Duben 2016

V dubnu se energie budou zásadně měnit vůči předchozím dvěma měsícům. Každopádně to bude měsíc změn a odpoutání se, protože teď je na to ten správný čas. Není to jen o energiích, ale i o tom, že nás něco bude doslova pudit pohnout se vpřed. Je třeba však být obezřetný a neriskovat, abychom se zbytečně nezapletli do něčeho, co by nepřineslo změnu takovou, jakou očekáváme. Každopádně je duben měsícem šance udělat v životě nějaké to terno, dojít si za štěstím či dosáhnout konkrétního, hmatatelného výsledku. O podporu a pomoc nebude nouze a konec měsíce ukáže, že uskutečněná změna přináší zlepšení a má svou hodnotu. Ti, co se nebudou obávat jít si za svým, učiní znatelný krok vpřed. Jak jsem již psala, při těchto krocích je třeba dbát na slušnost, poctivost, zbytečně nehazardovat a neprosazovat sobecké zájmy a uchovat si víru i důvěru.

Mandala na duben 2016

Osudové číslo 1
A jedničkám se v dubnu bude skutečně dařit, na co sáhnou, mají korunované úspěchem. Samozřejmě, nemá to vyznít, jako že jim něco padne do klína, ale budou si muset vše poctivě odpracovat, ale to jim nezkazí ani chuť jít vpřed ani ty výsledky. Ti, co jsou pro jedničky důležití, se projeví ze své nejlepší stránky, takže i dobrá rada bude skutečně radou dobrou. Takže pokud mají jedničky svůj záměr, pak se mohou směle pustit do realizace.

Osudové číslo 2
Dvojky sice musí počítat v dubnu s ochlazením, především ze strany svého okolí, které nebude mít zájem vycházet komukoli vstříc. Nic to však nemění na tom, že dvojky mají svůj cíl a jsou ochotny pustit se do realizace navzdory všemu. A to je právě to, o co jde, co přinese dvojkám v dubnu štěstí a úspěch… prostě vystartovat, rozjet to a nepolevit, dokud si dvojky nedosáhnou svého. Jestliže dosud dvojky neurčily svůj směr, pak je namístě rychle promyslet, jakého záměru chtějí dosáhnout, aby si nevydaly na bezhlavou jízdu.

Osudové číslo 3
Pro trojky bude duben prověrkou jejich inteligence a vůle, protože to není měsíc, kdy by měly zůstat sedět v koutě a čekat, co k nim přijde. Pozor však na manipulaci, egoismus, ale i škodolibost a pomstychtivost. Všechno trojky vede k tomu, že se na konci setkají jen s tím, co od sebe vyšlou a draho za to zaplatí. Jestliže chtějí jít takto samy proti sobě, pak by jistě nebylo do věci se držet někoho vyrovnaného a spolehlivého, kdo je udrží nohama na zemi. Karty trojkám radí, aby přece jen zaujaly ke svým věcem jiný postoj, aby místo ztráty nastartovaly oživení a růst.

Osudové číslo 4
Čtyřkám se bude duben jevit jako měsíc mnoha cest, mezi kterými je nutno volit… a to se jim právě nechce. Budou vnímat svá omezení, jen těžko si dokážou nalézt cestu vpřed. Jestliže se čtyřky opravdu budou mít tendenci ztratit nebo uváznout, tak se bez váhání mohou obrátit ke svým blízkým, kteří čtyřkám podají pomocnou ruku, kterou právě teď potřebují. Čtyřky by teď nic zásadního řešit neměly, ono to ani nepůjde, jen poslouchat svůj vnitřní hlas nebo se dát vést někým skutečně moudrým, bude to nejrozumnější, co v dubnu mohou udělat.

Osudové číslo 5
Pětky se v dubnu budou cítit pod tlakem, který i když nepříjemný, je bude nutit k tomu, aby si uvědomily závažnost své situace a důkladně si promyslely, co chtějí, jakou cestou se vydají, a co jim přinese vlastně pocit naplnění. Okolí bude šířit atmosféru klidu a trpělivosti (a možná ji s pětkami opravdu bude muset mít) a v žádném případě nepůjde do nijakých ukvapených nápadů samotných pětek. Možná právě tento klid pomůže pětkám k nastolení rovnováhy a také k cenným výsledkům z počátku náročného měsíce. Stát nohama na zemi a dělat to, co je potřeba nyní pětkám opravdu pomůže.

Osudové číslo 6
Šestky si budou muset v dubnu obhájit nebo pojistit pozici, které dosáhly v minulosti. I když by se k věci měly postavit rozhodně, v žádném případě ne bojovně, protože tak si jsou schopny šestky pouze zabouchnout dveře a zůstat z kola ven. Přitom lidé, kterých se to bude týkat, nemají vůbec zájem šestky poškodit, spíše naopak, prostě dosáhnout společného úspěchu. Takže je na šestkách si předem promyslet, zda chtějí úspěch nebo prohru, nebo boj nebo spolupráci, a pak půjdou zvolenou cestou.

Osudové číslo 7
Sedmičky v dubnu mohou jet na jistotu a věnovat se projektům, od nichž si slibují dlouhodobý efekt, i když vědí, že je čeká hodně poctivé práce. Protože si jdou za svou vizí, dají na svou intuici a navíc mají kolem sebe chápající lidi, kteří jim vyjdou vstříc, tak mají opravdu dveře otevřené, aby se jim v životě všechno rozjelo přímou cestou k cíli. V takových energiích stačí opravdu jasně vědět, jaký mají sedmičky cíl, a pak si už jen vše řídit k dosažení očekávaného výsledku.

Osudové číslo 8
Osmičkám se podaří dokončit projekt, který dokončit je nutné, i když to nebude možná až tak příjemné, ale každopádně to bude znamenat vysvobození. Právě pohled na cíl jim dodá optimismu, ale také smíření se, se situací, sebou i lidmi kolem sebe. Spolupráce bude pro osmičky až překvapivá, protože jsou zvyklé si pomoci samy. Je však nutné počítat, že dokončení znamená velký životní obrat a to znamená, že i tak za svůj posun zaplatí, ale jen v mezích příčin a důsledků, tedy co zasadí, to sklidí, což ony chápou a počítají s tím.

Osudové číslo 9
A devítky ty, musí opravdu v dubnu stát nohama na zemi a dělat jen to, co má smysl a neoddávat se iluzím. Nemusí se obávat, že by něco nefungovalo, dostane se jim pomoci, ale i ony budou moci být nápomocné a společně se tak budou moci všichni posunout na další úroveň nebo alespoň udělat krok vpřed. Jestliže nyní hledají jistotu a zázemí, tak se nemají čeho obávat. Jen si devítky musí dát pozor, aby je snaha o zabezpečení neparalyzovala a ve výsledku neuvázly někde, kde být nechtějí. Nyní je opravdu čas jít vpřed, uzavřít minulost, aby mohlo vzniknout něco nového.