Únor 2016

Ve všeobecných tendencích se letošní únor jeví jako měsíc realizace. Přijdou takové příležitosti, kterých by bylo dobré se chopit, protože nás dovedou nejen k životně důležitému rozhodnutí, ale také k mnoha novým, cenným zkušenostem. Ačkoliv si tyto šance žádají vysloveně rozum, my se k nim budeme mít tendenci chovat emocionálně a řešit je spíše pocitově. Aby se nám neprala hlava se srdíčkem, pak by ty nové šance a další rozhodnutí měly korespondovat s tím, co nosíme už dlouho hluboko v sobě. Určitě půjde o to, že každému přijdou jeho příležitosti a bude muset dělat svá rozhodnutí, tak nelze počítat s tím, že by šlo s někým svoje záležitosti sdílet či očekávat podporu. Nic však není proti ničemu a není se třeba obávat výsledků. Ty jsou více než optimistické, a pokud se postavíme ke svým šancím čelem, pak je nabíledni, že s průběhem i dojmy z února budeme spokojeni.

Mandala na únor 2016

Osudové číslo 1
A jedničky se s únorovými příležitostmi poperou opravdu bez zbytečných odkladů. Největší problém pro ne je v tom, že musí ukončit něco, co končit nechtějí, ale bez toho se nepohnou vpřed. Ale věc má potenciál velkého zisku, ať už finančního nebo duševního. Jak bylo řečeno výše, s pomocníky a podporou jedničky nemohou počítat, pokud však budou chtít někoho na zábavu, pak se jistě někdo najde. Určitě rozhodnutí, které v únoru jedničky udělají, budou vést k většímu sebevědomí, učinit však to správné rozhodnutí, bude dobré až po tom, co jedničky budou vědět, co vlastně chtějí.

Osudové číslo 2
Dvojky nahlížejí na únor jako na měsíc, kdy může přijít jejich opravdová šance a pokud nepřijde, tak si alespoň nějakou samy vytvoří, protože opravdu potřebují pohnout s energiemi. Vše pro dvojky však bude ovlivněno chutí něco dělat, ale nechutí opravdu něco dělat. Prostě nápady, teorie, ale praxe se už bude jevit jako komplikovaná a dvojky s tím vším začnou pouze bojovat. Přitom ty šance mají šanci se realizovat a přinést úspěch. Je na dvojkách, zda se rozhodnou jít tou správnou cestou za svým srdcem, nebo se zastaví a budou vést válku alespoň s větrnými mlýny.

Osudové číslo 3
Únoru trojek bude chybět energie, impulsy, život. Jde o to, že do dalšího měsíce trojky vstupují s černými brýlemi na očích a nechtějí vidět to, co má opravdovou cenu. Jenže nyní se trojky cítí obětí a jen těžko se na cokoli dokážou dívat z té správné perspektivy, z toho správného úhlu. Jediná cesta pro trojky je cesta změny. Prostě ukončit to, co je třeba, nehledat nyní další perspektivy anebo změnit své energie hned na začátku, aby se trojky nedostaly do slepé uličky. Jestliže trojky chtějí, abych jejich energie proudily, pak si s nimi musí pohnout vpřed samy.

Osudové číslo 4
Čtyřky se do února vrhají neohroženě s tím, že si prostě jdou za svým. A začátek měsíce jim jejich vitalitu a zaujetí potvrdí jako správnou cestu, navíc budou vnímat, že svými kroky pomáhají i druhým, na čemž jim z jejich podstaty dost záleží. I na čtyřky čeká nutnost učinit samostatné a moudré rozhodnutí, které jim ve výsledku přinese novou šanci nebo zkušenost nebo nový směr, který čtyřky uvítají. Ale i ony by si měly být vědomy toho, co chtějí, aby se zdlouhavě nepotácely ve tmě.

Osudové číslo 5
Pětky mají v úmyslu využít únorové dny a energie k tomu, aby si udělaly ve svých věcech/životech pořádek a realizovaly nějaký svůj projekt. Mají totiž pocit, že je ta správná chvíle ke konání a také se jim na něčem takovém pracovat chce. Musí však počítat s tím, že je okolí bude rozptylovat dalšími možnostmi, které by se jako cesta pro pětky určitě hodily. Názor druhých však pětky jen rozptýlí a vezme jim jejich počáteční zaujetí, což je bude svádět z jejich cesty. A cesta, kterou si ony samy vytyčí, je jedině ta správná a té by se měly držet, tedy pokud nechtějí na konci měsíce žít jen v iluzích a planých nadějích.

Osudové číslo 6
I šestkám jde do cesty šance, po které možná již dlouho touží. A z počátku se šestky do věci budou vrhat hlavou, aby si nenaběhly a nezavázaly se k něčemu, čeho by následně litovaly. Ale pomalu se bude ukazovat, že to bude správný směr nebo dobrý projekt a šestky se opravdu ve věci začnou aktivně a s odvahou angažovat. I v začátku cesty nebo projektu je nyní pro šestky důležité, aby měly svůj cíl jasně před sebou a bez zbytečných oklik k němu směřovaly.

Osudové číslo 7
Sedmičky se nejprve potřebují osvobodit a dokončit, to co mají rozdělané, a pak už plynule přejdou do procesu růstu a začnou využívat hojnost možností, které přicházejí právě v únoru. Pocit osvobození bude tématem měsíce a to je to, co vlastně sedmičkám pomůže dostat se z nějaké kritické fáze. Únor bude plný cenných zkušeností a úkolů, které bude třeba zvládnout a nevyhýbat se jim, protože je vedou přímou cestou k jejich poslání. Na něco vyčkávat, hledat informace již nemá cenu, teď je čas postupovat vpřed.

Osudové číslo 8
I osmičky čeká ukončení projektu, na kterém dosud pracovaly, a když to nebude snadné, jsou si vědomy, že tento děj je na prosto přirozený a neděje se nic, co by se dít nemělo. Jak je osmičkám dané, postaví se nohama na zem, čelem k problému, a zodpovědně a s čistým štítem udělají, co je třeba. Po boku jim bude stát stejně založený člověk, který sice nepomůže, ale jeho myšlenky budou inspirativní. Pokud se potřebují osmičky od něčeho nebo někoho osvobodit, pak se jim to během těch dvaceti devíti dnů letošního února podaří. A i když to bude cesta temnými uličkami, tak jestliže osmičky mají svůj cíl, tak ke světlu a do bezpečí dojdou.

Osudové číslo 9
Devítky si možná myslí, že by se měsíc rozhodnutí, příležitostí a realizace dal nějak ošulit a tak nějak počkat, až to přejde anebo se vyřeší samo, ale dokud samy v sebe nenaleznou důvěru a ocenění své osoby, proč se věci dějí takovým způsobem, jaký ony prožívají, pak jejich cesta nebude mít sama o sobě smysl. Pasivita je vede do pekla, kdežto dobrá a důkladná práce přinese hodnotné výsledky, kde zažijí bezpečí a jejich budoucnost dostane ten smysl, který na začátku nebyl znát. Odhodlat se jít vpřed a vymanit se z hranic, které jsou již omezující a působí spíše destruktivně, umožní otevřít si dveře k nádherné budoucnosti.