2021 – roční náhled

Náhled na energie roku 2021

Nahlížím, jak jsem energie popsala v tom velmi zajímavém loňském roce. Mohu konstatovat, že čísla, tedy numerologie, byla prakticky jednoznačná. Zato tarotová karta už byla více symbolická a bylo nutné ji využívat více z duchovní podstaty každého z nás. To znamená již rozvinutější schopnost nahlížet na věc z hlubšího kontextu. Ale ani tak se karta nemýlila: i když jsem v naší realitě neprožívali zrovna příjemné časy, byli jsme nuceni zavádět nový řád do našich životů, zajistit bezpečí pro sebe i naše blízké, věci zorganizovat nebo přeorganizovat a romantika nebyla na pořadu dne.
Říkáte si, proč se naši vládci nechovali jako skuteční vládci? Víte, že sem politiku netahám. Ale abyste získali svou odpověď: Pak asi nečtou informace, které Vám a všem zprostředkovávám, a tudíž se tedy nepokouší psané info praktikovat. 😉

Ale teď už zase seriózně:

Z numerologického hlediska přichází rok čísla pět.
Pětka

je synonymem pro změnu. Pro numerologa to je zlomový faktor v energiích… od energií nižších k vyšším… to, co se učíme v nižších energiích (vědomí sebe i druhých, nápad a realizace), nyní začíná dostávat smysl, formu a chuť věci posouvat dál.
Dalším synonymem pětky je svoboda. Pětka se nenechá omezovat, vždy překračuje hranice (také jak by se jinak dala uskutečnit změna), preferuje účel, smysl. Čerpá z dosud získaných zkušeností a rozvíjí jejich potenciál.
Ale pojďme od symbolů k realitě. V roce 2021 je nutno počítat s mnoha nečekanými a vzrušujícími událostmi, mnoha „náhodami“. Pokud potřebujeme s čímkoli pohnout, pak máme ideální rok.

Ale i on od nás něco očekává: a to je právě ta ochota jít do změny, překonat obavy, pojmout své dny jako dobrodružství, angažovat se, prostě nesedět v koutě a čekat, co udělají jiní. Ano, pětka nutí k aktivitě, ale poskytuje i prostor, si věci promyslet, jednat účelně, efektivně. Takto to vyznívá, jako bych hleděla jen na pracovní část našeho života, ale platí to i pro soukromí.

Pětka v práci

je vhodný čas na změnu, ať už samotného povolání, oboru nebo zavedeného systému. Pětka se nebojí podnikat, postavit se na vlastní nohy, jít svou cestou. Předpokladem k úspěchu je inteligence, využití svých talentů a schopností, ochota vložit do dané činnosti energii. Říkáte si: vyplatí se to? Pětka peníze neřeší, pracuje s tím co má v danou chvíli. Díky intuici však přeje spekulacím. Na druhé straně, když letos někde peníze zapomenete, pak víte, že žijete v pětkových energiích.

Pětka ve vztahové rovině

přináší snadnější navazování přátelských i partnerských vztahů, jestliže jim hned od začátku dopřejete svobody. Nečekejte žádné sliby a závazky, ale souznění, porozumění, podobné zájmy. Na tom mohou stavět i vztahy, které jsou již dlouholeté, i v nich je třeba vytvořit prostor pro svobodu, jinak se vytvoří sama a tak, že se to dotyčným nebude líbit. Svoboda však neznamená nevěru a paralelní vztahy. Znamená práci na vztahu, naslouchání, respektování, lásku a radost z toho, že člověk může být s tím druhým, ať už se to týká vztahů partnerských, rodinných, kamarádských či třeba kolegiálních. Ale každopádně užívejme vzrušení, zábavu a smysl pro dobrodružství.
Bude to aktivní rok, tak nezapomeňme odpočívat.

Tarotová karta,

která nás bude provázet rokem 2021 je karta Velekněze.

Velekněz

má auru vyzařující tajemství. Nikdy neřekne všechno, nechá věci poskládat se a v pravý čas vyjeví jejich pravý smysl. Ale nemyslete si, že si stačí sednout a čekat, co přijde, naopak: Jen ten, kdo se stejně soustředí na zjevné a skryté, vědomé i nevědomé, exoterické i esoterické, může nalézt správnou cestu.

Když bychom to zase „přeložili“, pak nestačí brát v potaz jen realitu, ale je nutné doplnit ji aktivním používáním svého vnitřního vedení, napojení na vyšší úrovně bytí, na své „pravé já“… a naopak, nelze utéct do esoteriky, k náboženství, k fantazii, bez toho, abychom získané informace nepřevedli v realitu.
Čím víc se dokážeme na sebe sama napojit, navážeme se sebou zdravý vztah, tím lépe a radostněji se nám bude žít v jakýchkoliv podmínkách a naopak… čím odpojenější, vzdálenější svému pravému já, tím se nám život bude zdát těžší a „za trest“.

S energiemi Velekněze v roce 2021 budeme rádi vyhledávat rady a pomoc člověka se zkušenostmi v duchovní a esoterické oblasti, který nám pomůže propojit své vnitřní já a vynést ho na světlo – používat ho. Ale také si budeme klást otázku o smyslu: smyslu toho co děláme, smyslu vztahů, které udržujeme, co a kdo nás na našich cestách podporuje nebo brzdí, smyslu našich životů. Na základě uvědomění si, pak samozřejmě budeme realizovat patřičné kroky, chcete-li změnu.

Jak vypočítat své  osudové číslo?

A jako každoročně pro Vás budu i letos připravovat motivační výklady energií pro jednotlivá osudová čísla: Své osudové číslo zjistíte z celého data narození tímto způsobem:

24. 9. 1983 = 2 + 4 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3 = 36 = 3 + 6 = 9 = osudové číslo

A výklady budou provázet energií nabité autorské mandalky pro aktuální měsíc.

Přeji nádherný rok 2021.