Listopad

V listopadu se tedy opravdu neohřejeme, alespoň co se týká energií, které k nám proudí z Vesmíru, jako kdyby se „všechno“ spiklo proti nám. Ale to jen na první pohled, protože nám nepřízeň pomáhá k naladění se na sebe sama a navzdory všemu se v takový čas dokážeme opřít o svou víru a naději v lepší časy. Chyták bude jen v tom, jestli příležitosti, které k nám přijdou zvenčí, takové, které vědomě nevytváříme, dokážeme spatřit a vidět v nich to dobré, přínosné. I v listopadu nelze očekávat konečně nějaký konstruktivní výsledek. Což znamená, že je potřeba všemu dát čas, protože, když budeme vyvíjet nátlak, abychom se někam posunuli, pak se nám ten posun líbit nebude. Správná taktika na listopad je dát věcem šanci, ať se dějí samy. Jestliže máme svůj cíl, pak jeho dosažení je jen otázkou času, takže se není čeho obávat.

Mandala na listopad 2018

Osudové číslo 1
Jedničky, Vás už tyhle těžké energie opravdu nebaví, takže si z toho budete hledat nějakou perspektivní cestu ven. Jako byste vůbec nechtěly vidět realitu, ale jen něco zkoušeli, což samozřejmě s Vámi bude houpat nahoru dolů a nic konkrétního se jako příslib lepších času neobjeví. Ale vydržte, konec měsíce má pro Vás připravené milé překvapení, a jestliže tu šanci uvidíte a chopíte se jí, pak se doslova vyšvihnete z té energetické břečky, kterou momentálně procházíme. Věřte a jděte vpřed.

Osudové číslo 2
Dvojky, Vy budete v listopadu za klikaře. Jestli někdo má šanci dostat přesně to, co chce, pak to jste Vy. Stačí, když se budete soustředit na svůj záměr, necháte druhým prostor, aby pochopili, že Váš záměr je jejich záměr 😉 a máte to pod střechou. A ano, malý chytáček tam je. Karty Vám kladou na srdce, abyste si promysleli, co je vlastně ten Váš záměr, protože opravdu můžete dostat to, co chcete.

Osudové číslo 3
Trojky, Vy se stále hledáte, v čem byste se realizovaly, a nejinak tomu bude i v listopadu. Jako když svůj potenciál neumíte užívat a možná i proti němu bojujete. I když máte v listopadu zažívat pocit, že jste na správném místě, ve správný čas a se správnými lidmi, Vy tu máte tendence to zase vyhodnotit čistě matematicky tudíž k sobě to pravé nepustit. Jestliže Vám tedy opravdu o něco jde, pak to dokažte, teď není čas na hraní.

Osudové číslo 4
Čtyřky, Vy teď mějte v pohotovosti svou intuici. Listopad pro Vás může být skvělým časem, když budete jednat jen tehdy, kdy bude přesně to místo, čas a nabídne se způsob, co učinit. Ale každopádně jednat je to co je správné, jen se soustřeďte, aby projekt, do kterého energii investujete, měl dlouhodobou perspektivu. Netlačte však na druhé, nechte je, ať se svým tempem přizpůsobí Vaším záměrům. I když koncem listopadu nebudete mít nic jistého, budete i tak moct být spokojené.

Osudové číslo 5
Pětky, Vás listopad přibrzdí a donutí se na věci podívat z jiného úhlu, ale to Vám pomůže se pohnut, i když ne tak rychle, jak byste si přály. Možná je to tím, že teď nejde o nic malého, že teď si věc žádá více energie, více času a více trpělivosti. I tak víte, co děláte a když na to nezapomenete, tak osobními energiemi pohnete jen vlastním přičiněním.

Osudové číslo 6
I Vy, Šestky, si v listopadu projdete zkouškou, zkouškou trpělivosti, protože Vy jste nastartované něco změnit, přitom bude nutné počkat, jak se seskupí energie či jak s Vámi bude spolupracovat okolí. Ale jestliže jde jen o trpělivost, pak se nemáte čeho obávat, cíle dosáhnete. Jen nezapomeňte na slušné, čestné a zodpovědné jednání… za všechno se platí.

Osudové číslo 7
Sedmičky, Vy máte nějakou vizi a spíše propadáte iluzím, než abyste zaujaly nějaké stanovisko, které by z vize učinily realitu. Takže první úkol: pusťte se do realizace, to je to, co u Vás pohne s energiemi a Vám přinese cenné zkušenosti a třeba i uznání druhých. Abyste se vymanily z předchozích nedobrých časů, bude třeba s něčím (se sebou) pořádně zatřást a zbavit se domnělých jistot. Je ale ten správný čas a Vám k dispozici vše, abyste mohly změnit svůj směr.

Osudové číslo 8
Osmičky, Váš listopad je o tom, že můžete dostat to, co chcete, ať už se to týká jakékoli životní oblasti. Podstatné je však myslet na to, že v dané oblasti nejste zase takovými odborníky a budete se učit za pochodu. Ale jestliže tomu dáte čas, nebo o ten čas požádáte své okolí, pak se k nějakému cíly, který možná ani neznáte, každopádně v listopadu dostanete, alespoň pro tento čas. Nedělejte unáhlená rozhodnutí, vyčkejte, jednejte uvážlivě a samozřejmě, jak je Vám dáno, zodpovědně.

Osudové číslo 9
Devítky, budete mít opravdu zajímavý měsíc… alespoň na chvíli, opustíte od svého myšlení a vymýšlení svého života a pustíte tam trochu toho srdíčka. I když Vám v tom bude dobře a mohly byste tak k sobě pustit lásku v jakékoli její podobě, brzy od toho utečete, opět se schováte do své skořápky či pózy, člověka, který všechno zvládá a má to ve svých rukách a opět tím pádem zabloudíte a listopadové výsledky nebudou vůbec takové, jaké byste chtěly. Otázka z ní, proč tak jednáte, proč si házíte klacky pod nohy, když nemusíte?