2017 – roční náhled

Jako každoročně, abychom viděli souvislosti, se musíme nejprve ohlédnout za rokem předchozím.
Rok 2016 ukončoval numerologicky devítiletý cyklus, prošli jsme jedním úsekem a devíti fázemi cyklu, který se loňským rokem ukončil. Opravdu devítkový rok na nás zatlačil a nutil nás dokončit projekty, které měly být skončeny.
Není důležité, jestli dopadly podle našich představ, protože nyní nastává nový cyklus a z numerologického hlediska se rok 2017 ponese v principech čísla jedna.

Roční číslo 1 znamená nový začátek, nový záměr, iniciativu. Proto není důležité, jak naše předchozí bilance a projekty jsou úspěšné. Nyní nastává možnost se i k projektům z minulé doby postavit jinak, podstatné je angažovat se, nestát v koutě, nečekat kdo, co, za nás udělá, jak se věci samy vyvinou. My jsme opět ti, co vytváří svou realitu, a pokud nezapomeneme na to, že jsme na začátku a to, co a jak pojmeme, udáme ráz, tempo, energii do dalších let. A nejsou to jen věci, události, ale i my sami co je nyní na pomyslném začátku a znovu přichází na pořad osobní rozvoj, který je právě v prvním roce obzvláště důležitý.
Vše, co se v tomto roce nastartuje, má reálné šance na úspěšný rozvoj. Prakticky máme za úkol se do starých, ale i nových projektů zapojit. A takovým prvním krokem je, že si vytvoříme čas sami pro sebe, ponoříme se do sebe a ujasníme si cíle, bez toho, abychom prosazovali své ego.
Jedničkový rok nám posiluje uvědomění si sama sebe, ocenění se, lásku k sobě, sebe-motivaci i vůli. Na druhé straně budí ego, uzavřenost, pochybnosti o sobě a táhne do samoty. Výzvou nám je tak věrnost sobě a svému duchu.
Rok 2017 bude skvělým rokem nalézt si novou práci nebo se pustit do podnikání, začít něco studovat, prostě se něčemu učit, pustit se do nových projektů, jak v práci, tak v osobních zájmech a zálibách. Jestli jste dosud jen o něčem snili, přemýšleli, tak teď je čas se do toho pustit, i když si přijdete trapní nebo máte dojem, že si troufáte na víc, než na co máte.
Mezilidské vztahy se rozvolní, lidé budou dbát na osobní svobodu a nezávislost, aby vznikl dostatečný čas na to nalézt lásku k sobě. Přece jen už je známo, že pokud nemáme rádi sami sebe, pak není možné opravdu milovat někoho jiného. Možná budeme vytvářet vnitřní boj, protože takové usebrání přinese i pocit osamělosti, ale pokud i v té osamělosti nebudeme mít obavy, podívat se na svou opravdovost, pak můžeme jen získat mnoho poznatků sami o sobě, které se nám pak hodí právě do těch vztahů s ostatními. Když bych to napsala jinak, pak je důležité být samostatní, ale ne opuštění. Jakmile budeme mít svou vizi o tom, jaké vztahy s lidmi chceme nadále udržovat, pak je na čase si své ideje začít prosazovat. Možná to bude znamenat ukončení vztahů, které s námi dále nekorespondují, ale na druhou stranu to jistě znamená, že k sobě necháme přijít lidi, kteří s námi sdílí podobný princip vztahu a bytí.
Pro tento rok s číslem 2017 opravdu platí cílené zaměření, tedy nenechat se rozptylovat, ovlivňovat, nepřesvědčovat nikoho, o své pravdě, vždyť každý má svůj cíl, svůj záměr, svou pravdu, a žádná vize, žádný záměr kohokoli není špatný, prostě je osobitý, stejně jako rok 2017.

Rok 2017 bude ovlivňovat karta velké arkány Kolo osudu nebo také zvané Kolo štěstí.
Určitě se Vám teď vybavilo kolo s barevnými dílky na pouti na střelnici, kam jste jako děti ze vzduchovky stříleli náboje s barevnými chvostíky a získali za tu ránu, ať už šla kamkoli, opici na gumě nebo balíček žvýkaček. I tak se dá Kolo osudu/štěstí vnímat. Prostě nabít, zacílit aniž byste věděli, co získáte, vystřelit… něco jistě získáte. Více méně netrefit se nelze.
Loni nás provázel Poustevník, a s ním jsme si promysleli, jakou cestou se bude odvíjet náš další život. A s Kolem osudu můžeme všemu dodat patřičnou energii, začít konat, ale také nastolit změnu, která nás povede ke štěstí, k naplnění, a tedy k tomu osudu.
S Kolem osudu se jeden cyklus přetáčí do cyklu nového. Připomíná nám, že na něčem nebo na někom ulpívat znamená uváznout v síti a způsobit si tak stagnaci, která znemožňuje nás osobní rozvoj.
Kolo osudu neznamená, že nám je něco v životě předurčeno, souzeno a je to tedy neměnné, dané a my se můžeme jen podřídit. Taková interpretace slova osud je pouze neochotou přijmout zodpovědnost za své myšlenky, skutky i život. I když všechno neovládáme, máme vždy možnost volby a o tom je Kolo osudu a rok 2017.
Zase připomenu to barevné kolo ze střelnice. Jako děti jsme plně chápali, že ať střelíme, kam střelíme, tak něco získáme. A o tom je Kolo osudu, o akci. Přemoci stud, obavy a vytvořit akci a určitě nechat dveře otevřené, ať k nám přijde cokoli a mít z toho radost, protože jsme i tak překonali nějakou svou úroveň, která nám doposud bránila jít cestou, která se otevírá.
Některé věci se nám prostě v životě dějí, a i když je nedokážeme ovlivnit, můžeme ovládat reakce na ně, a tím ovlivňovat i další dění, prostě se aktivně zúčastnit svého života.
Kolo osudu/štěstí je faktorem, který nám pomůže pohnout se svým životem, takže nám v tomto roce nabízí možnost dát svému životu směr, měli bychom se však ubránit přílišnému ovládání děje, prostě roztočit kolo a nechat ho, co nám přinese, co získáme. Nezapomínejme, že to kolo potřebuje dodávat energii, jinak se samo ze setrvačnosti zastaví a dokud se do něho zase neopřete, tak bude stát.
S kolem osudu se snadno odpoutáte od minulosti. V práci se pusťte i do toho, čemu jste se dlouho vyhýbali a ukažte, co ve Vás je. Ve vztazích získávejte zkušenosti, i když někdy Vám spíše vrhnou slzy do očí a jindy Vás od smíchu bude bolet břicho, dějí se velmi důležité události, které jsou pro Vás nesmírně (nebo vesmírně) významné.
Kolo osudu si v sobě nese v jádru informaci, jež nám říká, že v tomto roce máme za úkol se ke svým věcem postavit čelem, řešit je, pracovat na nich, protože jen v nás se skrývá síla a dovednosti, s kterými můžeme zvládnout i zdánlivě nemožné.