Leden 2016

Leden přichází přesně v duchu nového… nových příležitostí, které si tolik přejeme. Sice nebudeme stát nohama na zemi, ale naše sny budou uskutečnitelné, tedy ne hned v lednu. A to bude možná ten „kámen úrazu“. Ten krásný, nadějí naplněný měsíc, tím, že přináší z našeho pohledu „pouze“ naději, ve výsledku budeme mít tendence hodnotit jako mizerný. Ale opak je pravdou. Vše je na začátku, tak šance, příležitosti, naděje a sny, jsou skvělým prostředkem k sebepoznání (což je účel letošního roku). Lednové dny budou skvělé k očistě a k vydání se na cestu. Tak žádný pesimismus, ale pohled na sebe a do sebe, je ta správná cesta.

Mandala na leden 2016

Osudové číslo 1
Jedničky vstupují do nového roku s pocitem, že už dlouho na něco čekaly, a že trpělivost je jedna věc a své názory a vůli musí prosadit děj se, co děj. Bylo by však dobré si nejprve ověřit, jestli jejich názory mají reálný podklad. Protože se věci netýkají jen jich samotných a mají tendenci tedy největší díl naložit na někoho jiného. Možná se jim to podaří, ale budou muset samy zabrat, aby se jim splnilo to, co si přejí a ostatním ukázaly, o co jim vlastně jde.

Osudové číslo 2
Dvojky také mají v plánu hned od začátku zprudka nastartovat, ale mají pocit, že o všechno musí bojovat, že jim nikdo nepřeje, ale možná si neuvědomují, že na druhých nezáleží a ony jsou ve výhodné pozici. „Nepřejícnost“ ostatních vůči dvojkám spočívá v tom, že jejich okolí nechá dvojkám prostor k seberealizaci a prakticky nepomůže. Ale to by dvojkám mělo být pouze ku prospěchu, protože se potřebují posunout dál a je jim velmi prospěšné svůj posun uskutečnit jen vlastními silami.

Osudové číslo 3
Trojky mají jasnou vizi, jak s lednem, a vlastně celým rokem, naložit, ale hned zjistí, že „všechno je jinak“ a že vlastně to, co chtěly, nechtějí. Více méně hned na začátku rezignují a okolí se nebude stačit podivovat, ale také zoufat nad postojem trojek. Pro trojky to jsou však velmi cenné zkušenosti, pocity a myšlenky, protože vedou k sebepoznání a sebeuvědomění a to je ten stín, který potřebují překročit, aby uskutečnily tu žádanou změnu.

Osudové číslo 4
Čtyřky mají jasno… ony jdou za svým světlem a to je dostává prakticky za vodu. Pro okolí jsou inspirací, každý se s nimi chce potěšit a oslavit s nimi nejen začátek roku, ale i energie, které si čtyřky v lednu nesou. Takže ty se setkají jen samy se sebou, budou moci pracovat, otevřeně hlásat pravdu, uplatnit svůj pragmatický přístup a být samy sebou. Leden je pro ně opravdu startovní čárou a jejich vize jsou uskutečnitelné, což poznají již nyní na začátku.

Osudové číslo 5
Pětky se k novému roku a lednovým dnům postaví, jakože se jedná o válku, ať už jsou v pozici vítězů nebo poražených. Přitom jediné po čem touží, je klid, pohoda, zázemí, jistota a bezpečí. Ale v něčem mají pravdu… na lidi si budou muset pětky dát pozor, protože jim opravdu chce někdo škodit, oblafnout je nebo jinak ošidit. A postačí opravdu si jen zachovat pozornost a nedat se, protože i tyto zkušenosti pětkám v současné chvíli velmi pomáhají. Sice se to pětkám poněkud zamotá hned na začátku roku, ale takovou situaci by měly se svým potenciálem zvládnout.

Osudové číslo 6
Šestkám jde o to, aby si počátek roku především užily, protože je krásný, nový a ony příjemně naladěné. Ty nejlepší šance jakoby se lepily na šestky a navíc okolí jim závidět nebude, protože uvidí skvělé šance, jak produktivně převést v úspěšný projekt. Ale tolik štěstí neunesou ani šestky a konec měsíce bude mít nádech otravy, nudy a nespokojenosti. Ale právě pocity mohou se vším šestkám pomoci, protože jen ty je můžou přivést na takovou cestu, která je bude plně uspokojovat.

Osudové číslo 7
I sedmičky jdou do boje. Jenže leden pro ně znamená značná omezení, navíc požadavků, které by sedmičky měly naplnit, je mnoho a nejraději by se stáhly někam hodně daleko od všech a všeho. Postoj okolí vůči sedmičkám bude naplněný pochybnostmi a obavami. Ale kostrbatá cesta přivede sedmičky k vítězství, které bude po právu zasloužené. Něco příliš tlačit nemá smysl. Sedmičky se musí obrnit trpělivostí a použít vnitřní hlas, který je povede správnou cestou.

Osudové číslo 8
Osmičky v lednu čeká něco, čemu by se raději vyhnuly. Ale nebude nit takového třeba. Řešení se samo objeví a bude skýtat mnohé cenné zkušenosti. Není třeba se obávat odmítnutí nebo kladení překážek od ostatních, ale také by bylo s podivem, kdyby osmičkám někdo pomohl. A ony to nepotřebují. Jsou stále na cestě vpřed a jen přecházejí do budoucnosti, která pro ně bude časem seberealizace a znovuzrození. Žádný spěch a napětí, hezky nechat věci s důvěrou plynout a slunce osmičkám zasvítí na cestu.

Osudové číslo 9
Devítky svůj rok začínají plné rozpaků, kterou cestou se dát. A také únava předchozího období se na první polovině měsíce podepíše a bude to vypadat, že devítky prospí rok. Možná to mají promyšlené, možná čekají, že za nimi jejich cesta přijde sama a dost možné to i je. Okolí má tendenci devítky opustit, ať už zcela nebo dočasně, a to by mnohé pomohlo vyřešit. Klid a trpělivost budou nyní devítkám nápomocné a v dalším období by měly přinést i své ovoce. Jen žádné snění a nasazování růžových brýlí, protože i v nehybnosti je důležité stát nohama na zemi.