Červen 2010

Osudové číslo 1
Jedničky budou tento měsíc poněkud zdrženlivé, snad z důvodu pocitu, že je něco či někdo omezuje, anebo si tato omezení dají sami. Přitom se jim naskytne mnoho možností, byť ne každá z nich bude pro ně vhodná. Okolí však za jedničkami stojí s důvěrou a ochotou pomoci. Jedničky však budou mít pocit, že musí s každým a všemi bojovat. Pokud však budou jednat srozumitelně, pak mají šanci uspět.

Osudové číslo 2
Dvojky budou moci v červnu ukázat s svou citlivost, soucit a starostlivost. Z počátku se jim dostanou ne právě nejlepší zprávy, potkají je starosti a potíže, ale ostatní budou smířliví a nápomocní, takže na vše dvojky nezůstanou sami. S koncem měsíce však budou moci být na sebe dvojky pyšné, budou se moci realizovat a tak budou naplněny optimismem a spokojeností.

Osudové číslo 3
Trojkám by se tento měsíc mělo dostat stabilních okolností a jistot, byť budou mít tendenci zachovávat si ke všemu odstup a vše budou řešit pouze rozumem. Takovým jednáním však budou působit starosti svému okolí. Koncem měsíce však by mohly začít sami jednat ve svůj prospěch. Neměly by, ale měnit příliš své plány, vhodnějším se jeví rozmyslet si, co opravdu chtějí, co je jejich cílem.

Osudové číslo 4
Čtyřky se mohou tento měsíc těšit, že něco, co je již dlouho tížilo, bude ukončeno. Dostanou šanci, která je potěší, možná potkají spřízněnou duši. Každý, kterého čtyřky potkají, bude ochotný pomoc, dodat optimismus a pozitivní energie, dá se s nimi počítat. I na konci měsíce přijde šance, pro kterou se bude snadné nadchnout. Takže příležitosti k oslavám bude více než dost.

Osudové číslo 5
I v červnu budou pětky mít možnost řešit své záležitosti různými způsoby, stále není nic stanoveno a pevně dané. Budou se snažit udělat moudré rozhodnutí, které však nebude mít nic společného s přáním jejich srdce. Budou mít možnost potkat člověka, který bude rozhodný a přijde s návrhem, který bude opravdu zajímavý. Pětky, ale této šance nevyužijí a s pocitem nespokojenosti budou kráčet do prázdninových dnů.

Osudové číslo 6
Šestky se v červnu budou muset potýkat s protivětrem a nevyhnout jim ani nepříjemnosti a spory. Naštěstí si dokážou zachovat klid, jednat střízlivě a nevrhat se do ničeho bez důkladného zvážení všech okolností a přistupovat ke všemu zodpovědně a férově. Pokud budou potřebovat poradit, pak se mohou obrátit na kohokoliv ve svém okolí, ale nelze očekávat rychlá rozhodnutí a nebude dobré ani příliš na druhé tlačit. V posledních dnech měsíce si šestky vše ujasní, více se spolehnou na svůj vnitřní hlas a půjdou dále za svými sny a plány.

Osudové číslo 7
Sedmičky budou muset zvolnit, protože pokud by na své záležitosti příliš tlačily, pak by nejenže nic nezískaly, ale také by mohly o mnohé přijít. Pokud se spolehnou na svůj cit, vynikající intuici, pak se mohou vydat tou správnou cestou a jejich vyhlídky jsou víc než potěšitelné. Pro sedmičky nastává čas, kdy se budou moci realizovat a dojít k plné spokojenosti.

Osudové číslo 8
Od osmiček bude v červnu vyžadována trpělivost, jejich záležitosti budou potřebovat více času, aby se mohly vyřešit. V počátku měsíce bude dobré si dát pozor na neupřímnost, stejně tak můžou být ony sami klamány, jako mohou klamat. Takové energie samozřejmě vycítí i jejich okolí, takže pokud si je budou chtít osmičky získat, pak bude třeba nejprve překonat jejich nedůvěru. Koncem měsíce konečně zavládne klid a pozitivní vývoj, opět nabude na síle jejich smysl pro čestné a pravdivé jednání, jejich zodpovědnost a píle, pohodu naleznou v přírodě.

Osudové číslo 9
Devítky budou pokračovat v tom, co v minulých dnes započaly, a zdá se, že se jim na všech úrovních velmi daří. Z počátku se opravdu bude dařit, nebude chybět ani pomoc druhých, ale jak se měsíc bude půlit, pak možná závist ostatních nabude na intenzitě, začnou být kritičtí a chladní, takže konec měsíce bude nutné zabojovat, přijmout výzvy a ukázat, jaké schopnosti a sílu devítku opravdu mají.