné, aby se snesly opět pevně k zemi a čelily realitě, možné jsou finanční problémy. Naštěstí jsou při nich lidé, kterým se dá věřit, takže pomou jak radou, tak i konkrétní pomoci. Tato lekce naštěstí zase osmičky jen posílí, budou moci projevit svůj potenciál a uvědomit si, že každá rána, vždy posílí jak jejich charakter, tak sebevědomí. Řešení pro dané komplikace přijde tehdy, když si zachovají trpělivost a dají na svůj vnitřní hlas, který jim řekne, kdy jednat a kdy zůstat v pozadí.

Osudové číslo 9
Devítkám hned na začátku přijde do cesty poměrně lákavá šance, kterou budou chtít využít. Samozřejmě se svým tvůrčím potenciálem dokážou do nestabilních začátků vnést jistoty a stabilitu, takže pomalu a jistě povedou danou věc k vítězství. Podporu si samozřejmě umí získat a přínosem jim bude člověk s fantazií a skvělými nápady. Takže šanci z počátku měsíce plynule převedou k možnosti dosáhnout finančního zisku anebo jiných trvalých hodnot.