Srpen 2016

Po náročném červenci přichází srpen, v kterém se budeme moci realizovat podle svých představ, a povede ke zlepšení života, ať už se to týká vztahů, domova, práce nebo koníčků. Po předchozích měsících však do srpna budeme vstupovat se smíšenými pocity a jistou nedůvěrou. Záhy se však ukáže, že srpen si na nic nehraje, že přichází s možnostmi, které neznamenají pouhé stavění vzdušných zámků, ale něco vskutku opravdového. Jestliže si tedy chcete opravdu něco zrealizovat, je to věc, kterou máte v plánu již dlouho, tak bude dobré využít srpnových energií. Na snění a fantazírování nyní energie nebudou, ale realitu si můžeme vytvořit opravdu příznivou.

Mandala na srpen 2016

Osudové číslo 1
Jedničky si mají v plánu opravdu srpna, prázdnin a léta užít. Jen nějak tak budou čekat, že jim způsob, jak to bude, někdo přinese, samy iniciativou hýřit nebudou. A brzy zjistí, že nikdo takový se neobjeví… možná snad jen takový, který totéž očekává od jedniček. Takže srpen pro jedničky bude spíše o nic nedělání, které si však ve výsledku také dokáží užít. Otázka zní, jestli stagnace je pro ně to pravé… To už je však na jejich postoji a na jejich zodpovědnosti vůči sobě.

Osudové číslo 2
Dvojkám se do druhého prázdninového měsíce nechce, jsou plné obav z neznáma a jejich projektem bude překročit tento strach navzdory vnějším okolnostem. Z počátku, bych řekla, „se pochlapí“ a vrhnou se vstříc neznámému. Záhy však zjistí, že na to jsou samy, že žádné vstřícné gesto nebo podpora nepřichází. Zjištění, že vlastně zůstávají dvojky samy, může být tvrdé, ale také osvobozující, protože jen tak zjistí, že svými obavami vytváří takové energie, které jim ve výsledku nesvědčí a samy půjdou ke změně, která jim pomůže zbavit se svých strachů.

Osudové číslo 3
I trojky jsou plné rozporů a pochybností, jestli to co se děje, to co přichází je to pravé, tak se raději uzavírají a nedají ani šanci sobě nebo okolí, aby je okolnosti a děje nějakým způsobem ovlivnily. Přitom to, co k nim přichází, nese srdce na dlani. Ale přístup trojek je správný, protože ony si uvědomí svou zodpovědnost a nejprve svou energii budou věnovat tomu, aby si ověřily nové informace, lidi a teprve pak zaujaly nějaký postoj.

Osudové číslo 4
Srpen čtyřek bude o odpoutání, protože nyní je právě ten správný čas se pohnout vpřed. Nebudou se přitom soustředit pouze na jednu cestu, ale dají možnost různým variantám a vyzkouší využít více možností. Okolí vyčká, jak se čtyřky rozhodnou, nepodpoří je, ani jim nebude házet klacky pod nohy. Cesta zpět však opravdu již možná nebude, ale není čeho litovat. To, co bude vznikat, bude mít pro čtyřky větší hodnotu a poskytne jim i jakousi formu jistot pro budoucnost.

Osudové číslo 5
Pětky si nejsou jisté, jak se srpnu postavit, být v práci, vzít si dovolenou, něco řešit nebo nechat věci plynout… Z počátku měsíce to bude i vypadat, že budou pětky muset druhým dokázat co v nich skutečně je. A ono to tak bude, jestliže chtějí pětky vpřed, musí udělat krok vpřed, který však vede přes něco či někoho, kterého je potřeba překročit. Ale o pětky nemám obavy… se svou flexibilitou a odvahou podniknout cokoli překonají i náročnější úkoly. Jen nic nelámat přes koleno, hezky si zachovat správnou míru.

Osudové číslo 6
Šestky jsou srpnu otevřené a optimisticky jisté, ale také připravené si jít za svým i poněkud tvrdšími metodami. Ale není důvod, aby šestky zrovna tento týden bojovaly hlava nehlava. Okolí i situace jsou jim nakloněny. Přínos srpna pro šestky bude hodnotný a trvalý, takže se mohou dát přímou cestou vpřed vstříc lepším zítřkům.

Osudové číslo 7
Sedmičky jsou na začátku… otázka zní, zda konečně nebo opět… A lehké, alespoň z počátku to nebude. Ale jedná se jen o přechodné období s možností opřít se o někoho, kdo stojí pevně a sebejistě. Tento začátek se ještě už v srpnu ukáže, jako správná cesta přinášející radost, klid a nějaký čas bez starostí. Všechno co srpen sedmičkám přinese, jsou ony schopny díky svým schopnostem a dovednostem zvládnout

Osudové číslo 8
Srpen osmiček bude o pomáhání, což je jim vlastní, jen si budou muset opravdu ohlídat, aby se nerozdaly, takže počítání by nyní mělo být u osmiček rozhodující, protože jen pokud je dávání v rovnováze s přijímáním, pak má pomoc smysl. Okolí osmiček bude hledat cestu, takže o pomoci z jejich strany nemůže být řeč. Navzdory rizikům, však pro osmičky bude srpen měsícem přínosným, třeba jen zkušenostmi, které mohou právě teď osmičky získat. Smysl se možná prokáže až později, ale víra a sebedůvěra je namístě právě teď.

Osudové číslo 9
Devítkám srpen přináší pohodové energie a vstřícnost. Ony však zalézají do své ulity, kam nechtějí nic a nikoho pustit a budou se urputně bránit, i když nebude čemu. Přitom okolí nijak devítky ohrožovat nebude. Devítky však mají potřebu si vést svou soukromou válku a bránit se alespoň před větrnými mlýny, když se nenaskytne nic a nikdo jiný. Proto karty doporučují se opravdu od ostatních na čas odpoutat do ústraní, ale ne proto, aby devítky schovaly hlavu do písku, ale promyslely si, jak se budou k lidem chovat v budoucnosti.