Září 2016

Září bude o cestě za srdcem, o rozhodnutích, která nás přivedou na rozcestí a určí náš další směr. Pochybnosti, váhání nebo intrikování budou zcela scestné, naopak jednoznačná volba a kuráž povedou k rychlému postupu vpřed. A rozhodnutí, ať už se týká jakékoli životní oblasti, by mělo vést k tomu, abychom si tak vytvořili šanci dosáhnout kýženého výsledku. Je nutno počítat s překážkami, abychom náhodou nezískali dojem, že lze něco získat zadarmo, ale protože jsme stále na začátku, tak si můžeme dovolit stále získávat zkušenosti, ale není na místě se vzdávat. Výsledky zatím očekávat nelze, cíle máme nemalé, ale když se otevřeme novým možnostem, pak jistě jednoho dne svých cílů dosáhneme.

Mandala na září 2016

Osudové číslo 1
Jedničky, co minulý měsíc započaly, právě teď ukončí, vzdají, protože v něm nevidí další perspektivu. Možná, že teprve nyní jedničkám v plné šíři dochází, že změna je jediná správná cesta, i když se otevírá jen úzká stezka, bez možnosti vidět, kam vede. Září bude testem jedniček pro jejich emoce, citovou stránku a rozhodnutí, zda si splní své sny. Celý měsíc je tedy budou provázet pochybnosti, mnoho otázek a málo odpovědí, protože tento měsíc jim nemá přinést rychlý výsledek, ale cestu k osvobození se ze zajetí svého ega a strachů, jež jim v životě vytváří.

Osudové číslo 2
Dvojky se nám v září zatoulají a ztratí v událostech, které na nich právě teď opravdu dopadají a chtějí od nich víc než je zdrávo. Ony chtějí ale právě teď odpočívat, neusilovat, nesnažit se a počkat si na lepší časy. Konec měsíce, navzdory jejich potřebám přinese změnu, která se jim líbit nebude. Dvojky ani nyní nemají takový vliv, aby něco změnily, ale k okolnímu dění mohou zaujmout jiný postoj, který jim poskytne jistější pozici.

Osudové číslo 3
Uzavřenost, kterou si trojky nastavily minulý měsíc, nepřináší takové výsledky, jaké očekávaly, takže nyní mění taktiku. A v září se tedy vrhnou hlavou proti zdi a dají se do boje hlava nehlava. I když tím trojky mnohé zklamou, tak se jim podaří zbavit něčeho nebo někoho, kdo jim nesl změnu, kterou nežádaly a zase převezmou vládu nad svým životem. Ani takový způsob cestování životem není proti ničemu, jen by trojky neměly zapomínat, že za všechno, co vykonají, ponesou zodpovědnosti jen ony samy.

Osudové číslo 4
Čtyřky si nechávají otevřené dveře, aby se kdykoli mohly vydat jakoukoli cestou, protože zatím mají stále dojem, že nemají přesně určený směr a ještě nepřišla jejich chvíle. Jakou si myšlenku blízkou jejich srdci si nesou, ale protože se i jim zdá nyní příliš riskantní a nebezpečná, bude dobré, když se ještě zdrží a vše si důkladně promyslí, naplánují, ověří, aby pak jejich prudký start byl účelně nasměrován k cíli.

Osudové číslo 5
Září pětek nebude určitě plynout v duchu legrace a uvolnění, ale bude nutné řešit opravdu vážné věci, které je přivedou možná až k slzám. Ale i ze slzavého údolí vede cesta, jen se člověk musí přes ty závoje slz rozhlédnout. Pak nastane moment si určit správnou cestou, opět v duchu právě tohoto měsíce je nutno naslouchat svému srdci, protože jen tak se pětky dostanou opět na svou pozici a podaří se jim realizovat to, co si předsevzaly. Vyčkávat však nemá smysl, jen kroky vpřed pomohou překonat těžší zkušenosti.

Osudové číslo 6
Šestky se mohou těšit opravdu na úspěšný měsíc, který jim však pravděpodobně uteče velmi rychle. Jsou totiž připravené se postavit za své a již dál neotálet. Jako kdyby věděly, že jen čin je přinese k tomu, aby si to, co požadují, mohly užít a tak, jak jim je to vlastní také sdílet s druhými. Karty jen šestkám připomínají, aby se nenechaly unášet sny, ale hezky stály nohama na zemi a udělaly vše, co je třeba.

Osudové číslo 7
Sedmičky v září musí vzít své záležitosti do svých rukou a svou inteligencí a silnou vůlí se aktivně angažovaly ve svých záležitostech. Nabízí se různé cesty, které budou spíše nutit k opatrnému, nic neříkajícímu postoji, ale rozmyslet si svou další cestu tak či tak sedmičky budou muset a vodítkem by jim mělo být to, co jim souzní s rytmem jejich srdce. Svému „osudu“ se nevyhnou, ale září by sedmičkám mělo ukázat, kudy vede jejich cesta, co je jejich posláním a kde vzroste jejich sebedůvěra.

Osudové číslo 8
Pro osmičky bude září prostorem, pro uplatnění sil, dovedností a zkušeností, aniž by se musely klonit k intrikám a manipulacím. Osmičky se di ničeho nyní nevrhnou po hlavě, ale pojedou hezky na jistotu, aniž by na něco zásadně tlačily a snažily se něco uspěchat. Jakmile ale uvidí, že vše do sebe zapadá, už z dané cesty neustoupí. Jsou tu možnosti, které lze vyzkoušet a opravdu neočekávat jisté, hmatatelné výsledky, ale nové zkušenosti, které budou vyvářet další budoucnost, budou velmi cenné.

Osudové číslo 9
To, co dosud devítkám vázlo nebo je nechávalo v pozici čekatele, se nyní otevírá, ale bude prubířskou zkouškou jejich víry, sebedůvěry a všech jejich schopností. Takže úkolem bude se poprat se svým ochablým sebevědomím a postavit se čelem výzvám, které nyní přicházejí. Všechno přitom bude probíhat ostrým tempem, které jim nedá ani na chvíli vydechnout. Jestli devítky probudí to, co v nich opravdu je, pak se na novém úseku cesty neztratí.