Květen 2016

O květnu by se dalo říci, že to bude opravdu cenný měsíc. Především nám půjde o to, abychom o nic nepřišli, a i když to dá celkem velkou práci a možná že i bude vše váznout, tak jistě budeme pracovat na hodnotách, které vydrží po dlouhý čas. Abychom získali podporu druhých, bude třeba je motivovat nebo si je nějak jinak získat na svou stranu. Vyhledávat protivníky a s někým soupeřit je nyní kontraproduktivní. Konec měsíce však přinese potěšitelný obrat a tedy i tu cenu, o kterou nám jde. Nezapomínáme ani na to, že květen je měsícem lásky, takže všechno, na čem budeme pracovat, bychom měli dělat z pozice našeho láskyplného srdce a štěstí pak máme jisté.

Mandala na květen 2016

Osudové číslo 1
Jedničky mají skvělou šanci, která jim může přinést klid na duši, naplnění i potěšení. Jestli se pustí do nové lásky, uzavřou perspektivní smlouvy nebo se jim podaří zakopat válečnou sekyru, na tom nezáleží, ono tak nějak všechno půjde samo. Nebude těžké druhé nadchnout pro své plány, těžší bude, aby záhy okolí nepohaslo a došlo jen na plané sliby o pomoci. I tak zisk bude doslova velkorysý. Každopádně by jedničky měly mít svůj cíl dříve, než vyjdou touto cestou, aby se pak v nejlepším nemusely zastavit a přemýšlet, kam vlastně směřují.

Osudové číslo 2
I na dvojky čeká v květnu zajímavá příležitost, ale té bude nutné věnovat čas a hlavně rozhodnutí, protože není jisté, jak má vše dopadnout. Ale rozhodnutí je energie potřebná k tomu, aby se z nápadu dal vytvořit nějaký reálný cíl či produkt. Tentokrát to bude opravdu jen na dvojkách, okolí bude pasivní, neschopné jakékoli pomoci. A jestliže dvojky opravdu své energie soustředí na tuto šanci, pak budou mít na konci měsíce důvod k oslavě, protože dosáhnout přesně toho, co chtěly a ještě budou mít otevřené dveře svou věc dále rozpracovat.

Osudové číslo 3
Trojky si od května hodně slibují, ale není jisté, jestli chtějí nebo jestli nevědomě vše sami sobě hatí… vlastně zavírají si dveře před nosem. Možná se musí opravdu s něčím rozloučit, možná je někdo opustí, ale trojky by neměly v žádném případě propadat malomyslnosti. Všechno se děje tak, jak má a i když až poslední dny, i trojkám květen přinese šanci, která bude vodou na jejich mlýn. Tak jako po každé noci přijde nový bílý den, tak i si trojky musí projít kouskem trnité cesty, aby si pak mohly volně a svobodně vykračovat.

Osudové číslo 4
Čtyřky se mohou své příležitosti chopit hned s prvními dny května. Sice jejich prvotní postoj bude opatrný a dají si na čas, než se opravdu přesvědčí, jestli se dát cestou, která se nabízí. Možná samy v sobě potřebují probudit podnikavého ducha, možná k nim přijde někdo, kdo je popostrčí, ale na tuto cestu vykročí. Je pravda, že začátek lehký nebude, možná se nebude jevit ani začátkem, ale každopádně by se neměly nechat odradit, když na konci měsíce nebude nic takové, jaké si čtyřky představovaly.

Osudové číslo 5
Pětky si nejprve chtějí další své kroky promyslet, aby zbytečně nepromarnily čas tím, že věci, na které pracují, nebudou rozumět. Možná je složitost poněkud zastaví, nebo se něčeho zaleknou a stáhnou, ale to je dobré opravdu překonat sama sebe a jít krok za krokem vpřed. Navíc, když se nabízí tak cenná podpora ze strany okolí pětek. A zvláště, když má být výsledek i květen pro pětky opravdu korunován úspěchem. Změna energií a víra je to, co pětkám pomůže vpřed.

Osudové číslo 6
Šestky vstupují do května s obavami, co zas jim zkříží nebo alespoň zkomplikuje cestu vpřed a raději se mají tendenci držet zpátky a uchránit alespoň to, co mají. I druzí kolem šestek hledají pochopení toho, jaké energie si šestky v poslední době vytváří a dobře nevědí, jestli je na místě pomoc, nebo šestky nechat plavat. Každopádně, pokud šestky potřebují dobrou radu, pak se mají na koho obrátit. Zlepšení pro šestky přináší až konec měsíce, ale jen tehdy, pokud samy sebe posunou vpřed. Možná to chce pořádný úklid (v sobě i kolem sebe, možná to chce vše zbourat, ale očista bude cestou vpřed.

Osudové číslo 7
Pro sedmičky bude květen studeným měsícem, ale i tak se k němu sedmičky postaví směle a s temperamentem sobě vlastním, protože ony prostě vpřed chtějí jít. Získat si důvěru ve svou věc u druhých nebude vůbec snadné, ale jasná vize, poctivá práce a otevřený přístup tuto uzavřenost překonají. Výhru však sedmičky v květnu očekávat nemohou, na tu se musí obrnit trpělivostí a vírou a ještě nějaký čas počkat.

Osudové číslo 8
Osmičky vstupují do května s jasnou vizí, jak si vytvoří svou další budoucnost. Na počátku bude snadná domluva, vše proběhne rychle, což osmičkám dodá důvěru v další děj. To, ale že to nyní osmičkám klape, bude působit zklamání někomu jinému. Jestli to je závist, zloba nebo jen rozčarování, není podstatné, důležité je, že se osmičky musí spolehnout na sebe. Ale konec měsíce se vše přirozeně ukončí. Osmičky však potřebují myslet na své srdce, naslouchat mu a řídit se jím.

Osudové číslo 9
Devítky nejprve, než uchopí energie května, potřebují očistit na těle, na duchu, v hlavě i v srdci a pak se dá říct, že budou za vodou. Tím, čím si prošly za poslední období, potřebují uzavřít a užít si toho, čeho dosáhly. Lidé v okolí na devítky budou doslova milí, takže koncem měsíce se devítkám podaří dojet do cíle, kde budou obzvláště spokojené. Aby šlo jít vpřed, je potřebná změna energií, protože jak se budou ke své cestě devítky stavět, tak budou i získávat.