Březen 2010

Osudové číslo 1

Jedničky si v tomto měsíci budou muset dát větší pozor, ve všech záležitostech budou pociťovat omezení a překážky. Bude dobré se proto držet, lidí, kteří jsou silní, sebevědomí a očividně vědí, co dělají. Pokud jedničky potřebují nastolit radikální změnu, tak se to jistě podaří. Jestliže však změna není cílem, tak se radovat pravděpodobně nebudou. Ale i tak současné komplikace Vás vedou po správné cestě.

Osudové číslo 2

Navzdory úspěchům minulého měsíce, dvojky se cítí vyčerpaně, možná proto, že si jsou vědomi nutnosti některé věci řešit, ne-li ukončit. Z počátku ani dost dobře neuvidí možnosti řešení a měli by si dát pozor na rady druhých. Ne vše, co je jim nabízeno, je také to nejlepší pro ně samotné. Ale i tak, přes nemalé nesnáze se budou moci radovat, čeho dosáhly. Tento měsíc tedy bude nutné projevit svůj potenciál, ale také se řídit vnitřním hlasem.

Osudové číslo 3

Trojky si konečně budou moci trošku vydechnout, zavládne tolik potřebný klid. Pokud by se chtěli pustit do nového obchodu, zkusit štěstí ve hře, pak je příznivé období. Na cestě potkají člověka, který by jim byl ochoten a mohl pomoci, jen je třeba nepřekročit hranice, které on stanoví. Závěrem přijde trojkám šance s potěšitelnými výsledky, ať už se to týká finanční oblasti nebo jakékoli jiné.

Osudové číslo 4

Čtyřkám bude tento měsíc přáno v oblasti zásadních rozhodnutí anebo lásky. Sice budou do všeho vnášet netrpělivost, ale také nadšení a očekávání. Okolí se jim přizpůsobí, pomůže dle svých možností. Koncem měsíce dosáhnou svých cílů, budou se radovat a s nimi i ostatní. Řídit se vlastním srdcem, bude pro ně to nejlepší.

Osudové číslo 5

Pětky pociťují neustálý tlak, který je na ně vyvíjen. Ale naskytnou se velmi příznivé šance, které by nebylo dobré přehlédnout. To samozřejmě vyvolá odezvu u druhých, především, jedinců, kteří trpí závistí a nikomu nic dobrého nepřejí, takže bude nutné zaujmout výhodnou pozici a nedat se. Také nevěšet hlavu, že vše nejde podle vlastních představ. Cesta z problémů vždy je, jen jí člověk hned nevidí. Takže není třeba vše vzdávat, ale nic si také nenalhávat, spíše jednat střízlivě a poctivě.

Osudové číslo 6

Březen pro šestky bude příjemný měsíc, budou mít možnost radovat se i slavit. Mají své konkrétní plány a cíle a vrhají se na ně s odhodláním a vírou. Jejich zaujetí přiláká i podporu ostatních, vzájemná pomoc je tu samozřejmostí. Koncem měsíce je třeba, ale dát si pozor na podvodníky anebo se nenechat strhnout ke lžím a klamům. Není třeba nějak věci popohánět, vše má svůj čas a smysl.

Osudové číslo 7

Sedmičky by měla trpělivost provázet i v dalším měsíci. Jejich plány jsou sice přitažlivé, ale ne vše co se jim nabízí, je dovede právě k těmto cílům. Podporu od ostatních nelze příliš očekávat, i když pokud vyloží jasné argumenty a objasní své vize, pak by pomoc mohla přijít. Koncem měsíce přece jen bude třeba vše přehodnotit, vzhledem k dosaženému anebo zkusit realizovat projekty, které jste před nedávnem opustili.

Osudové číslo 8

Březen bude pro osmičky měsícem, kdy se budou věnovat svým citům, péčí o druhé a také svým tvořivým vlohám. Nějak se nedokážou rozhodnout, co je pro ně to nejlepší. Samozřejmě jejich váhavost má vliv i na ostatní, kteří spíš čekají, jak se vše vyvine. Proto by bylo dobré včas si rozmyslet, jaké jsou jejich další kroky, kam vlastně chtějí směřovat. Není třeba klesat na mysli, naději na úspěch má každý cíl, ve který se vloží víra a láska.

Osudové číslo 9

Devítkám měsíc březen nebude skýtat mnoho důvodů pro oslavy, spíše se dají očekávat situace a rozhodnutí, které jim zásadně ovlivní celý další život. Ale vzhledem k tomu, že vědí naprosto přesně, co dělají, jaké mají možnosti, nepodléhají sebeklamu, vytváří vše dle svých představ. Jejich sebejistota, ale okolí poněkud děsí, tak se raději stáhne do pozadí a nebude se vměšovat. Vědomí, že činí správně, devítky nesvedou z jejich cesty.